ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רשימת ספרים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רשימת ספרים
  קטגוריה: תת-קטגוריה: חיפוש כללי
קונטרס "אבות ובנים" (להדפסת קונטרסים בלי הלוגו של האתר צרו קשר)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יגלה מעלת איחוד בין האבות והבנים, ויתן עצות לכל אב איך שיצליח עם בנו לעלותו על דרך הישר, דרך התורה והאמונה, ויזכה לרוות ממנו רוב נחת דקדושה
קונטרס "אדון הנפלאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בעת הזאת, ואיך שאין שום עצה אחרת להנצל ממקרי ומפגעי הזמן רק לברוח אליו יתברך.
קונטרס "אדם מצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך אדם יכול להצליח בחייו, ויזכה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך ולהתענג בזיו השכינה.
קונטרס "אדר שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת חודש אדר, שהוא חודש השמחה שבחודש זה עוקרים את המן-עמלק, שהוא כלל הספקות, ועל-ידי תוקף השמחה זוכים לגאולה.
קונטרס "אהבה אמיתית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך נכונה להגיע אל מדת אהבה אמיתית לאהוב את הבורא יתברך שמו, ולאהוב את זולתו, ואת אשתו וילדיו, ובדרך זו יצליח דרכו כל החיים.
קונטרס "אהבה וחסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת מידת האהבה שיש בין בני-אדם, וממעלת הצדקה וחסד שאחד עושה עם זולתו, שעל-ידי-זה הוא מוריד את השכינה בעולם.
קונטרס "אהבה וצדקה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם שמתנהג תמיד במידת האהבה, ועושה צדקה וחסד עם כולם, שבזה מראה טוהר לבבו, איך שבפנימיותו הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא.
קונטרס "אהבה ושלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת ישראל, שאחד אוהב את זולתו, ומעלת השלום, וגנות המחלוקת, אשר משם באים כל הצרות והיסורים לאדם.
קונטרס "אהבת אחים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת אהבת ישראל ושלום בין איש לרעהו, ואשר על ידי זה ממשיכים את השכינה לזה העולם.
קונטרס "אהבת הזולת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת האוהב את כל בר ישראל, אשר על-ידי-זה מוריד את השכינה לעולם, ומעלתו בשמים גדולה מאוד.
קונטרס "אהבת התורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל בלימוד התורה הקדושה, ויכניס תשוקה עצומה בלב, איך להחזיק תמיד בלימוד ועסק התורה הקדושה, ויגלה עצות נכונות איך לזכות לכתרה של תורה.
קונטרס "אהבת חינם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האהבה שיש לכל בר ישראל אליו יתברך מצד נשמתו, ואת האהבה הזו הוא צריך להכניס בזולת. ומעלת אהבה שאחד אוהב את השני, אשר זה מאוד מאוד חשוב בשמים.
קונטרס "אהבת ישראל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את מעלת האוהב את כלל נשמות ישראל, ויבאר גנות החטא והעון החמור ביותא, שהוא שנאת חינם - לשנוא את בר ישראל, שבזה הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, רחמנא לצלן; אשרי מי שמתחזק באהבת ישראל ואוהב את כולם.
קונטרס "אוהבים אותך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת נשמות ישראל, ואיך שהקדוש-ברוך-הוא אוהב את כל בר ישראל, וכן מצד הנשמה, שכל אחד הוא אהוב לכל.
קונטרס "אור אלוקי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בגילוי אלקותו יתברך, איך שכל בר ישראל יכול לזכות להיות דבוק בו יתברך.
קונטרס "אור אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את ערבות נעימות זיו אור האמונה הקדושה, ואיך שזהו עיקר התכלית להגיע אליה, להאמין בו יתברך, באמת ובתמים, ואשר כל התורה כולה תלויה רק במידת האמונה הקדושה בו יתברך, אשרי המחזק את עצמו באמונה פשוטה, ואז עולמו יראה בחייו.
קונטרס "אור הנר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: גילויים נוראים ונפלאים בסוד אור נר חנוכה, ואל מה יכולים לזכות אז.
קונטרס "אור הצדיק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות הצדיק האמת, ואשרי מי שזוכה להיות מקורב אליו, והוא יביא אותו לכל הטוב שבכול העולמות.
קונטרס "אור השבת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מאור השבת השופע בכל העולם כולו, ומי שזוכה לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ונשפע עליו שפע פרנסה לכל ימות השבוע, והוא המאושר ביותר בחייו.
קונטרס "אור וחושך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את סוד חג החרות יציאת מצרים, ואיך שכך עובר על כל אחד בכל יום, ועל האדם להתחזק בכל המצבים שעוברים עליו.
קונטרס "אור לארבעה עשר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה זה בדיקת חמץ, ומה צריכה להיות עבודת בר ישראל בליל בדיקת חמץ, ואשרי אדם ששם ליבו אל דברי אלו, ואז אל רב טוב הצפון והגנוז יזכה.
קונטרס "אור שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם הזוכה להתקרב אל רבנו ז"ל, ויסביר מה הם ימי שובבי"ם, ומה צריכים לעשות בימים אלו, ומהו התקון העיקרי.
קונטרס "אורה ושמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל האור שנתגלה ביום הפורים, והתיקון של האדם הוא רק שמחה. ומי ששמח תמיד, מוחלים לו על כל עוונותיו, וזוכה לחזות בנועם ה'.
קונטרס "אושר החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך האדם יכול להיות המאושר ביותר בחייו, ואיך יכולים לזכות לזה, ומה נקרא באמת אושר החיים.
קונטרס "אושר התפילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את האושר הגדול המגיע לאדם העוסק תמיד בתפילה ובבקשה אליו יתברך, ואיך שחייו הם חיים רוחניים, ערבים ונעימים, וזוכה שיאיר עליו אור השכינה באור נורא ונפלא עד מאוד.
קונטרס "אושר התפלה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את האושר הגדול המגיע לאדם העוסק תמיד בתפילה ובבקשה אליו יתברך, ואיך שחייו הם חיים רוחניים, ערבים ונעימים, וזוכה שיאיר עליו אור השכינה באור נורא ונפלא עד מאוד.
קונטרס "אות בספר תורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מעלת בר ישראל הזוכה לקיים מצות כתיבת ספר תורה. ואם אינו יכול, על כל פנים ישתדל להצטרף בכתיבת אות בספר תורה, ויהיה חשוב כאילו כתב ספר תורה שלם. ויגלה נפלאות משורשי נשמות ישראל הכלולים בתוך הספר תורה.
קונטרס "אזן קשבת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר על מעלת בר ישראל שמשתתך בצערו של זולתו, ומשתדל לעזור לו במה שרק יוכל, והעיקר לשמוע את מה שיש לו לומר, כי בזה ששומעים את זולתו מרחיבים לו בצערו הקשה, ומשמחים אותו, וזה מאוד יקר וחשוב בשמים.
קונטרס "אחדות ואהבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האחדות והאהבה בין נשמות ישראל, ואיך שכל חיי האדם הולכים כבר בצורה אחרת, כשנוהגים באחדות ובאהבה עם הזולת.
קונטרס "אחדות וסובלנות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת האחדות בין נשמות ישראל, ואיך שכל אחד צריך לסבול את הזולת ולעזור לו בעת מצוקתו, וגודל שכרו בזה ובבא לנצח.
קונטרס "אחדות ישראל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת האחדות שיש בין נשמות ישראל, שזה יוריד את השכינה בעולם, וזה יכניס חשק לקיים את מצוותיו יתברך.
קונטרס "אחדות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האחדות בין כלל נשמות ישראל, אשר דבר זה יביא לנו את הגאולה.
קונטרס "איך להצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות איך להצליח בחיים, ולהיות המאושר ביותר בזה העולם, ולא יחסר לו שום דבר, ויהיה עשיר גדול.
קונטרס "איך להתחזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבאר עצות נוראות ונפלאות איך להתחזק בכל מיני צרות שעוברים על האדם, וידריכו בדרכים ונתיבות חדשות, איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר שבעולם.
קונטרס "איך לחזור בתשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרכים נוראות ונפלאות, איך זוכים לחזור בתשובה, והנהגות לאלו שחוזרים בתשובה לדעת מה לעשות.
קונטרס "איך לצאת מהצרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך לכל אחד שנמצא באיזה צרה, איך יוכל לצאת ממנה, ויהפוך את הצרה להרחבה, ויזכה להיות דבוק תמיד בו יתברך
קונטרס "אין בעיות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם עצות נפלאות והנהגות ישרות איך להפטר מכל הצרות והבעיות והיסורים שעוברים עליו, ואיך יכול לחיות חיים טובים, ערבים ונעימים, ויהיו החיים והשלום בתוך ביתו תמיד.
קונטרס "אין להתייאש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גנות היאוש, שהורס את האדם לגמרי, ומכניסו לידי שגעון ודיכאון. ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים, השבורים והחלושים, ויורה להם עצות נפלאות איך לצאת מהדיכאון והיאוש שסיבבו אותם.
קונטרס "אין לי זמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מהזמן שברא הקדוש ברוך הוא, כי הזמן בעצמו הוא צמצום מהאין סוף ברוך הוא, וכשאדם זוכה לשמור על הזמן, אזי נכלל בו יתברך לגמרי, ועולה אל למעלה מהזמן, ורואה איך שאין שום זמן כלל.
קונטרס "אין מזל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר, אשר כלל ישראל הם תחת השגחתו יתברך הפרטי פרטית, ואין שום טבע ומקרה ומזל שורה עליהם, רק הוא יתברך סוכך ומשגיח עליהם.
קונטרס "אינך כישלון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעודד את כל בר ישראל, שלא יהיה בעצבות ובמרירות, ולא יחזיק עצמו לכשלון בחייו, ויגלה עצות נפלאות, איך להפוך את כל הירידות והנפילות שלו לעליות גדולות, עד שיזכה להכלל בו יתברך.
קונטרס "איפה אתה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם ישוב דעת אמיתי, שיזכה לישב את עצמו תמיד, וישאל את עצמו איפה הוא נמצא בעולם, ומה התכלית שלו בחיים, ויתן לו עצות איך להתמודד עם הבעיות הקשות שעוברות עליו מדי יום ביומו.
קונטרס "איש וביתו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה ממעלת השלום-בית בין איש לאישתו, שעל-ידי-זה משרה שכינה בתוך ביתו ובמקום שהשכינה מצויה - הברכה מצויה.
קונטרס "איש טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם שהוא תמיד טוב עם כולם, משמח את כולם, אשר על-ידי-זה הוא מקדש שמו יתברך, והוא משובח בכל העולמות.
קונטרס "איש מצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות איך יכולים להצליח בחיים, ואשרי מי שדבוק תמיד בחי החיים בו יתברך.
קונטרס "אל תדאג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את האדם, איך שצריך להרחיק ממנו את הדאגות כי זה יכלה לו את בריאותו, ויפילו לבאר שחת, ואיך שהדאגות אינן מביאות את האדם אל שום מקום, רק אל סף היאוש.
קונטרס "אל תהיה בלחץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ ויעודד את כל בר ישראל, שלא ילחיץ את עצמו, וישמור עצמו מהמידה המגונה של כעס וקפידות, ולא יכנס בעצבים, שאז דיקא יזכה להיות כלי להמשיך את השכינה הקדושה בעולם.
קונטרס "אל תהיה רגיש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את חולשת אופי האדם, ומה חסרונו, ואיך נשבר מכל מה שעובר עליו, ויתן לו עצות נוראות ונפלאות להתחזק ולהתמודד עם החיים, ולהצליח כל ימי חייו, ולהעלות תמיד מעלה מעלה בהצלחה מרובה.
קונטרס "אל תכנס ללחץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר כל אדם לקחת את כל אשר עובר עליו בקלות, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותו יהיה איך שיהיה, ועל-ידי-זה יצליח לעבור את זה העולם בשלום
קונטרס "אל תלחיץ אותי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: אל תלחיץ אותי יחזק ויעודד את כל בר ישראל, שלא יכנס בשום לחץ - זה הדחק, כי כל הצרות שעוברות על בני-אדם הן רק מפני שנכנס בלחץ, ונדמה לו שהוא מוכרח לעשות דבר זה, ואם לאו, אזי נשבר, חס ושלום.
קונטרס "אל תלך שולל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר את האדם שלא יטעה עצמו, וכן לא יטעו אותו כל מיני שקרנים וצבועים הקוראים עצמם מקובלים ונותני תיקונים, כל מיני תמהוניים, שלא קראו ושלא שנו ושלא שמשו תלמידי חכמים, אשר סתם מוליכים את בני אדם שולל, ומשגעים אותם בהבלי הבלים.
קונטרס "אל תעצבן אותי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר ממעלת מדת הסבלנות, ואיך שאי אפשר לעבור את זה העולם בלי המדה היקרה של סבלנות, ויעורר ויחזק את האדם שיברח מהמדה הרעה של כעס ורציחה, ויקנה לעצמו מדת הסבלנות, ויברח תמיד רק אליו יתברך.
קונטרס "אל תקח ללב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרך נפלאה בחיי האדם לעבור את זה העולם בשלום, ואף פעם לא לריב ולהתקוטט עם אף אחד רק יהיה שש ושמח ודבוק בו יתברך, ויעסוק בתורה ובמצוות תמיד, ואז עולמו יירש בחייו.
קונטרס "אל תשבר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו בימי חייו, ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותו ולא יפילו ולא יחליש דעתו כלל, רק מכל צרותיו וירידותיו והרפתקאותיו יברח אליו יתברך, ועל ידי זה יעבור את זה העולם בשלום, ויהיה תמיד דבוק בחי החיים בו יתברך.
קונטרס "אל תשפיל אותי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם המגביה את זולתו ומחזק אותו, וכן מעלת המכניס אמון והתחזקות באשתו וילדיו, שאז יהיה לו בית חזק ובית בריא, ויקנה לעצמו הרבה אוהבים.
קונטרס "אל תתאכזב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה לאדם דרך, איך לעבור את ימי חייו בטוב ובנעימים, ויצחק מהכל, ולא יקח שום דבר ללב, רק תמיד יברח אליו יתברך, ואז לא יתאכזב משום בריה שבעולם. וכן לא יהיה רגיש כלל, משום דבר.
קונטרס "אל תתיאש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יזהיר את האשם לבל יתיאש מכל מה שעובר עליו, ויחזקו ויאמצו, ויכניס בו תקוה, ויתן לו עצות איך להחזיק מעמד בזה העולם העובר, וידביקו אליו יתברך.
קונטרס "אל תתלונן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל שיהיה תמיד שמח, וירגיל את עצמו ליתן תודה והודאה להשם יתברך, ולא יתלונן על כל מה שעובר עליו, רק ידע כי הכל חסד גדול ממנו יתברך.
קונטרס "אלול בישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה הנהגות ישרות לבחורים, איך להתנהג בימי אלול הקדושים, כדי לזכות לתשובה שלמה, ולהכין את עצמו ליום הדין.
קונטרס "אמונה בחכמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה לאמונת חכמים, ואיך שעל ידה באים המדרגות שבעולם, ואשרי מי שמתחזק באמונת חכמים בעתים הללו.
קונטרס "אמונה פשוטה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר איך שעיקר תכלית בר ישראל הוא להשליך מעצמו כל החכמות של הבל, ויכנס באמונה פשוטה, להאמין בו יתברך בלי שום השכלות של שטות, אלא בתמימות ובפשיטות, ויהיה מוכן ומזומן למסור נפשו אליו יתברך.
קונטרס "אמונת חכמים תמימה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת אמונת חכמים בצדיקי הדור האמתיים, הדבוקים תמיד בו יתברך, ומגלים ומפרסמים את הקדוש ברוך-הוא בעולם.
קונטרס "אמירת תהילים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הזוכה לומר תהילים, ומתבודד עמו יתברך, שעל ידי זה ממשיך על עצמו ישועות וניסים נגלים מאתו יתברך.
קונטרס "אמירת תהלים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הזוכה לומר תהלים, ומתבודד עמו יתברך, שעל-ידי-זה ממשיך על עצמו ישועות ונסים נגלים מאיתו יתברך.
קונטרס "אנא המתן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת המידה היקרה של סבלנות, להיות סבלן על כל מה שעובר עליו, ויגלה אשר אי אפשר לעבור את זה העולם בשלום, אלא על ידי מידת הסבלנות וההמתנה, הינו שצריכים להמתין על כל דבר.
קונטרס "אני בטוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת מדת הבטחון, שאדם מתחזק בבטחון חזק בו יתברך, ועל ידי זה ממשיך על עצמו אור ישר ואור חוזר, ונשפע עליו שפע גדול בגשמיות וברוחניות גם יחד.
קונטרס "אני ואתה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל להחזיק את עצמו ביחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, ודיקא על ידי זה מקרבים את הגאולה.
קונטרס "אני לא כישלון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם ביטחון עצמי, ויורה לו דרך קלה, איך להתחזק ולהחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו בחיי היום-יום, ושלא יתיאש בשום פנים ואופן, ועל-ידי-זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודבקות הבורא יתברך שמו.
קונטרס "אסור לדאוג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת האדם, שאינו דואג דאגות שוא, ויסביר אשר הדאגה הורסת את האדם לגמרי, ולכן אסור לדאוג כלל.
קונטרס "אסור להתיאש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גנות היאוש, ואיך שהוא הורס את האדם בין בגשמי ובין ברוחני, ויכניס תקוה והתחזקות בלב האדם, ויתן לו עצות איך לצאת מהיאוש.
קונטרס "אסירי ארץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דברי חיזוק ועידוד, עצות יקרות ונפלאות, לאלו שנפלו בפח יקוש, ונלכדו בכלא בארצנו, מחמת מעשיהם ודרכיהם המקולקלות. ויורה להם דרכים ונתיבות איך לתקן את אשר קלקלו, ויעורר אותם לחזור בתשובה לאבינו שבשמים.
קונטרס "אסתר המלכה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר נפלאות מאסתר המלכה, איך שדייקא על ידה נושעו עם ישראל, ותלו את המן, כי הצניעות של האישה עולה על הכל. ועל ידה יכולים לזכות לכל הישועות.
קונטרס "אשה חכמה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מעלת אשה המתנהגת בחוכמה ובתמימות, בצניעות ובקדושה ובטהרה, שעל-ידי-זה היא מזכה את עצמה ואת בעלה וילדיה.
קונטרס "אשה חשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מה זו אשה כשרה וחשובה, שעל ידה יזכו להצליח בגשמיות ובורחניות, ויעודד ויחזק את כל בעל ואישתו לחיות בשלום ובאהבה.
קונטרס "אשה יקרה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מעלת האשה שזוכה לעשות את רצון בעלה, אשר זוהי אשה יקרה וחשובה בשמים, אשרי האשה המחזקת את בעלה.
קונטרס "אשה ישרה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מעלת אשה כשרה, אשר תמיד משתוקקת רק לחזור אליו יתברך, ולעשות את רצון אבינו שבשמים, ולהיות תמיד בשלום עם כולם.
קונטרס "אשה כשרה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מה זו אשה כשרה, ואיך זוכים להיות אשה כשרה, ומהו תפקיד האשה הכשרה בחיי יום יום.
קונטרס "אשה מוצלחת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה עצות נפלאות לאשה, שתהיה מוצלחת בכל מעשיה, ויורה לה גרכים ונתיבות חדשות איך להתחזק ולהיות אשה חזקה כל ימי חייה.
קונטרס "אשה רגועה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעודד ויחזק את נשות ישראל להיות שמחות ועליזות, ולישמור על הלכות השיכות להן, וזה יביא להן חיים רגועים.
קונטרס "אשה שמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך להצליח בשלום-בית, ואיך לחיות חיי אושר כל החיים.
קונטרס "אשרינו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות גדולת נשמות ישראל, ולכן צריכים תמיד למצוא רק את הטוב - הן בעצמו והן באחרים.
קונטרס "אשת חיל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעורר את בנות ישראל באמונה פשוטה בו יתברך, וידריך להן עצות והנהגות ישרות, איך להחזיק בית יהודי בלי שום פשרות.
קונטרס "אתה כן יכול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם ביטחון עצמי, ויגלה איך שהוא יכול להצליח בחיים - הן עם אשתו, הן עם ילדיו והן עם כל בר ישראל.
קונטרס "אתה לא לבד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות, שאין האדם לבד, ובכל מקום שהולך, הקדוש ברוך הוא הולך עמו, וכל מה שקורה איתו, הכל רק ממנו יתברך, ויתן עצות נוראות נפלאות איך להגיע אל ההכרה הנפלאה הזו.
קונטרס "אתה עשר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד וישמח את כל בר ישראל, שיהיה תמיד בשמחה, ויגלה לו, שיש בו כוחות עצומים, ויכניס בו בטחון עצמי, ויאיר בו אור השכינה.
קונטרס "אתה צודק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידריך דרך ישרה לאדם, שיחזיק במדת השלום עם זולתו, ויגנה את המחלקת והמריבות, שגורמים פרודים בין נשמות ישראל, ומסלקים את שכינת עזו יתברך מהעולם, רחמנא לצלן.
קונטרס "אתה תצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יחזק ויעודד את כל בר ישראל, שיחזיק מעמד, ולא ישבר משום דבר שבעולם, ויורה דרך לכל אלו שכבר הפילו אותם ושברו את רוחם, על ידי כל מיני השפלות, ויתן להם עצות אמיתיות, איך לצאת ממשברם ולהתחזק.
קונטרס "באחד באדר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת הזוכה לתת את השקלים להדפסת והפצת ספרי הצדיק האמת, וידבר ממעלת מחצית השקל וחודש אדר, אשרי מי שיקימו באמת.
קונטרס "בדיקת חמץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מענין ליל בדיקת חמץ, ומה צריכה להיות עבודתנו בלילה זה.
קונטרס "בורא רפואות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שרפואת האדם תלויה רק בידו יתברך, והוא יתברך בורא רפואות בכל יום, והרופא הוא רק שליח, וצריך לשמור את עצמו מאוד מאוד מרופא אליל, ואל יבטח בשום בשר ודם, ורק בהקדוש ברוך הוא בעצמו ישים בטחונו, ותמיד יבקש ממנו יתברך, שיעמוד לימין הרופא, ושלא יקלקל, חס ושלום, רק ישלח את מלאך רפאל לרפאותו, ויהיה בריא כל ימי חייו.
קונטרס "בחור חזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת בחור אשר הוא מתחזק, ואינו נשבר מכל מה שעובר עליו, ויורה לכל בחור דרכים ונתיבות בעבודת השם יתברך - איך להצליח.
קונטרס "בחור חכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק בחורי חמד, איך להצליח בחייהם, ואיך הם יכולים למלא עצמם עם תורה ויראת שמים.
קונטרס "בחור טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהו בחור טוב, ואיך יצליח בחייו, וייתן עצות קלות ונעימות לבחור, איך להצליח בחיים.
קונטרס "בחור יקר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בחור צעיר, וייתן לו עצה איך להצליח בלימוד ובמידות טובות, ואיך לעבור את החיים בטוב ובנעימים.
קונטרס "בחור ישיבה מוצלח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות, איך שבחור ישיבה יכול להצליח בימים שהוא נמצא בישיבה, ולהתעלות במעלות התורה והיראה, ולקנות לעצמו מידות טובות.
קונטרס "בחור ישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה את מעלת בחור הלומד בישיבה, ואיך שכל העתיד של כלל ישראל תלוי רק בו, ויורה לו דרכים ועצות ישרות איך להצליח בישיבה, וינהיג לו הנהגות טובות, איך להתנהג כל זמן שהוא נמצא בין כתלי הישיבה.
קונטרס "בחור מאושר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרך נפלאה לבחור, איך יזכה להיות הכי מאושר בחייו, ויורה דרך איך להצליח בימי הנעורים.
קונטרס "בחור מצוין"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות למה בר ישראל יכול לזכות בזה העולם העובר - לגילוי אלוקות בתכלית המדרגה העליונה, ובפרטיות כשמתחיל מימי הבחרות, אשרי לו!
קונטרס "בחור מצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך לבחור ישיבה איך להצליח בחייו, ויתעלה תמיד מעלה מעלה.
קונטרס "בחור נפלא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם מיהו בחור, שכולם אוהבים אותו, ורוצים להיות בקרבתו, ואיך יכולים להגיע לזה.
קונטרס "בחור שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בחור שהוא תמיד שמח, ואיך הוא יכול לזכות לכל המדרגות שבעולם - אם רק ירצה.
קונטרס "בחור תמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה אל אילו מדרגות בחור יכול לזכות, אם רק הולך בתמימות ובורח מליצנים, אשר זה מאוד מצוי בין בחורים.
קונטרס "בטח בהשם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות במעלת מידת הביטחון, לבטוח תמיד רק בהשם יתברך, ועל-ידי מידת הביטחון ממשיך על עצמו אור נורא ונפלא עד מאוד.
קונטרס "בטחון עצמי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל העניין של ביטחון עצמי, שבו תלויה כל הצלחת האדם בין בגשמיות ובין ברוחניות, ועצות איך להגיע לזה.
קונטרס "ביאת המשיח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות איך לזכות למהר את גאולתנו ופדות נפשנו, ומה עלינו לעשות שיבוא משיח ויגאלנו גאולת עולם.
קונטרס "ביטול זמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את יקרת הזמן, איך שהאדם יכול להצליח בו ברוחניות וגם בגשמיות, וכן להיפוך יגלה את גנות המבטל את הזמן, אשר אין לך אבדה יותר גדולה מאבדת הזמן.
קונטרס "ביטחון אמיתי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת הבוטח בו יתברך, ובכל מצב שרק עובר עליו הוא מתחזק ומחזיק מעמד, ואינו נשבר בשום פנים ואופן.
קונטרס "בין הזמנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך קל ונעים לבחורי חמד כדת מה לעשות ואיך להתנהג ב"בין הזמנים" ימי ניסן וימי תשרי, שנסגרות אז הישיבות, ויחזק ויאמץ על שמירת הזמן והתמדת התורה ותיקון המדות ולהרבות במצוות מעשיות.
קונטרס "בית אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ויגלה את אמיתת מציאותו יתברך ואמונתו הפשוטה, המסורה לנו מדור דור, ואשרי המחזק עצמו ועומד בכל הניסיונות ומאמין בו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, וממשיך על עצמו נועם ערבות ידידות זיו האמונה הקדושה בו יתברך.
קונטרס "בית שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יבאר את מעלת השמחה בבית, ואיך שהיא משרה את שכינת עוזו יתברך בתוך הבית, ובמקום שהשכינה מצויה, שם הברכה והשפע מצויים; אשרי מי שתמיד שמח.
קונטרס "בן תורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מי נקרא בן תורה, ומעלת הלומד תורה, ואיך שכל העולם כולו עומד רק בזכותו, וממשיך את השכינה בעולם.
קונטרס "בנות ישראל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעורר ויחזק את בנות ישראל לקיים את המצוות השיכות אליהן, ועל-ידי-זה יזכו לבטל מעצמן את הקנאה והשנאה והרשעות שבאה מחטא הנחש הקדמוני.
קונטרס "בעל דמיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גנות האדם המכניס את עצמו בתוך דמיונות והבלים, וחושב שכל אחד רוצה להתגדל עליו, ומדמה בדעתו, כאילו כל אחד שונא אותו, כל אחד כפי שטותו ודמיונו ההורסים את כל חייו הגשמיים והרוחניים גם יחדיו.
קונטרס "בעל תשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות במעלות התשובה, ויעורר ויחזק את כל הבא לחזור בתשובה, ויתן לו עצות קלות איך להחזיק מעמד, ולא להשבר משום דבר שבעולם.
קונטרס "בקש שלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם, שתמיד מחפש ומבקש אחר השלום עם זולתו, ובורח מכל מיני מחלוקת, שעל ידי זה ימשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך.
קונטרס "בר מצוה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דיבורים ערבים ומתוקים ליום שמחת הבן שנכנס בו לעול המצוות, והנהגות ישרות ודרכים ונתיבות חדשות, להורות לו איך להתחיל להתנהג בקדושה ובטהרה מיום בר-המצוה שלו. ועל-ידי זה יצליח כל ימי חייו. ויאיר עליו אור וזיו וחיות ודבקות הבורא יתברך שמו ויתעלה לנצח נצחים
קונטרס "ברגע האחרון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד את נשמות ישראל לא להתיאש בשום פנים ואופן מכל מה שעובר עליו, ויגלה לו עצות נפלאות איך להתחזק בעתים הללו, שהעולם מלא פחדים גדולים.
קונטרס "ברוך תהיה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיהיה תמיד בשמחה, ויברך בכל יום מאה ברכות להקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי להמשיך ברכות וישועות לכל אחד, וירגיל עצמו לברך את כל אחד, ויהיה נעשה צינור המשפיע רק טוב לבית ישראל.
קונטרס "ברח מהמלכודת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את בר ישראל, איך לברוח מהמלכודת שפרש תחתיו היצר הרע וכת דיליה, ואיך להנצל ממנה, ואפילו שכבר נמצא במצודתה הרעה, רחמנא לצלן, עדין לא אבדה תקותו, ויכול לצאת ממנה.
קונטרס "ברחובות תיתן קולה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הצדיקים הגנוזים, שהקדוש-ברוך-הוא בעצמו מגלה ומפרסם אותם, וירבה לדבר מאהבה ואחדות בין אנשי שלומנו היקרים, שדיקא על-ידי-זה אור רבנו ז"ל חופה עלינו.
קונטרס "ברכה והצלחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה איך אדם יכול לעבור את זה העולם בשמחה עצומה, ותהיינה הברכה וההצלחה מצויות בידיו תמיד.
קונטרס "ברכה ושלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת השלום בין נשמות ישראל, שזה מביא רק ברכה והצלחה לאדם בכל העניינים.
קונטרס "ברכת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר איך שהאדם יכול לחיות בזה העולם חיים ברוכים, ולהפוך את כל מה שעובר עליו לברכה, ולהמשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך, אשרי לו!
קונטרס "ברכת הפירות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מעלת הנזהר בברכות הנהנין, ואיך ממשיך על עצמו אור וזיו נחיות ודבקות הבורא יתברך שמו, ומתקן את כל הנשמות המגולגלות בהם, ומעלה אותם לשורשם.
קונטרס "ברכת השבת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת קדושת שבת, ואיך השבת מביאה ברכה לכל אחד הזוכה לשומרה, והיא מצלת מכל רע, ומביאה לאדם כל הברכות; אשרי מי שזוכה לשמור שבת!
קונטרס "בת ישראל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ ויעודד את בנות ישראל, להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ויתן להן עצות והדרכות ישרות, איך לעבר את זה העולם בנקל ובשמחה.
קונטרס "בת מלך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את בנות ישראל, שתחזרנה בתשובה שלמה אליו יתברך, ותתנהגנה במדת הצניעות, ותשמרנה את בעליהן, שלא יכשלו בעברות, חס ושלום, אז זכותן גדולה מאד בכל העולמות, ובזכותן תתגלה השכינה בעולם בגאולה אמתית.
קונטרס "גדולת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גדולת חיי האיש הישראלי, אשר יכול לזכות בזה העולם להמשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך, ואיך יכול לחיות חיים טובים, נעימים ומתוקים, ולעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "גדולת הצדיק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה להיות מקורב אל הצדיק, ואל מה הצדיק יכול להביא את האדם, ואשרי מי שנשאר תמיד אצל הצדיק.
קונטרס "גדולת השבת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת הזוכה לשמור שבת קודש, שעל ידי זה ממשיך על עצמו זיו שכינת עוזו יתברך, וכבר לא חסר לו שום דבר.
קונטרס "גדולת ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת היום הגדול והנורא, יומא דהילולא רבא, יום שמחתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, ומה שיכולים לפעול בו
קונטרס "גדולת שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה גדולת ימי שובבי"ם, שבהם יכולים לתקן את כל מה שחטא אדם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שזהו העון החמור ביותר, רחמנא לצלן.
קונטרס "גומל חסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת העושה חסד עם זולתו, ועל-ידי-זה הוא מוכיח, שהוא איש מיחס מדור דור, מזרעו של אברהם אבינו.
קונטרס "גילוי אלוקות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את אמתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום תכלית אחרת בזה העולם, רק להמשיך עצמו אליו יתברך, אשר דבר זה הוא הנעימות והערבות הטובים והיקרים ביותר לנצח נצחים.
קונטרס "גילוי אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות באמונה הקדושה, ואיך שעיקר ההתחזקות לעבור על כל פגעי ומקרי הזמן הוא רק על ידי תוקף האמונה הקדושה, ואיך שעל ידי התחזקות באמונה הקדושה יכול לראות ניסים נגלים שידוד הטבע ממש.
קונטרס "גם זה יעבור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק את כל בר ישראל שלא יפול בדעתו כלל מכל מה שעובר עליו, רק ירגיל עצמו לומר על כל צרה שרק תעבור עליו: "גם זה יעבור", ויגלה עצות והתחזקות איך להגיע אל כל זה.
קונטרס "גם זו לטובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האיש הישראלי, המרגיל עצמו לומר על כל מה שקורה עימו: גם זו לטובה, ואשר על ידי זה ממשיך על עצמו עריבות, נעימות, זיו חיות אלוקותו יתברך, וברבות הזמן יזכה לראות ניסים נגלים, שיעשה עימו הקדוש ברוך הוא על כל שעל ופסיעה, אשרי לו!
קונטרס "גערת חכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה לישמוע תוכחת הצדיק, שהיא תוכחה של אהבה, לקרבו אליו יתברך, וירבה לדבר ממעלת גדולת הצדיק הדבוק באין סוף ברוך הוא.
קונטרס "דבקות הצדיק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה אל אילו מדרגות יכולים להגיע, אם מקורבים אל הצדיק האמת, ויסביר את מעלת הצדיק הדבוק באין סוף ברוך הוא.
קונטרס "דבר יפה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת קדושת הדיבור, ויחזק ויעודד את כל בר ישראל לשמור על דיבורי פיו, ועל-ידי-זה ימשיך לעצמו הארת זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "דבר פתוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת קדושת הדיבור, ואיך צריכים להישמר מלצער בני אדם על ידי דיבורים רעים, לשון הרע ורכילות, ומחלוקת, ויעורר את האדם שיהיה פתוח לגבי חברו, ולא ידבר מאחורי גבו דברים כנגדו, כי הקדוש ברוך הוא שונא מי שמדבר אחד בפה ואחד בלב.
קונטרס "דחיקת השעה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל הצרות שעוברות על האדם הן רק מחמת שאין לו סבלנות ודוחק את השעה, ועל ידי זה נופל לעברות חמורות, כי להיפוך - אם היה האדם סבלן גדול, ולא היה דוחק את השעה, אז דיקא היה מצליח בכל מעשיו, והיה צדיק גדול.
קונטרס "די לאלימות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל על מידת החסד והרחמים, ויחיו ביחד בשלום ובאהבה כיאות לנשמות החצובות מתחת כסא הכבוד, ויכבדו אחד את השני, ועל ידי זה תשרה שכינה במעשה ידיהם.
קונטרס "די להסתות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל שיברחו מכל מיני הסתות אחד נגד השני, ויגלה את גנות מסית ומדיח נגד הזולת, וגודל הרע והרשעות שגורם.
קונטרס "די לצרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות והדרכות לאדם, איך להיפטר מכל צרותיו, ויכניס בו התחזקות עצומה, איך לעבור על כל מה שעובר עליו, ויהיה תמיד איתן וחזק בדעתו, לבלי להתרחק ממנו יתברך.
קונטרס "די לשנאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר את כלל נשמות ישראל שיתאחדו יחד באחדות אחת, ויעזבו את השנאת חינם ביניהם, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יגאלנו גאולת עולם.
קונטרס "דכאי רוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את לב כל השבורים והמדוכאים, ויכניס בהם תקוה ושמחה אמיתית, ויורה להם דרך איך להפוך את כל היגון והאנחה אל שמחה אמיתית להיות דבוק בחי החיים בו יתברך.
קונטרס "דמיון ומציאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שימשיך עצמו תמיד אליו יתברך, ויחיה עם המציאות, ויתרחק מהדמיון ההורס את האדם לגמרי.
קונטרס "דמיונות שוא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את אמיתת מציאותו יתברך, ואיך צריך לשמור עצמו מכל מיני צבועים ונוכלים המטעים את הבריות, ומנתקים אותם ממנו יתברך.
קונטרס "דמעת העשוקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה עצות לכל אלו שנפלו בפח יקוש של פגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, איך לצאת משם, ויחזק ויאמץ את ליבות השבורים, ויגלה להם דרכים ונתיבות איך לשוב אליו יתברך.
קונטרס "דמשק אליעזר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: מגלה נוראות נפלאות איך להחזיק מעמד בעולם העובר הזה, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, איך לעבור את זה העולם.
קונטרס "דעת תורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה ויגלה לכל בר ישראל, אשר היסוד בקיום היהדות הוא רק לשמוע בקול חכמי התורה, אשר רק להם יש דעת תורה, וישמור עצמו מכל מיני צבועים ושקרנים, רמאים המתחזים כרבנים, והם בורים ועמי ארצים, המטים את נשמות ישראל מדרך הישר.
קונטרס "דף חדש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא יתיאש מכל מה שעובר עליו, אלא יעשה התחלה חדשה, וישכח את העבר שלו לגמרי, ודיקא על ידי זה יצליח בחיים.
קונטרס "דרך אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בדרכי האמונה הקדושה ואיך שכל היהדות וקיום האדם ברוחני ובגשמי תלוי בזה, ואשרי המחזק את עצמו באמונה פשוטה בעיתים הללו, ויזכה לרוב טוב הגנוז והצפון.
קונטרס "דרך החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: מגלה עצות נוראות ונפלאות על דרך החיים, ואיך שיכולים להצליח בזה העולם בין בגשמיות ובין ברוחניות.
קונטרס "דרך התשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך לרחוקים איך לשוב אליו יתברך, ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים שירדו ונפלו על-ידי מעשיהם הרעים במקומות המלוכלכים והמטונפים, רחמנא לצלן, ויגלה להם עצות נכונות איך להתחזק ולחזור אל הקדושה, וידבר על לבבם דיבורי ניחומים בשבעה משיבי טעם.
קונטרס "דרך התשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך לרחוקים איך לשוב אליו יתברך, ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים שירדו ונפלו על ידי מעשיהם הרעים במקומות המלוכלכים והמטונפים, רחמנא לצלן, ויגלה להם עצות נכונות איך להתחזק ולחזור אל הקדושה, וידבר על לבבם דיבורי ניחומים בשבעה משיבי טעם.
קונטרס "דרך לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך קלה לבחור, איך להתקרב אל השם יתברך, ולהחזיק מעמד על כל מה שעובר עליו, ויתן לו עצות נפלאות איך להתמיד בלימוד התורה הקדושה.
קונטרס "דרך לבחורי ישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה ויגלה דרך קלה לבחורי ישיבה להצליח ולקנות לעצמם שלמות אמיתית, ויגדלו תלמידי חכמים וצדיקים גדולים.
קונטרס "דרך עוקפת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם עצות איך לעבור את זה העולם בשלום, ולעקוף את כל הבעיות והמשברים, הצרות והמרירות העוברים על בני-אדם בזה העולם העובר.
קונטרס "דרך צלחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות לכל בר ישראל, איך לעבר את זה העולם בשלום, ויחיה חיים אמתיים ונצחיים.
קונטרס "האושר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר את מעלת בר ישראל, ואיך שהוא מאוד חשוב אצלו יתברך, ומצפה שיחזור אליו.
קונטרס "האמת והשלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם ההולך בדרך האמת, דרך התורה, שאז שיך שלום אמיתי, כי בלי אמת שהיא דרך התורה, אין שלום כלל וכלל, והכול דמיון.
קונטרס "הארת ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר גודל ההארה שמאירה בעולם ביום הקדוש והנורא הילולא של רבי שמעון בן יוחאי, אשר בזכותו אנו קיימים.
קונטרס "הבחירה חופשית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל לבחור בטוב, ולחזור בתשובה שלמה אליו יתברך, ועל-ידי-זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודבקות אלקית.
קונטרס "הגורל שלי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יסביר לאדם איך לשנות את הטבע ולצאת מהגורל שלו, ויתן עצות נעימות איך לחיות חיים נפלאים, חיים מיושבים, שיוכל לצחוק מכל הבלי העולם הזה.
קונטרס "הדמיון עובד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל הסבל שאדם סובל ברוחניות ובגשמיות, זהו רק מחמת הדמיון, שהורס לאדם את כל החיים, ועצות נפלאות איך לצאת ממנו.
קונטרס "הדרך להצלחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את הדרך הקלה ביותר להגיע להצלחה בחיים - בין ברוחניות ובין בגשמיות, ויחזק ויאמץ את האדם שנפל בדעתו, עד שנדמה לו, שהוא כבר לא יצליח בחייו, ויראה לו איך שגם הוא יכול להפוך מזלו ולהצליח.
קונטרס "ההצלחה בידיך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל בר ישראל איך שהוא יכול להיות הכי מוצלח בחיים, אם רק ישמע בקול התורה ובקול הצדיקים האמתיים, שבכל דור ודור.
קונטרס "הוכח לחכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת התוכחה, שהצדיק מוכיח אותנו באהבה רבה.
קונטרס "הזהרו מהמסיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יזהיר את נשמות ישראל מזוהמת המינים והזדים, אשר לקחו על עצמם מטרה לצוד נשמות טהורות, ולהעבירם על דתם, ולהביאם אל שמד, ויגלה את פרצופם האמיתי, ואשרי מי שנזהר מהם.
קונטרס "הזהרו מהצבועים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יזהיר את עם ישראל מאוד, להשמר מכל מיני צבועים ושקרנים, המסתובבים עכשיו ומתלבשים בכל מיני לבושים להטות את לבם של ישראל מהאמונה הקדושה, שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור.
קונטרס "הזהרו מרוצחים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מי הם הרוצחים של נשמות ישראל, ועצות איך יכולים להנצל מהם, ואשרי מי שישים לבו אל דברינו אלה, ואז יעבור את זה העולם בשלום, ויטעם טעם אור הגנוז עוד בזה העולם - אשרי לו בבא ואשרי לו בזה.
קונטרס "הזמן עובר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיתחזק בכל מה שעובר עליו, וישוב בתשובה שלמה אליו יתברך, כי הזמן הולך והומה, והגוף אפשר כי היום בא יומו, ולכן אין זמן להיות בעצבות ובדיכאון, אלא להכלל באין סוף ברוך הוא.
קונטרס "הזמן קצר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת יקרת הזמן, ואשר על ידו יכול לקנות לעצמו כל העושר שבעולם, ולהיפך את הזמן אי אפשר לקנות בשום כסף וזהב ובשום הון דעלמא. ועל כן אשרי השומר על הזמן הקצר שיש לו בזה העולם.
קונטרס "החיים בידיך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל על יקרת החיים, ויתן עצות נפלאות איך לשמור על חייו, ויהיה שמור מכל מיני מזיקים ופורענות המצויים עכשיו, ויגלה איך האדם יכול להאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים.
קונטרס "החלטה גורלית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבאר שאדם צריך לחשוב על עתידו הנצחי, וידע כי בכל יום עליו להחליט בחייו החלטה גורלית איך להתנהג, ויתן עצות קלות ונעימות איך להגיע לזה.
קונטרס "החלמה מהירה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות איך להחלים בנקל, ויורה דרכים ונתיבות קלות, איך לצאת מכל מיני מחלות וחולאים רעים, ולהיות בריא.
קונטרס "הטוב משתלם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת מדת הטוב, שאדם הולך תמיד בדרך טובה, הן עם עצמו, הן עם זולתו והן בביתו, אשר על ידי זה יתברך מפי אל עליון, ויומשך עליו הטוב הגנוז שבכל העולמות.
קונטרס "היופי שבטוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את היופי שבאדם הטוב, ואיך שאדם שהוא טוב לכל, כולם אוהבים אותו, והוא חביב ויקר בעולם הזה ובעולם הבא, ושמו הטוב הולך לפניו לדורי דורות.
קונטרס "הכי טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם, איך שכל מה שעובר עליו הוא הכי טוב, וכל הביבובים שמסבבים עמו מלמעלה, הכל הכי טוב, וכשידע ידיעות אלו, אז דיקא יחיה חיים ערבים, נעימים ומתוקים.
קונטרס "הכל אפשר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות לכל בר ישראל, איך להתחזק בכל המצבים, אפילו שעוברים עליו משברים וגלים, ורעים ומרים לו החיים, עם כל זאת על הכל אפשר להתגבר.
קונטרס "הכל דיבורים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת קדושת הדיבור, ואיך שכל מה שעובר על האדם, הוא רק על ידי פגם הדיבור, שמפקיר דיבורו לדבר כל העולה על רוחו.
קונטרס "הכל דמיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל העולם כולו מלא דמיונות, וכל הסבל שאדם סובל בזה העולם, זהו רק מחמת הדמיונות שנדבקו בו, ותכף ומיד כשאדם יוצא מהדמיון, ובא אל המציאות - נגאל מכל צרותיו.
קונטרס "הכל טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יגלה לאדם עצות נפלאות, איך לחזק את עצמו בכל מה שעובר עליו, וירגיל את עצמו להסתכל על כל הטוב שעושה עימו הקדוש ברוך הוא, וימשוך עצמו תמיד רק אליו יתברך, ואז יראה, שכל מה שעובר עליו, הכל טוב, ויש בזה כוונה עמוקה ממנו יתברך.
קונטרס "הכל יעבור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים והמושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות והמגונות, ויעורר את כל אלו שנפלו ונסתבכו בצרות, ביסורים ובמרירות, ויגלה להם דרכים ונתיבות חדשות איך לצאת מהפח שנפלו אליו.
קונטרס "הכל לטובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו, רק תמיד יסתכל על הצד הטוב שבחייו, ואף שמר ומרור לו, יתבונן ויסתכל היטב, ואז יבין וישכיל כי הכל לטובה.
קונטרס "הכל משמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא יתיאש מחייו, חס ושלום, וישים בטחונו רק בו יתברך, וידע אשר כל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות, הכל מדין שמים, ואין שום עצה אחרת רק לשוב אליו יתברך, ובידיעות אלו יושע תשועת עולמים.
קונטרס "המצב ישתפר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות, וישים בו יתברך את בטחונו, ויראה ישועות גדולות מן השמים.
קונטרס "המצוה הגדולה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מהי המצוה הכי גדולה בחיי האדם, ויקבל על זה שכר עוד בזה העולם.
קונטרס "הנהגות ישרות לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרך קלה לבחור ישיבה, איך להצליח בחיים, ואיך להגיע לשיא השלמות בזה העולם, ויורה לו דרך החיים על כל ימי חייו.
קונטרס "הנהגות ישרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דרכים ונתיבות חדשות, הנהגות נוראות, נפלאות וישרות, לדעת את הדרך ילך בה מיום היולדו וכו', ולידע, איך להנהיג בית ולחנך בניו ובנותיו על פי דעת התורה והיראה, כאשר מקובל מאבותינו ורבותינו, זכותם תגן עלינו, מדור דור.
קונטרס "הנהגות לבחור ישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך קל ונעים לבחורי ישיבה, איך להצליח בישיבה, ואיך להתעלות בגשמיות וברוחניות בימי הנעורים.
קונטרס "הנצחון שלנו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מי הוא המנצח בעולם, ולמי שייך לומר שהוא המנצח האמתי, ובידי מי תלוי הנצחון, ומה באמת נקרא נצחון בזה העולם העובר.
קונטרס "הנרות הללו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הדלקת נרות חנוכה, ואיך שאז נמשך אור הגאולה, אורו יתברך, בגילוי עצום עד מאוד, כי אז נתגלה אור הגנוז מששת ימי בראשית, שהאיר לאדם הראשון קודם החטא.
קונטרס "הסבלנות מנצחת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבאר מעלת האדם המתחזק במדת הסבלנות, שאז נכון לבו יהיה בטוח שינצח בגשמיות וברוחניות. ויחזק ויעודד וידריך את כל אדם להגיע אל המדה היקרה של סבלנות, אשר בה כלולות כבר כל המידות הטובות.
קונטרס "הסבלנות משתלמת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר הרבה על המידה היקרה של סבלנות, ואיך שמשתלם להיות סבלן בחיי יום יום, ומביא לאדם בריאות והצלחה בגוף ובנפש.
קונטרס "הספד על צדיקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת ההספד על הצדיקים, ואיך הוא מועיל להחיים להתעורר בתשובה אליו יתברך,ואשרי מי שנתעורר בתשובה על-ידי צדיקי וחכמי הדור אשר אין למעלה מיזה.
קונטרס "הצדיק הרחמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל רחמנותו של הצדיק, ואיך שעוסק בתיקון נשמות ישראל, להאיר בהם את שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "הצדקה משתלמת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לגלות נוראות נפלאות ממעלת האדם הזוכה לתן צדקה לעניים, ועוזר לכל בר ישראל, אשר מעלתו גדולה עד מאד בשמיים.
קונטרס "הצלחה בחינוך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מעלת הזוכה לתן צדקה, שעל-ידי- זה פותח לעצמו פתח בשמים, ונמשך עליו חסד ורחמים מלעמלה, ונמתקים ממנו כל הדינים
קונטרס "הצלחה במשפחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות איך להצליח בחיי משפחה עם הבעל והאשה והילדים, ואשרי מי ששם לב אל דברים אלו, ואז תהיה לו משפחה נפלאה.
קונטרס "הצלחה גדולה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה, איך אדם יכול להצליח בחייו, ויראה רק טוב תמיד, ובכל אשר יפנה יצליח.
קונטרס "הצלחה לבחור ישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לבחור שלומד בישיבה איך יצליח דרכו, ויחזק ויאמץ אותו שלא יתבלבל מפגעי וממקרי הזמן, ויעודד אותו איך לעבור על כל הקשיים שנתקל בהם בישיבה.
קונטרס "הצלחה לתלמיד צעיר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעורר ויורה דרך קלה לבחור צעיר הלומד בישיבה קטנה - איך להצליח בלימודים, והנהגות ישרות, ויקנה לעצמו מידות טובות ודרך ארץ.
קונטרס "הצלחת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר איך האדם יכול לעבור את חייו, ויצליח דרכו, ויחיה בטוב ובנעימים כל ימיו, ויירש עולם הזה ועולם הבא גם יחד.
קונטרס "הצלת נפשות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד את בת ישראל, שלא תתיאש ולא תחשוב מחשבות של התאבדות, ויכניס בה בטחון עצמי, שלא תצטרך לשום תשומת לב מאף אחד, וידביק אותה אליו יתברך.
קונטרס "השגחה אמיתית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק את לב כל השבורים לבל ייאשו עצמם מן הרחמים, ולא יפלו בדעתם משום דבר, רק ידעו, כי הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטי פרטית, כי אין בלעדיו יתברך כלל, ואין עצה אחרת רק לשוב אליו יתברך.
קונטרס "השגחה ברורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות מעוצם השגחתו יתברך הברורה על כל פרט ופרט בזה העולם, ואיך שאי אפשר להתחמק מזה כלל, ואשרי מי שזוכה להכיר את מקומו, ובורח רק אליו יתברך, שאז יתברך ממעון הברכות
קונטרס "השגחה גלויה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל בר ישראל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה בכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני, ועל-כן אסור ליפול בדעתו כלל מכל מה שעובר עליו, רק יחזור בכל יום בתשובה שלימה, ויתמיד בלימוד התורה הקדושה, וזה אשר יביאו אל תכליתו הנצחית.
קונטרס "השגחה נפלאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה שאין שום דבר קורה לאדם מעצמו, אלא הכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה ממנו יתברך לבד.
קונטרס "השגחה עליונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה, יבאר ויסביר לאדם, שידע ויבין היטב, אשר כל מה שנארע עמו, הכל בהשגחה נוראה ונפלאה, ואין לו שום עצה אחרת בשום דבר, רק יבקש ממנו יתברך על כל פרט ופרט, ודיקא על-ידי-זה ישיג ויגיע אל מה שצריכים להשיג ולהגיע
קונטרס "השגחה פלאית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר איך שצריך כל בר ישראל להכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, וידע אשר הכל לכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו שני הפכים לגמרי הם אחדות פשוטה עמו יתברך, וצריכים תמיד לבקש ולחפש אחר השגחתו הפרטית יתברך, שמשגיח על כל בריה ועל כל דבר בפרטי פרטיות, כי אין בלעדיו יתברך כלל.
קונטרס "השגחה פרטית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר, איך שצריך כל בר ישראל להכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, וידע, אשר הכל לכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו שני הפכים לגמרי הם אחדות פשוטה עמו יתברך, וצריכים תמיד לבקש ולחפש אחר השגחתו יתברך הפרטית, שמשגיח על כל בריה ועל כל דבר בפרטי פרטיות, כי אין בלעדיו יתברך כלל.
קונטרס "השגחה תמימה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם הזוכה לדבק עצמו בו יתברך, ומתנהג בדרכי התמימות והפשיטות, ומוסר את עצמו לגמרי אל השגחתו יתברך הפרטי פרטית, שמנהיג עולמו בחשבון צדק ויושר.
קונטרס "השדכן האמיתי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את בני ובנות ישראל, שיתחזקו באמונת חכמים, כי הצדיק הוא השדכן האמיתי, העוסק לשדך את נשמות ישראל יחד, וגם עושה שלום-בית ביניהם, וממשיך את הקדוש-ברוך-הוא בתוך ליבות בני ובנות ישראל.
קונטרס "השמחה היא הגאולה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את מעלת השמחה, שאדם תמיד שמח בנקודת יהדותו, שבזה תלויה כל הגאולה בכלליות ובפרטיות.
קונטרס "השמחה משתלמת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל שיהיה תמיד בשמחה, ויגלה את מעלת השמחה התמידית שמביאה לאדם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ובריאות השלימות, ונושא חן בעיני כל רואיו.
קונטרס "השמים פתוחים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבאר איך שאין שום יאוש בעולם כלל, והשמים פתוחים לכל בריה, והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה ואשרי מי שחוזר אליו יתברך.
קונטרס "השתטחות על קברי צדיקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת האדם הזוכה לבוא בכל פעם אל קברי צדיקים, וישפוך שם שיחו ותפילתו אליו יתברך, ויתקבל ברחמים וברצון, כי במקום גניזתם של הצדיקים הקדושים, שם יש אויר הנך והזך, והתפילות והבקשות מתקבלות שם ביותר בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה.
קונטרס "התגלות אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות בגילויים אמיתיים להאיר אור על נפש כל בר ישראל אמיתת האמונה הקדושה בו יתברך, המסורה לנו מדור דור מאבותינו ורבותינו הקדושים ואיך שצריכים לעקור מעצמו כל מיני דעות נפסדות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שהוא כפירה עצומה, רחמנא לצלן, כי אין כוחנו אלא בפה - בתפילה ובקשה, רחמים ותחנונים, שיחה בינינו לבין קוננו ברוך הוא.
קונטרס "התחזקות לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד בחורים שיחזיקו מעמד על אף שעובר עליהם מה שעובר, ויכניס בהם חשק ללמוד התורה הקדושה, ויחזיקו באמונה פשוטה בו יתברך, ויתפללו בקול ובחיות ובדביקות.
קונטרס "התחזקות לימי שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבוארו תקונים נוראים ונפלאים לפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, ועצות איך לצאת מהחטא המגונה הזה.
קונטרס "התנגדות על ברסלב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה ממה בא, שיש כל-כך הרבה התנגדות על חסידי ברסלב, ולמה כל-כך קשה להתקרב אליהם, ויורה עצות איך לעבור על הכול ולשבור את כל המניעות הכרוכות בזה.
קונטרס "התעוררות לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את בני הנעורים, איך להזדרז לשוב בתשובה שלמה אליו יתברך, ולקנות שלמות לנפשו.
קונטרס "התקרבות לצדיקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר מעלת הזוכה להיות מקורב אל הצדיקים הקדושים, הדבקים בו יתברך, ואל מה יכולים לזכות להגיע על ידם.
קונטרס "התקרבות לרבנו ז"ל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה גילויים נפלאים במעלת הזוכה להתקרב אל רבנו ז"ל, ויחזק ויעודד את כל מי שכבר זכה להתקרב אליו, שלבל ישבר משום דבר בעולם.
קונטרס "התשובה האמיתית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת התשובה, ויעורר ויחזק את כל בר ישראל לחזור בתשובה, וילמד את התועים איך חוזרים בתשובה.
קונטרס "ובחרת בחיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ וידבר על לב בני אדם השבורים, אשר כבר נמאסו להם חייהם מרוב צערם, ורוצים, חס ושלום, לאבד עצמם לדעת, רחמנא לצלן, ויגלה להם נפלאות החיים.
קונטרס "וחי בהם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם הזוכה להתחזק בזה העולם, ואיננו נשבר משום דבר.
קונטרס "ונשמרתם לנפשותיכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל, איך לשמור את עצמם מכל רע, ויגלה עצות איך לזכות להיות דבוקים בו יתברך.
קונטרס "ורעה אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שאפילו כשנפל אל תוך גשמיות ועוביות אדמה, ושוכן בארץ, אף על פי כן גם משם יכול לרעות ולהזין את עצמו עם אמונה בו יתברך, ואין שום יאוש כלל, כי על ידי מידת האמונה יכול לעלות ולהגביה עצמו עד אין סוף.
קונטרס "ושכנתי בתוכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרך קלה ונעימה לבחורי חמד, איך יכינו את עצמם, שיהיו כסא לשכינת עוזו יתברך, ויאיר בהם האור אין סוף ברוך הוא.
קונטרס "ז' אדר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבוארו סודות ורזי דרזין מיומא דהילולא דרעיא מהימנא משה רבנו ומה תיקן ביום הקדוש והנורא הזה.
קונטרס "זאת חנוכה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות רבות ממעלת היום הזה, שהוא גמר החותם, שהתחילו בימים נוראים, ועכשיו הוא גמר כל התיקונים, ויכולים לפעול ביום הזה, כל מה שרוצים.
קונטרס "זאת חנוכת המזבח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מסוד זאת חנוכה, שבו נגמרים כל התיקונים שהתחילו בראש השנה לגלות את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו.
קונטרס "זה הזמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האמונה בו יתברך, וידריך דרך קלה איך לשוב בתשובה שלמה אליו יתברך, ולהיות דבוק תמיד בחי החיים בו יתברך.
קונטרס "זה לא נורא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ וישמח את כל בר ישראל, ויעודד אותו שלא ירגיש רגשות אשמה, אלא יחזור בתשובה שלמה אליו יתברך מתוך אהבה אמיתית, ועל ידי זה ימשיך על עצמו ערבות נעימות זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "זו המציאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם עצות איך להתמודד עם המציאות, ויכניס התחזקות בלב כל בר ישראל, שלא ישבר מכל מה שעובר עליו, וישמח את לב כל השבורים, ויכניס בליבם תקווה.
קונטרס "זוג מאושר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות והנהגות ישרות איך להיות זוג המאושר ביותר בחיים, ויהיה להם שלום בית אמיתי, ועל ידי זה תשרה השכינה בינינם תמיד.
קונטרס "זוג מוצלח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרכים ועצות טובות, איך שיחיו בני הזוג בשלום ובאהבה, ויהיו זוג מוצלח בחייהם, והשכינה תשרה תמיד בתוך ביתם.
קונטרס "זוהמת המסיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את פרצופם הטמא של המסיון, ימח שמם, שרוצים להעביר את נשמות ישראל עלדתם, ויזהיר את כל בר ישראל, שישמר עצמו מהם, וירחיקם לגמרי מגבולו.
קונטרס "זיווג מן השמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבאר מהו הזיווג הבטוח ביותר מן השמים לבחור או לבחורה, ויורה להם עצות והנהגות ישרות איך למצוא את זיווגם מה שיותר מהר, ויצליחו בחיי נישואיהם, ויהיו הכי מאושרים כל החיים.
קונטרס "זיכוי הרבים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה את מעלת הזוכה ומזכה את הרבים, שאז זכותו תגן בעדו להינצל מכל מיני רעות ומשחיתים, והוא מאוד חשוב בשמים, ולמעלה בעולמות העליונים מאוד מאוד משתבחין ומתפארין עם האדם הזוכה ומזכה את הרבים, ודיבורו נשמע ונתקבל למעלה
קונטרס "זיכרון נצחי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו ידבר ממעלת האדם, שזוכר תמיד מהתכלית הנצחית ואינו מטעה את עצמו, אלא קונה לעצמו קניין נצחי בכל יום ויום, אשר רק זה ילווה אותו לעולם הנצחי.
קונטרס "זכות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מזכות חיי האדם, ואיך שצריכים לשמור מאוד מאיסורי רציחה דרך הפלות, שהוא העוון הכי גדול להמית תינוק בבטן אמו.
קונטרס "זכות הנשים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהי זכותה של אשה, ובמה גדול כוחה, ויחזק ויאמץ את הנשים להיות חזקות אופי, ולא להישבר משום דבר.
קונטרס "זכות ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת האדם הזוכה לעלות אל ציון רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון, אשר אז עומד התנא הקדוש הזה, ומחלק מתנות לכל הבאים אליו.
קונטרס "זכירת עמלק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת זכירת מעשה עמלק, ויתן עצות איך לזכות למחוק את עמלק ולזכות להיגאל.
קונטרס "זכרון אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם הזוכה לזכור תמיד ממנו יתברך, ומכניס עצמו בתוך האמונה הקדושה, ולא זז מזכרונות אמיתת מציאותו יתברך כרגע, ותמיד זוכר את האמונה הקדושה בו יתברך.
קונטרס "זמן חרותנו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה לשמוח בימי הפסח הקדושים, ולהמשיך על עצמו מוחין קדושים, הארת האין סוף ברוך הוא המאירה אז.
קונטרס "זמן יקר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר כי הזמן יקר, וחבל לאבד אותו, ובשום כסף אין יכולים לקנות זמן שאבד, ואדם דואג על איבוד ממונו, ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו חוזרים אבל ימיו אינם חוזרים, על כן ישמור מאוד על הזמן היקר.
קונטרס "חבל להתעצבן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך בחיי יום יום, וידבר על לב בר ישראל שלא יכעס ולא יקפיד על שום דבר, כי הכעס והעצבנות הורסים את החיים, ולא מביאים אל שום תועלת, רק אל כישלון בחיים.
קונטרס "חבל על הבריאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יזהיר את האדם לשמור על בריאות גופו, ויורה לו את דרך האמת לילך בה בימי חיי הבלו, שעל ידי זה יצליח דרכו ימי חייו, ויאריך ימים ושנים טובות.
קונטרס "חבל על הזמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר את האדם לשמור על זמנו היקר, ויחזקו לא לבטל את הזמן היקר, כי אין לך עוד דבר יקר בחיי האדם כמו הזמן, אשר תכף ומיד כשרק עובר עליו היום והשעה, כבר לעולם לא יחזור לו. ויגלה עצות איך יכול להרויח בכל שעה ובכל יום בגשמיות וברוחניות רווח נפלא.
קונטרס "חברים טובים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה שיהיה לו חבר טוב, כי על ידו יכולים להתעלות בתכלית העליה.
קונטרס "חג האורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת ימי חנוכה הקדושים, ומה יכולים לפעול בימים אלו.
קונטרס "חג החירות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת חג הפסח, שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע, ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ, נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין אמיתי.
קונטרס "חג הפסח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל לשמוח מאוד כל ימי החג, וישתדלו לעזור אחד לשני, שזה רצונו יתברך, ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם.
קונטרס "חג כשר ושמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת חג הפסח, שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע, ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ, נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין אמיתי
קונטרס "חדש עצמך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת ההתחדשות, שהאדם זוכה לחדש עצמו בכל יום ובכל שעה, ויזהיר מאוד לברוח מיאוש ומהתישנות, אשר הורסים את האדם לגמרי.
קונטרס "חובת השמירה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות איך שהסמ"ך-מ"ם בעצמו אורב על אלו האנשים החפצים לגשת אל הקדושה, כי דייקא במקום אור גדול מאוד מאוד, שם מסתובבות הקליפות להכשיל את בני-אדם.
קונטרס "חוזר בתשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאלו אשר זוכים לחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא את הדרך האמת, ואיך יתנהגו כל ימי חייהם. ושלא יתבלבלו משום בריה.
קונטרס "חוכמת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהי עיקר החוכמה בזה העולם, ויורה דרכים נפלאות ונתיבות ועצות חדשות, איך לחיות חייו בטוב ובנעימים, ואיך לטעום טעם חיים אמיתיים ומיושבים.
קונטרס "חולשת עצבים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם את ההפסד שגורם לעצמו על ידי חולשת עצבים וידריך את האדם, ויתן לו עצות נפלאות איך לצאת מחולשת - עצבים, ואיך להגיע לעצבים חזקים.
קונטרס "חוקי התורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה, אשר עם ישראל הוא עם רק בזכות התורה, ועלינו לשמוע רק בקול חכמי התורה, ולהימשך רק אחרי צדיקי הדור, ולהיבדל מחוקי הגויים. ולשמוח תמיד עם נקודת יהדותנו, שזכינו להיברא מזרע ישראל, ולא עשנו כגויי הארצות, וקיבלנו את התורה בהר סיני.
קונטרס "חושב מחשבות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת מחשבתו של האיש הישראלי, ואיך יכול לזכות על ידי קדושת המחשבה להיות דבוק תמיד בו יתברך. ולהפך יגנה את גנות המחשבות הזרות וההרהורים הרעים, רחמנא לצלן, אשר פוגמים בנשמתו, ועוקרים אותו מכל העולמות, ומפילים אותו לבאר שחת.
קונטרס "חזק ואמץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים, ויורה להם דרכים ועצות קלות איך לחזור אליו יתברך, ולהאיר על עצמם הארת זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "חזק וברוך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויגלה דרכים נפלאות, איך לעבור את זה העולם בנקל, על ידי שיתחזק בכל מה שעובר עליו, ויברך ויהלל את הקדוש ברוך הוא על כל אשר עובר עליו, ואז יהיה הכי מאושר בחייו.
קונטרס "חזק עצמך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם חיזוק, שיחזק עצמו בכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני, וידבק נפשו בו יתברך, וימשיך על עצמו ערבות, נעימות, זיו, חיות אלקותו יתברך.
קונטרס "חיוך שוה זהב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את נשמות ישראל להיות תמיד בשמחה, ולקבל את פני חברו בסבר פנים יפות, ותמיד שיהיה חיוך על פניו.
קונטרס "חיזוק אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ מאוד בדרכי האמונה הפשוטה - לידע, אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור הוא, ואין לנו אלא דברי התורה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו.
קונטרס "חיזוק הבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יוכיח את האדם שלא יתאכזר על אשתו ובניו, אלא יחזק ויאמץ וישמח ויעודד אותם בכל המצבים, וזו המצוה הכי גדולה במצות החסד שבר ישראל מצווה על זה מפי חכמינו ורבותינו הקדושים.
קונטרס "חיזוק לילדים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את ההורים שיהיו רגילים לחזק ולעודד את הילדים ולא למתוח עליהם תמיד ביקורת, ומכל שכן שלא להשפיל אותם, וכך יגדלו הילדים מוצלחים ברוחניות ובגשמיות.
קונטרס "חיים טובים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יגלה איך יכולים לחיות חיים טובים בזה העולם העובר, ויחזק את כל אלו שנפלו בפגעי ובמקרי הזמן, שלא יתייאשו בשום פנים ואופן, וידריך להם דרך ישרה איך להגיע לכל זה.
קונטרס "חיים משותפים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק וישמח זוגות צעירים, ויורה להם דרך ועצות ישרות איך לחיות יחד באהבה ובהבנה הדדית, ולא יבואו, חס ושלום, לידי גרושין.
קונטרס "חיים נעימים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל אדם עצות והדרכות איך לחיות חיים ערבים ונעימים, ואיך יוכל לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים, ויהיה דבוק תמיד בחי החיים בו יתברך.
קונטרס "חיים קלים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות לאדם, איך יזכה לחיות חיים קלים בזה העולם העובר, ואיך יכול לשמור עצמו מכל רע ופורענות בעולם.
קונטרס "חיים רגועים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל, איך לחיות חיים רגועים, ולהיות מיושב בדעתו, ויעבור את זה העולם בשלמות, בלי שום צער ומכשול כלל.
קונטרס "חינוך אמיתי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך לחנך את ילדיו בחינוך טוב, בחינוך אמיתי, ויצליח בזה עם ילדיו, ויגדלו בריאים בנפשם ובשכלם, וימצאו חן בעיני כל, ויצליחו כל ימי חייהם.
קונטרס "חינוך הילדים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות קלות, איך לחנך את הילדים ברדכי התורה והנימוס, ואיך להחדיר בהם דרך ארץ והצלחת החיים.
קונטרס "חינוך טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר דרך קלה ונעימה לכל מחנך, שידע איך לחנך את התלמידים בנקל, ולהמשיך את לבבם אליו יתברך, ולהחדיר בהם אמונה פשוטה, ולהקנות להם מדות טובות.
קונטרס "חינוך למחנכות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבוארנה עצות נוראות ונפלאות, איך לחנך את בנות ישראל ברוח ישראל סבא, ולבנות אותן לבעלות אופי חזק, שתהיינה עקרות בית נאמנות להקדוש ברוך הוא.
קונטרס "חינוך למחנכים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידריך את המלמדים והמחנכים איך להצליח בחינוך הבנים, ויחזק את כל המלמדים והמחנכים איך לעבור ולהתגבר על כל הבעיות שנתקלים בהם בעת חינוכם, ועצות טובות ונפלאות למחנכים ולמלמדים.
קונטרס "חינוך מוצלח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך טובה, מוצלחת וקלה בחינוך הילדים, ויגלה עצות איך להתמודד עם ילדים קשים ולשבור את טבעם הרע.
קונטרס "חינוך נפלא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות איך מחנכים בני ובנות ישראל על הצד הטוב ביותר, ואיך מצליחים להקים דורות ישרים לתפארת עם ישראל.
קונטרס "חכה קצת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות במעלת האדם שיש לו סבלנות, ואינו דוחק את השעה, ולהיפוך - כל הצרות והיסורים והכשלונות בחיים באים רק מחמת דחיקת השעה, שאי אפשר לו לחכות.
קונטרס "חכמה ודעת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת האדם הדבוק רק בקדוש ברוך הוא, ויודע שהכל ממנו יתברך, ולכן כל מה שהוא צריך הוא מבקש רק ממנו יתברך, אדם כזה חי חיים טובים, אמתיים ונצחיים.
קונטרס "חכמת נשים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את האשה שתהיה פקחית, כי רק בידה תלוי כל עתיד הבית, ההצלחה והאשר. ולהיפוך כל הכישלון וחרבן הבית, גם תלוי רק בידי האשה.
קונטרס "חלישות הדעת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר מעלת האדם הזוכה להיות שבור כחרס הנשבר, והוא בטל ומבוטל בעיני עצמו לגמרי. ואיך שעל ידי שמשברים אותו ומחלישים דעתו, עד שנעשה בעיני עצמו כאין ואפס, יזכה להגיע אל מדרגת אמונה ברורה ומזוככת עד רוח הקודש ונבואה ממש. להיות צופה במרכבה העליונה. להיות עיל בלא בר; אשרי לו!
קונטרס "חמישה עשר בשבט"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות והפלאות מהיום הקדוש הזה, והלימודים שלומדים ממנו, ומסודות ורזי הגילגול, ומה שעובר על האדם בזה העולם, ואל כל מה שאדם יכול לזכות בזה העולם; אשרי מי שמחזיק מעמד, ואז טוב לו כל הימים.
קונטרס "חמץ ומצה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עניינים נפלאים וסודות ודרכים ישרים מהו חמץ ומהו מצה.
קונטרס "חנוכה מאיר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האור של חנוכה המאיר בכל העולם עם האור מששת ימי בראשית.
קונטרס "חנוכה שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את המון העם אחינו בני ישראל, שיזהרו ויזדרזו לקיים מצוות נר חנוכה, ועל ידי זה ימשיכו על עצמם אור נערב, ויאיר בביתם מזלם הטוב.
קונטרס "חסד ואמת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת העושה חסד עם הזולת, ויבאר מהי האמת, והיכן היא האמת.
קונטרס "חסד שבמלכות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מדת החסד, ואיך שעל ידה יכולים לגלות את המלכות דיקדושה.
קונטרס "חסידות ברסלב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה קצת מהי חסידות ברסלב, ומעלת האדם הזוכה להתקרב אל רבנו ז"ל ויתמיד בספריו הקדושים.
קונטרס "חשיבות הקיבוץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר ויחזק את נשות ישראל, שלא תמנענה מבעליהן לנסוע אל צדיקים לראש השנה, ובפרט אם הם רוצים לזכות לנסוע אל הקיבוץ הקדוש בעיר אומן לראש השנה, ויסביר את גודל הזכות לכל מי שזוכה להיות בראש השנה אצל צדיקים קדושים בכלל, ואצל קיבוץ חסידי ברסלב בעיר אומן בפרט.
קונטרס "ט"ו בשבט"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דרושים נפלאים, רמזים יקרים שיכולים ללמד מהאילנות, שיוכל להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ולא יפול בדעתו כלל, רק מכל דבר יזכה לחזור אליו יתברך, ויחיה חיים חדשים בכל פעם.
קונטרס "טהרת אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה להאמין בו יתברך באמונה פשוטה, ושומר את עצמו מכל מיני אמונות כוזבות שיש בעולם, כי הכל הבל ורעות רוח, ותיכף ומיד כשמאמין בו יתברך באמת, יתבטלו ממנו כל מיני דמיונות ואמונות טפלות.
קונטרס "טהרת הבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את אלו שנפלו ונכשלו בכל מיני פגמי הברית, רחמנא לצלן, ויגלה להם עצות והתחזקות והנהגות ישרות, איך לטהר את בריתם, ולחזר אליו יתברך, ולהמשיך עליהם הארת זיו שכינת עזו יתברך.
קונטרס "טהרת הלב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיבער בלבו אליו יתברך, ולא יתפעל משום בריה שבעולם, וישתדל תמיד לחפש את הטוב אצל כל בר ישראל, ואז יהיה אהוב למעלה, וימצא חן בעיני כל למטה. וירבה לדבר מתיקון הברית, ויתן עצות איך להחזיק מעמד, למי שכבר נכשל בחטא המגונה הזה של פגם הברית.
קונטרס "טוב בבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר יגלה איך שאדם צריך להרגיל עצמו להיות רק טוב בבית, ועל ידי זה ימשיך את שכינת עוזו יתברך בתוך ביתו, ויומשך רק טוב וחסד ושפע בביתו.
קונטרס "טוב החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך האדם יכול להפוך את ימי חייו לימים טובים ונעימים, ויזכה להרגיש תמיד את טוב החיים בזה העולם, ויבלה את ימי חייו בזה העולם בטוב אמיתי ונצחי, וירגיש בהם כל מיני ערבות ונעימות בזיו חיות אלקותו יתברך.
קונטרס "טוב השם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את טובתו יתברך, איך שהוא טוב לכל, והעיקר הוא תפילה, שהיא הכלי לקבל בו את כל הטובות.
קונטרס "טובים השנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת הזוכה לחבר טוב, שיחזק אותו להישאר אצל הצדיק האמת, המקרבו אליו יתברך.
קונטרס "טובת הזולת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיהיה רגיל לעשות טובה לזולת בכל יום, אשר אין למעלה מזה, ואשרי מי שזוכה להפיץ את אור רבנו ז"ל בכל יום לעוד יהודים, ולגלות להם את האור הגנוז.
קונטרס "טומאת המסיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את הטמאים הסוטים מדרכי הקדוש ברוך הוא, ואיך שצריך לשמור את עצמו ואת בני ביתו מכל אלו המסיתים ומדיחים את אחינו בני ישראל למרוד בהקדוש ברוך הוא, רחמנא לצלן, ועוקרים את נפשות הנופלים במצודתם משרשם הנצחי; ויעורר ויחזק ללחום מלחמת השם נגדם ולא להתפעל משום בריה שבעולם.
קונטרס "טומאת יון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה זו טומאת היונים, ואיך יכולים ללחום נגדם, ויחזק את כל בר ישראל שלא יפול בדעתו בשום פנים ואופן.
קונטרס "טעמו וראו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בר ישראל, שאוהב את זולתו, אשר על-ידי-זה ישיג את אלקותו יתברך.
קונטרס "יהיה טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם המכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, ומחזק עצמו בבטחון חזק שיהיה טוב, ואינו מניח את עצמו ליפול בדעתו כלל.
קונטרס "יום הכיפורים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות מהיום הקדוש והנורא הזה, יום שנמחלים בו כל העוונות של כל בר ישראל.
קונטרס "יום הכפורים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות מהיום הקדוש והנורא הזה, יום שנמחלים בו כל העוונות של של כל בר ישראל.
קונטרס "יום הנישואין וכבוד חמיו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דברים ערבים ונעימים, הלכות ומנהגים, עצות ישרות והדרכות, לחתן ולכלה ביום חופתם, כדת מה לעשות שיעשו ויצליחו כל ימי חייהם.
קונטרס "יום השנה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר הנהגת יום השנה, שקורין יארצייט, על אב ואם, כדת מה לעשות, ולימוד מה שצריכים ללמוד אז, ותפילות, תחינות ובקשות על קברם לומר שם.
קונטרס "יום חדש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, איך לשמור על הימים הטובים שלו בזה העולם, ושלא יתיאש בשום פנים ואופן מכל מה שרק עובר עליו.
קונטרס "יום מצוין"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת כל יום, ואיך יכולים להצליח בכל יום, ולהיות הכי מאושר בחיים, ויתן עצות נפלאות איך להגיע לזה.
קונטרס "יופי החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את יופי החיים ולמה יכולים לזכות בחיים, ויחזק ויאמץ את כל אלו השבורים שהתייאשו מהחיים, ומבקשים נפשם למות, חס ושלום, מרוב צרותיהם, ויסביר עצות איך להסתכל תמיד רק על יופי החיים.
קונטרס "ים סוער"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שהעולם הזה הוא כמו ים סוער, והיצר הרע בוער בו מאוד, ויבאר עצות נפלאות איך לצאת ולהנצל מהים הסוער הזה, ולזכות לדבק עצמו בו יתברך.
קונטרס "ימי אלול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת הימים האלו הנקראים ימי הרחמים והרצון, ויכולים לפעול בהם אצלו יתברך כל מה שרוצים. ואשרי מי שמבלה את הימים האלו בטוב ובנעימים, בתורה ובתפילה, בתשובה ומעשים טובים, שאז יזכה לשנה טובה ומתוקה.
קונטרס "ימי הודאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת ימי חנוכה, אשר הם ימי הודאה להקדוש ברוך הוא על גודל החסד חינם שעשה ועושה ויעשה עמנו, וימים אלו הם עיקר שעשוע עולם הבא, וצריכים להמשיך את הימים האלו על כל השנה.
קונטרס "ימי הנעורים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק את הבחורים הצעירים, וילמד להם דרך קלה ונעימה איך לזכות להגיע אל השגת התורה, ויכניס בהם תשוקה עצומה אל לימוד התורה הקדושה, ושלא יכלו את ימי הנעורים בהבל וריק, ויתרחקו מכל מיני חברים רעים.
קונטרס "ימי הספירה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר עניין ספירת העומר בטוב טעם ודעת, ויסביר איך שזה שייך לכל אחד ואחד, ומה צריך האדם לעשות בימים אלו, ואיך שבימים אלו יכולים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בקלות.
קונטרס "ימי התשובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק על נוראות נפלאות ימי אלול הקדושים, אשר הם ימי התשובה, ובימים אלו יכולים לחזור בנקל בתשובה, כי הם ימי רצון גדול בשמים. ואשרי מי שמנצל את ימים אלו, ואז ושב ורפא לו.
קונטרס "ימי חנוכה הקדושים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הימים הקדושים האלו, שמאיר בהם האור הגנוז מששת ימי בראשית, למי שיתבונן בהם.
קונטרס "ימי חנוכה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת ימים אלו, שבהם מתגלה האור הגנוז, גילוי אלוקותו יתברך בהתגלות נוראה ונפלאה מאוד. ובכוח האור הגדול הזה, יכולים להכניע את קליפת היונים, שהם כלל המינים והזדים, הכופרים והאפיקורסים, ולבטלם מן העולם לגמרי.
קונטרס "ימי ניסים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מימי חנוכה הקדושים, אשר הם ימי ניסים, ומי שזוכה לשפוך נפשו ותחינתו אליו יתברך בימים אלו, יזכה שיאיר עליו אור הגנוז, ויהיו נעשים גם לו ניסים ונפלאות.
קונטרס "ימי ספירת העומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הימים האלו, ואיך עיקר התיקון לכל בר ישראל הוא רק אהבת ישראל, לאהוב את כל בר ישראל כנפשו, ויזהיר על שנאת חינם, שזה גורם כל הצרות, רחמנא ליצלן.
קונטרס "ימי פסח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מענין גלות ויציאת מצרים, ואכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, ומהי תכליתו של אדם בעולם הזה.
קונטרס "ימי שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דיבורים ערבים ומתוקים לחזק את כל הנפשות השבורות שנכשלו ועברו על חטאים חמורים, ויורה להם דרך איך להגיע אל תיקוניהם בימי השובבי"ם.
קונטרס "יסוד אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מעלת האיש הישראלי המאמין בו יתברך, ואיך שיסוד היהדות הוא אמונה פשוטה בו יתברך, בלי שום חכמות והשכלות כלל, ועל ידי אמונה פשוטה יזכה לעבור את חייו בטוב ובנעימים.
קונטרס "יסוד התפילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת התפילה, שאדם מתפלל על כל דבר אל הקדוש-ברוך-הוא, אשר זה יסוד בית יהודי, ומי שמרגיל את עצמו להתפלל אליו יתברך על כל דבר, הוא יושב בטוח כמו בבית מוגן.
קונטרס "יסוד חסידות ברסלב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה הסוד בחסידות ברסלב, ומה רצה מאיתנו רבנו ז"ל, ואיך יכולים לעבור את זה העולם בשלום, ולהגיע אל מחוז חפצו בהצלחה.
קונטרס "יסוד שביסוד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מגדולת רבנו ז"ל, ומה כל ענינו בזה העולם לתקן את כלל נשמות ישראל, ולהביאם קרוב אל הקדוש-ברוך הוא.
קונטרס "יסורי המצפון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה, איך שאסור לו לאדם לבלבל עצמו מהעבר, ואיך שלא יניח את המצפון, שיהרוס את חייו, ואם יחזור בתשובה, ויתחיל התחלה חדשה, ישתנה כל מהלך חייו, וימשיך על עצמו הארת זיו שכינת עוזו יתברך
קונטרס "יעלת חן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות מגילוי אלקותו יתברך בגילוי רב ונורא מאוד, ויתן איך שכל בר ישראל יכול להאיר עליו אורו יתברך
קונטרס "יציאת מצרים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת האדם הזוכה לזכור בכל יום מיציאת מצרים, ובפרטיות בחג הפסח, וזה מכניס בו אמונה פשוטה בו יתברך.
קונטרס "יש במי לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת הבחירה שהאדם בוחר, כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בצורה כזו, שיכולים לבחור בטוב או להיפך, חס ושלום, ויתן עצות איך להגיע אל הבחירה הנכונה.
קונטרס "יש לי אות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות ממעלת כל בר ישראל, שהוא אות בספר תורה, ולכן אסור לדבר על שום בר ישראל שום דיבור רע, כי על ידי זה נפגמת התורה, חס ושלום. וידבר ממעלת הזוכה להשתתף בכתיבת ספר תורה. ואפילו אינו כותב אלא אות אחת, נחשב כאילו כתב ספר תורה שלם. וזה גורם לאחדות נשמות ישראל.
קונטרס "יש סיכוי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם ביטחון חזק, שלא יפול ביאוש כלל מכל מה שעובר עליו, ויחזיק מעמד מכל צרותיו וחובותיו שנסתבך ונכנס בהם, כי עדיין יש סיכוי לצאת מכל זה, אם יקיים את העצות המובאות כאן.
קונטרס "יש על מי לסמוך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת הזוכה לבטוח בו יתברך, ויודע ועד אשר אי אפשר לבטוח בשום בשר ודם, אשר כולו שקר, וצריכים לבטל עצמו לגמרי אליו יתברך, ועל-ידי-זה ימשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, חיות אלוקותו יתברך, וירבה לדבר ממעלת הזוכה לבוא להשתטח על קברי הצדיקים, אשר הוא מקום המסוגל שתתקבלנה כל התפילות והבקשות שמבקש ומתפלל.
קונטרס "יש עם מי לדבר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות רבות על מעלת התפילה וההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, ואיך שמכל הצרות שבעולם יכולים לצאת, אם מרגיל עצמו לילך בדרך הקל והנפלא הזה של דיבור - לדבר עמו יתברך.
קונטרס "יש עתיד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחדיר ביטחון חזק בכל בר ישראל, שאין שום יאוש בעולם כלל, ויש עתיד לכל אחד, ויגלה עיצות נוראות ונפלאות איך להתחזק בכל המצבים שבעולם.
קונטרס "יש שכר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל בר ישראל ראוי לו להתחזק, על אף כל החושך שעובר עליו בין בגשמיות ובין ברוחניות.
קונטרס "יש תקוה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס חיזוק עצום בלב הרחוקים והשבורים, ויגלה להם כי אין שום יאוש בעולם כלל, ועדין יש תקוה לאחריתם לשוב אליו יתברך.
קונטרס "ישוב הדעת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת האדם הזוכה להיות מיושב תמיד בדעתו, ואינו עושה שום מעשה פזיזות. ואל כל זה זוכים רק על-ידי תקף האמונה בו יתברך, ולהרבות בתפלה ובהתבודדות, ובדבקות הבורא יתברך שמו.
קונטרס "ישועתך קרובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס ביטחון בלב כל בר ישראל, איך שיחזק את עצמו בכל מה שעובר עליו, ואל יפול בדעתו כלל, רק יבטח בו יתברך, וידע שישועתו קרובה לבוא, אם לא ייאש עצמו.
קונטרס "ישיב חימה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות ממעלת האדם הזוכה להיות סבלן גדול על כל אשר עובר עליו בחייו, ובורח מכעס ומקפדות, והוא תמיד בישוב הדעת. ועצות יקרות איך לזכות לזה.
קונטרס "יתרון האדם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בר ישראל שהוא תכלית הבריאה, ויעורר ויחזק את כל אדם, שידע מה תכליתו בזה העולם, ומה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש.
קונטרס "כבוד אלוקי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בגילוי אלקותו יתברך, ואיך יכולים לזכות להגיע לזה, ויחזק ויעודד וישמח את כל הנפשות השבורות.
קונטרס "כבוד האשה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעורר ויחזק את הבעל איך לכבד וליקר את אישתו, ובזה יהפוך את ביתו לגן-עדן ממש, כי בנין הבית תלוי באשה, וכפי שמכבד את אשתו, כמו-כן בונה את ביתו להיות לגן-עדן, ויש לו שלום-בית נפלא; אשרי לו!
קונטרס "כבוד הבעל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעורר ויחזק את האשה, איך לכבד את בעלה, ותשתדל בכל מיני אופנים לשמחו ולחזקו ולהרחיב את דעתו, שעל-ידי-זה יהיה ביניהם שלום-בית נפלא.
קונטרס "כבוד הבריות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בני ובנות ישראל, איך להיזהר לכבד את הבריות, ולא לבזות ולא ללעוג לשום נברא שברא הקדוש ברוך הוא.
קונטרס "כבוד חכמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הזוכה לכבד את חכמי ישראל, חכמי התורה, וכל המכבד אותם, כאילו מכבד את הקדוש-ברוך-הוא, וכל המזלזל בכבודם, כאילו מזלזל בקדוש-ברוך-הוא, ועונשו גדול מאוד.
קונטרס "כבוד חמיו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לחתן ולכלה איך לחיות באהבה, אחוה ורעות עם חמיהם וחמותם, ויסביר את גודל המצוה של כבוד הורים של שני הצדדים, ובזה תלוי כל השלום בית בין בני הזוג, ויגרום לחיי נישואין מאושרים.
קונטרס "כבוד רבו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בחור, שיכבד את רבו ואת המשגיח, ויקנה לעצמו מדת דרך ארץ, ויגלה ממעלת הבחור הזוכה להיות מקורב לרבנו ז"ל.
קונטרס "כבסני מעווני"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל בר ישראל שנכשל בפגם הברית, עצות איך לצאת מהפח יקוש שנפל לשם, ויורה לו דרך קלה איך לשוב בתשובה שלמה.
קונטרס "כדאי לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בענין הבחירה שמסרו לכל אדם, אם להיטיב מעשיו ולהתעלות בתכלית העליה, ולהגיע אל מדריגת הצדיקים, או להמשך אל הרשעים, קלי העולם, ולאבד את שני העולמות גם יחד, רחמנא לצלן.
קונטרס "כדאי להיות ותרן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות, איך לעבור את זה העולם בשלום, ולחיות חיים נעימים, ערבים ומתוקים, ויזכה להרגיש את האור הגנוז בכל יום ויום.
קונטרס "כדאי להתחזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד וישמח את כל אלו שנפלו בעיני עצמם, ומתיאשים מחייהם, ונופל עליהם עצבות ודיכאון. ויפיח בהם רוח חיים חדשה, ויורה להם דרך קלה איך להמשיך על עצמם מוחין קדושים להיות דבוקים בו יתברך.
קונטרס "כדאי לחיות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס תקוה ושמחה בלב האדם, ויורה לו דרך קלה איך לעבור את זה העולם בקלות ובלי דאגות, ולא לשכוח ממנו יתברך כרגע, אשרי מי שיאחז בזה!
קונטרס "כדאי לחכות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיחזיק במידת הסבלנות, ויגלה לאדם אשר כל הצרות שסובל הן רק מחמת דחיקת השעה, ואין לו סבלנות לחכות, ויעורר על תפילה ושיחה בינו לבין קונו, אשר דבר זה יביא לו כל הטוב בחיים.
קונטרס "כדאי מאוד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם מה תכליתו בחיים, ובאיזו דרך כדאי לו לחיות ולילך בה בזה העולם העובר, באופן שיצליח כל ימי חייו ויהיה הכי מאושר בחייו.
קונטרס "כוח הבחירה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם סודות ורזי דרזין מסתרי הנהגותיו יתברך, ואיך שמסר את הבחירה בידי האדם, ואשרי מי שמחבר עצמו עם הצדיק האמת, שהוא בחינת אברהם אבינו, ובוחר רק באמונה פשוטה בו יתברך, ובורח מכל הצבועים והרמאים המטעים את הבריות, ואז אל רב טוב הצפון והגנוז יזכה
קונטרס "כוח התפילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת כח התפילה, ואיך שאין שום תכלית בזה העולם, רק לעסק יומם ולילה בתפילה, ועל-ידי-זה יזכה לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים, אשרי לו!
קונטרס "כולנו משפחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ואשר על-ידי-זה מורידים את השכינה בעולם.
קונטרס "כי תבוא לאומן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות ממעלת הזוכה לבוא אל ציון רבנו ז"ל לראש השנה, ואת גודל התיקונים שמקבלים שם, ואשרי מי שמנצל את הזמן היקר הזה ואת שהותו שם.
קונטרס "כיבוד אב ואם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה לקיים מצות כיבוד אב ואם, שהיא המצוה הגדולה והחמורה ביותר, ומי שמקיימה בשלמות, זוכה לאריכות ימים טובים, ומאיר עליו אור השכינה הקדושה בהארה ובזיו.
קונטרס "כך החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות שעל האדם לקבל את החיים כמו שהם, ועל ידי זה יזכה לעבור את זה העולם בנקל ובטוב ובנעימים.
קונטרס "כך היא המציאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יפתח את עיני האדם לבל ילך שולל בזה העולם, ואל יפתהו יצרו בדימיונות והבלים, ויגלה נוראות נפלאות בהנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו.
קונטרס "כל הכבוד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את אמיתת מציאותו יתברך, אשר הוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, וכל אחד צריך לגלות את כבודו יתברך בקיום המצוות בשמחה עצומה, ולא להתבייש מפני המלעיגים.
קונטרס "כלליות אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שעיקר כלליות היהדות הוא האמונה הקדושה בו יתברך בתמימות ובפשיטות, כאשר קיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור, והאמונה הקדושה היא כלליות הקדושה, ואיך שצריכים למלא את כל העולם כולו עם האמונה הקדושה בו יתברך, ולהתרחק מהרשעים הארורים הרוצים לעקור את האמונה הקדושה מאחינו בני ישראל.
קונטרס "כמה נעים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר מערבות, נעימות, ידידות, זיו, חיות, דבקות הבורא יתברך שמו, ואיך שכל בר ישראל יכול לזכות להגיע לכל זה.
קונטרס "כפרת עוונות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר, איך שיחזק כל אדם את עצמו מכל מה שעובר עליו, ויידע, שכל צער ויסורים בושות וחרפות וכו', שרק סובל - הן מעצמו והן מאחרים, הכל לכפרת עוונות.
קונטרס "כתית למאור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות, למודים עמקים בגילוי אלקות, ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיזכה להיות דבוק תמיד בו יתברך
קונטרס "ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: לימוד ותפילה נוראה נפלאה ויקרה עד מאוד, ללמוד ולהתפלל ביום הקדוש הזה.
קונטרס "לא לפחוד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לאדם, איך שיחזיק מעמד במצבים הקשים ביותר, ולא יפחד כלל, רק ידבק עצמו בו יתברך, ועל ידי זה ימשיך על עצמו ישועה מן השמים, ויראה ניסים ונפלאות שיעשה עימו הקדוש-ברוך-הוא.
קונטרס "לאן אתה רץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: לאן אתה רץ יעורר ויגלה לכל בר ישראל, שיזכה לישב דעתו בזה העולם היכן הוא נמצא, ואל יפול בדעתו כלל, מכל מה שעובר עליו, ויורהו את דרך האמת לילך בה ולעבור את זה העולם העובר בשלום ובאהבה.
קונטרס "לב אבות על בנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יוכיח את האבות, שירחמו על ילדיהם, וישתדלו להשיאם בגיל צעיר, וימסרו את נפשם בעבורם, ויעזרו להם במה שרק יכולים. ויגלה איך בא שהילדים מתמרדים נגד ההורים, וכן יוצאים לתרבות רעה, רחמנא לצלן, ומתדרדרים בשאול תחתיו ומתחתיו, ויתן עצות איך להצילם ולשמרם.
קונטרס "לב חזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו בשום פנים ואופן ואפילו שעובר עליו מה שעובר, יחזק עצמו בלב חזק, וישתוקק תמיד רק אליו יתברך ועל-ידי-זה יעבור את העולם בשלום ובשמחה.
קונטרס "לב טהור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות איך שהאדם צריך לטהר את ליבו, ויהיה כלי להמשיך אורו יתברך אצלו, וישמור עצמו ממחשבות רעות ודיבורים אסורים, ולא יעשה מעשים רעים, חס ושלום, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי לקבל בו כל טוב.
קונטרס "לב טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה להיות טוב לכולם, שעל ידי זה ממשיך על עצמו הארת האין סוף ברוך הוא, ויורש עולמו בחייו.
קונטרס "לב שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיהיה תמיד שש ושמח על נועם חלקו שזכה להיברא מזרע ישראל, וישתדל תמיד לילך בפנים שמחות ועליזות, ויהיה לו לב שמח לקבל בו את שכינת עוזו יתברך, שאינה שורה אלא בלב שמח.
קונטרס "להיות בחור מצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יתן עצות לבחורים צעירים, איך שיצליחו בחייהם, ויהיו הכי מאושרים.
קונטרס "להיות חזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיתחזק ויחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ולא יפול בדעתו מישום בריה שבעולם, רק ידבק עצמו בו יתברך תמיד.
קונטרס "לימוד החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בלימודי החיים, איך לעבור את זה העולם בשלום, ולהצליח כל ימי חייו, ויזכה לחיות חיים נעימים, ערבים ומתוקים.
קונטרס "לימוד זכות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה את מעלת האדם הזוכה לדון את כל אחד ואחד לכף זכות, ואיך שזה יעזור לו בכל העניינים - בגשמיות וברוחניות, וירבה שלום בעולם.
קונטרס "לימודי אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה וילמד את עומק לימודי האמונה - מה שיש ללמוד בסוגיות האמונה הקדושה בו יתברך, ויבאר איך שצריכים להתמיד בלימוד זה בכל יום ויום, באופן - שיזכה להגיע אל האמונה האמיתית בו יתברך.
קונטרס "לך על בטוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידריך את האדם איך לעבור את זה העולם בשלום ובשמחה, ויהיה לו בטחון חזק בו יתברך, ושום דבר שבעולם לא יפחיד אותו, ויהיה לבו אמיץ וחזק, ויהיה הכי מאושר בחייו.
קונטרס "למה לדאוג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל, שאין לו מה לדאוג, והחיים כל כך קצרים בזה העולם, ויכולים לחיות חיים נעימים אם רק חיים על פי דרך התורה וקיום המצוות.
קונטרס "למה להתאבד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם הזוכה להתחזק בכל המצבים הקשים ביותר שעוברים עליו, ואיך שבשמים מאוד מתפארים עם האדם הזוכה להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ואינו נופל ליאוש, ומכל שכן שאינו מתאבד, חס ושלום.
קונטרס "למה להתגרש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: ידבר על לב הבעל והאשה שלא יתגרשו, כי על-ידי-זה ממשיכים על עצמם אש הגיהנום, רק ישתדלו לעשות שלום ביניהם, שעל-ידי-זה יאירו על עצמם אור השכינה, ותומשכנה עליהם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ויגרמו נחת רוח גדולה למעלה בכל העולמות.
קונטרס "למה להתיאש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה את גנות היאוש, ואיך שאין פועלים עם היאוש שום דבר, רק עוד מגביר הוא את צרותיו ויסוריו, ועל-כן למה להתיאש.
קונטרס "למה לסבול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ ויעודד את כל בר ישראל להחזיק עצמו במידת הסבלנות, אשר אין לך עוד מידה יפה יותר מזו, וידריך את האדם דרך איך לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים.
קונטרס "לנצח בגדול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות איך שהאדם יכול לנצח במלחמה בזה העולם, ולעבור את ימי חיי הבלו בשלום.
קונטרס "לשון הרע"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לגלות את מעלת קדושת הדיבור, ולהיפוך חומר העון של לשון הרע, ואיך שכל הצרות הבאות לאדם הן רק על ידי שמפקיר את דיבורו, לדבר כל העולה על רוחו.
קונטרס "מאי חנוכה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות ממעלת ימי חנוכה, שהם ימי הודאה, ומה יכולים לפעול אז, וידבר מגדולת הצדיק האמת, שהוא הכהן הגדול שפך השמן שלו נקי לגמרי.
קונטרס "מאירת עיניים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות ממעלת קדשת העינים, ואל כל מה שיכולים לזכות על-ידי קדשת העינים ולהיפוך חמר העוון של הסתכלויות רעות על תמונות תועבה וכל מיני לכלוך המגרים את היצר ועל אנשים רעים, שכל זה פוגם מאד בנפש האיש הישראלי, ועוקר אותו מחי החיים, רחמנא לצלן
קונטרס "מה אכפת לך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יתבלבל משום בריה שבעולם, ואל ישים לב אל כל מה שאומרים ומדברים עליו.
קונטרס "מה אתך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם ישוב הדעת, שיזכה לישב עצמו בכל יום היכן הוא בעולם, ומה ולמה לו להיות כל-כך מעוצבן ועצוב ומדוכא מכל מה שעובר, ויתן לו עצות והדרכות ישרות, איך להיות תמיד שמח, ולא לדאוג שום דאגות כלל.
קונטרס "מה חדש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בענין התחדשות, שאדם צריך להתחדש בכל פעם, ולא להסתכל על העבר שלו, וכך יחיה חיים ערבים ומותקים, וירגיש תמיד רוחניות חיות אלוקות.
קונטרס "מה יהיה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר את כל בר ישראל לחשוב מה יהיה, ומה עתיד להיות, ויכניס התחזקות עצומה בלב האיש הישראלי, שיחזור רק אליו יתברך, ולא יירא ולא יפחד משום בריה שבעולם רק ממנו יתברך.
קונטרס "מה עושים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות לאדם מה לעשות בזה העולם, כדי להצליח דרכו בגשמיות וברוחניות, ואיך להיות הכי מאושר בחיים.
קונטרס "מה שביד בטוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה תכליתו של בר ישראל בזה העולם, ואל מה צריכות להיות שאיפותיו בחיים, ויתן לו עצות, איך לעבור את זה העולם בשלום ובשמחה רבה, ויזכה להתענג בערבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "מה שחשוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך להתחזק בזה העולם העובר, ויורה דרך לאדם איך להתנהג.
קונטרס "מוכרחים אחרת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך יכולים לשנות את ההנהגה, ואיך יכולים להצליח בחברה, וישרה השלום בין עם ישראל.
קונטרס "מזוזת ביתך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת האדם הזוכה לקים מצות מזוזה, ואת גדל הטובות והתועלת שמצות מזוזה מביאה להבית. ולהיפוך, איך שכל הצרות והיסורים, העניות, המריבות והחלאים הרעים, שבאים על בית שאין נזהרים בו במצות מזוזה.
קונטרס "מחושך לאור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך אדם צריך להתחזק בכל יום, וחייב לזכור כל ימי חייו את יציאת מצרים, ואיך שעם ישראל יצאו מאפילה לאורה, מחושך לאור גדול. ודבר זה סובב גם על כל אחד ואחד כפי מצבו הפרטי.
קונטרס "מחיית עמלק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות ממחית עמלק, ויגלה איך זוכים למחות את עמלק שנמצא אצל כל אחד ואחד.
קונטרס "מחפשים אותך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר את מעלת בר ישראל, ואיך שהוא מאוד חשוב אצלו יתברך, ומצפה שיחזור אליו.
קונטרס "מחשבה טובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם הזוכה לשמור ולקדש את מחשבתו, ויחשוב רק ממנו יתברך תמיד.
קונטרס "מי אשם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר דרך קלה לאדם איך לעבור את זה העולם, ולא יאשים עצמו בכל מה שעובר עליו, ועל ידי זה ינצל מצרות ורעות רבות.
קונטרס "מי המנצח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל בכל מה שעובר עליהם, ויגלה להם באמת מי המנצח בזה העולם.
קונטרס "מי השקרן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל, איך שהיצר הרע הוא השקרן, ומטעה את בני אדם בכל מיני שקרים ונכלי ערמומיות, וכן כל מי שרוצה רק לרחקו ממנו יתברך, ידע שהוא שקרן גדול, וצריכים לברוח ממנו.
קונטרס "מיהו העשיר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מיהו העשיר הגדול ביותר בזה העולם, מי שמאמין בו יתברך, ומקים את מצוותיו יתברך, ולומד תורתו יתברך, ובורח תמיד אליו יתברך, וכל מה שצריך הוא מבקש רק ממנו יתברך
קונטרס "מנסים אותך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יסתכל על כל מה שעובר עליו, ולא יזוז מהאמונה הקדושה כהוא זה, רק ידע שכל מה שעובר עלי בגשמייות וברוחניות הוא רק נסיון מן השמים לראות אל מי יפנה בעת צרה.
קונטרס "מנצחים בגדול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל בר ישראל עצות איך לנצח את המלחמה בזה העולם.
קונטרס "מסית ומדיח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיברח מכל מיני מסיתים ומדיחים, כמו שבורחים מאש שורף, ויגלה שכל מי שרק מסית נגד הקדוש ברוך הוא ונגד תורתו הקדושה ונגד האמונה הפשוטה, שקיבלנו מדור דור על ידי אבותינו ורבותינו, הוא בכלל מסית ומדיח, וצריכים להתרחק ממנו.
קונטרס "מספיק בעיות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא ימשיך עצמו אל הצער, כי הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, אלא יחפש ויבקש בעצמו תמיד רק נקודות טובות, וידון עצמו תמיד לכף זכות.
קונטרס "מספיק מריבות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר גנות המחלוקת והמריבות, ואיך שחבל מאוד לבלות את ימיו ושנותיו במחלוקת ומריבות - הן בביתו והן בחוץ, ויגנה מאוד את המחזיק במחלוקת, ויגלה איך ששורשו הוא משורש רע סטרא דמסאבותא.
קונטרס "מספיק צרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: קונטרס מספיק צרות: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שעוברים עליו צרות ויסורים ומרירות, וינחם אותו, ויורה לו דרך איך לצאת מכל צרותיו ומרירויותיו, וימשיך על עצמו ערבות, נעימות, זיו, חיות אלוקותו יתברך.
קונטרס "מספיק שנאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר על גנות מידת השנאה בין נשמות ישראל, ויגלה איך שהיא הגורמת לכל הצרות של עם ישראל, וידבר ממעלת אהבת ישראל.
קונטרס "מעין עולם הבא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה גילויים נוראים ונפלאים בגילוי אלוקות, ואיך זוכים לחיות בזה העולם כדוגמת העולם הבא, אשרי מי שיטה אוזנו ולבבו אל הלימודים האלו.
קונטרס "מעלת אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר מעלת האיש הישראלי, המכניס את עצמו בתוך האמונה הקדושה, וחי את חייו עם אמונת השגחה פרטית, שאז כל חייו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, ומרגיש תענוגי עולם הבא בעולם הזה ממש; אשרי לו!
קונטרס "מעלת בחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בחור צעיר, כיצד יכול לזכות להגיע לכל המדרגות שבעולם.
קונטרס "מעלת התפילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הזוכה להתפלל אליו יתברך, ולבקש ולהתחנן מלפניו יתברך כל מה שהוא צריך, שאז נכון לבו יהיה בטוח שלא יזוז משם עד שיקבל מה שצריך, ויושע בישועה נצחית.
קונטרס "מעלת כל יום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ואיך יכולים לזכות בכל יום לעשירות מופלגת מאוד.
קונטרס "מעלת ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת היום המקודש לעם ישראל, יומא דהילולא דבר יוחאי, שאז נפתחים שערי השמחה בכל העולמות, והוא יום מיוחד בשנה, יום שמאיר בו האור הגנוז לזכי הנפש, ויכולים להתעלות אז מאוד ברוחניות, ולפעול כל טוב בגשמיות.
קונטרס "מעלת נסיעה לצדיקים לראש השנה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר גודל התועלת לזוכה לנסוע אל צדיקים אמיתיים לראש השנה שעל ידם יזכה להגיע אל תיקונו השלם, ויומתקו ממנו כל הדינים, ויזכה לשנה טובה ומתוקה.
קונטרס "מעלת קברי צדיקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיהיה רגיל לבוא אל קברי הצדיקים ולהתפלל שם, כי התפילות שאדם מתפלל במקום גניזתם, מתקבלות לרחמים ולרצון לפני אדון כל ברוך הוא. ובפרטיות ידבר ממעלת הזוכה לבוא לציונו הקדוש של רבנו ז"ל בעיר אומן על ראש השנה, ואל מה זוכים לפעול שם.
קונטרס "מעלת שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הימים הקדושים האלו, שבהם יכולים לתקן את כל מה שאדם פגם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא חטא חמור מאוד.
קונטרס "מעמד בטוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד על שלום בית, ויורה דרך קלה איך לזכות לבנות בית בטוח, שלא יתפרדו בני הזוג זה מזה, חס ושלום, רק יחיו ביחד באהבה גדולה.
קונטרס "מצב רוח טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: קונטרס "מצב רוח טוב" יגלה את מעלת האדם שמחזק עצמו בכל מה שעובר עליו, וכן מחזק את אחרים שיהיו תמיד בשמחה.
קונטרס "מצוות מעשיות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האיש הישראלי המסלק את חכמתו ודעתו לגמרי, ומקיים הרבה מצוות מעשיות בלי שום השכלות כלל, רק בתמימות ובפשיטות, כאשר ציונו הבורא יתברך שמו, ועל ידי זה יזכה לכלים לקבל בהם את האור האין סוף ברוך הוא, ויאירו לו חייו בהארת נועם זיו שכינת עוזו יתברך; אשרי לו!
קונטרס "מציאות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ויגלה לאדם איך שירגיל את עצמו עם המציאות, ולא יסתובב בעולם הדמיון, ויקבל את כל הבא עליו כמו שהוא, ויסתכל תמיד על המציאות הנכונה שבה הוא נמצא, וזה יעזור לו לעבור על הכל.
קונטרס "מציאת הזיווג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את בני ישראל ובנותיו, אשר קשה להם למצוא זיווגם, ויורה להם עצות נכונות והדרכות ישרות, איך לזכות למצוא את זיווגם האמיתי, וכן תפילות נוראות ונפלאות על זה.
קונטרס "מרבה צדקה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מעלת הזוכה לתן צדקה, שעל-ידי-זה פותח לעצמו בשמים ונמשך עליו חסד ורחמים מלעמלה, ונמתקים ממנו כל הדינים.
קונטרס "מרבים בשמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת השמחה בחודש אדר, ואיך זה ממתיק את הדינים, ומוחק את כל הקליפות של המן-עמלק, שמכניס ספקות בנשמות ישראל.
קונטרס "מרדכי הצדיק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך לבטל את כל הגזרות הרעות שנגזרו על עם ישראל, וידבר ממעלת הצדיק האמת, ואשרי מי שמציית אותו.
קונטרס "מרירי יום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ וידבר דיבורי ניחומים, אל כל אלו אשר עובר עליהם כל מיני מרירות, וסובלים צרות ויסורים ובלבולים, ומר להם היום, עד שקשה להם מאוד מאוד. ויורה להם דרך להאיר נפשם באור האורות, ערבות נועם זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "משה רבנו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר גדולת משה רבנו, והלימוד העמוק שלומדים ממנו, ואיך שהוא מחזק ומעודד ומשמח את נשמות ישראל, ומקרבם אליו יתברך, ומגלה להם, אשר אין שום יאוש בעולם כלל.
קונטרס "משנכנס אדר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: יגלה מעלת חודש אדר, ומה יכולים לפעול בחודש זה, ואשרי מי שמקבל את חודש זה בשמחה
קונטרס "משפט צדק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את גודל העניין של לדון את האדם לכף זכות, ויזהיר מאוד לא לשפוט את שום בריה, כי מקבלים אחר-כך בחזרה כפל כפליים.
קונטרס "משתה ושמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה מעלת שמחת פורים, שאז או מתקנים את מה שנכשלנו, רחמנא לצלן, במאכלות אסורים, שזה מה שהביא אותנו לכפירות ואפיקורסות, עצבות ודכאון, וביום הקדוש והנורא הזה נחנו מקבלים עלינו עול מלכותו יתברך, ועל-ידי-זה נמשכת עלינו שמחה רוחנית.
קונטרס "מתי הסוף"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שכל בר ישראל יכול להגיע אל האור אין סוף ברוך הוא, ויתן עצות קלות לכל אחד ואחד.
קונטרס "מתי תשתחרר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל שיצא לחירות, ולא יהיה משועבד ליצרו המתגבר עליו, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
קונטרס "מתיקות התורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת לימוד התורה הקדושה, ומי שמרגיל עצמו ללמוד תורה, אזי ירגיד מתיקות כזו, שלא ירצה לעזוב את התורה כל ימי חייו.
קונטרס "מתן תורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת נשמות ישראל, שזכו לקבל את התורה בהר סיני, ויבאר איך שעם ישראל הם עם רק על ידי התורה, ואשרי מי שלומד את התורה הקדושה, ואז ימשיך על עצמו ערבות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך.
קונטרס "נגילה ונשמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת השמחה, שעל ידה יכול האדם להגיע לכל טוב אמיתי ונצחי.
קונטרס "נדחי ישראל יכנס"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: חידושים נוראים ונפלאים, לחזק ולאמץ את כל הנפשות העיפות והחלושות והנפולות, ולגלות להם עצות ודרכים ישרים איך לשוב אליו יתברך.
קונטרס "נחת מהילדים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות, איך לזכות שיהיה להורים נחת מילדיהם, ויעורר ויחזק לתת לילדים חינוך של תורה ויראת שמים, ואז יגדלו בריאים בנפשם וברוחם.
קונטרס "נחת רוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת בר ישראל העושה נחת רוח לבורא יתברך שמו, ואשרי מי שנכלל באין סוך ברוך הוא וברוך שמו.
קונטרס "ניסיון מן השמים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד את כל בני ישראל, ויגלה להם, שכל אשר עובר עליהם בחייהם, הכל ניסיונות שמנסים אותם מן השמים, ואשרי מי שמחזיק מעמד.
קונטרס "ניסיונות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר איך לעבור על כל המצבים בחיי יום יום, ויכניס תקוה והתחזקות למי שעוברות עליו צרות ומרירות בחייו.
קונטרס "נישואין מוצלחים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה עצות ודרכים ונתיבות חדשות איך להצליח בחיי נישואין, ויחיו בני הזוג יחד חיים מאושרים כל ימי חייהם.
קונטרס "נסיונות גדולים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויאמץ את כל בר ישראל, שיתחזק בכל המצבים הקשים שלו, ויתן לו עצות איך לעבר על כל הנסיונות הגדולים שנתקל בהם בחיי יום יום.
קונטרס "נסיונות קשים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יחזק ויאמץ את כל אלו שעוברים עליהם נסיונות קשים ומרים, וידבר על לבם דברי ניחומים, ויעודד אותם איך לעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "נעימות אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר, איך שהאמונה הקדושה בו יתברך היא עיקר הנועם והערבות, ואיך שיכולים להפוך את כל המרירות העיצבון והדיכאון על ידי האמונה הקדושה בו יתברך אל תכלית הנועם והחיות האמיתי.
קונטרס "נעימות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל, איך יכולים להרגיש נעימות בחיים, ואיך שאסור להתייאש משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה.
קונטרס "נעימות התורה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את בחורי ישראל להתמיד בלמוד התורה הקדושה, ויורה להם דרך קלה ונעימה איך לזכות להגיע להתמדת התורה.
קונטרס "נפלאות הבריאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות מיופי הבריאה איך שהכל לכל זה כיסא לאלוקותו יתברך, ותכלית הבריאה היתה רק בשביל נשמות ישראל, ואשרי מי שמכבד ומייקר את כל בר ישראל.
קונטרס "נפלאות וניסים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה יביא לנו ניסים נגלים, ושנזכה לראות במו עינינו ישועות ונפלאות עד שניגאל גאולת עולם.
קונטרס "נצור לשונך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את האדם לשמור את פתחי פיו, ויגלה איך שכל הצרות שכל אדם סובל הם רק בשביל פיו, שמפקירו לדבר כל העולה על רוחו.
קונטרס "נרות שבת"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות לבנות ישראל ממעלת הדלקת נר שבת, ואשר אז הוא עת רצון גדול בשבילן בשמים, ויכולות לפעול אצלו יתברך כל מה שהן מבקשות.
קונטרס "נשואין מוצלחים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה עצות ודרכים ונתיבות חדשות איך להצליח בחיי הנישואין, ויחיו בני הזוג יחד חיים מאושרים כל ימי חייהם.
קונטרס "נשים כשרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך קלה לאשה, איך להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליה, ויחזקה ויאמצה, שתמיד תהיה שמחה ועליזה.
קונטרס "נשים צדקניות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת אשה צדקת, ויחזק ויעודד את כל אשה, שתלך בדרכי הנשים הצדקניות שהיו בכל דור ודור.
קונטרס "נשים קדושות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: מעל אשה צנועה, הגורמת שהשכינה תשרה בבית, וכל הברכות באות בבית בזכות אשה מנועה וקדושה.
קונטרס "נשק סודי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהו הנשק של עם ישראל, שמחזיק אותם במשך כל ימי הגלות מעת חורבן-ירושלים וחורבן בית-המקדש
קונטרס "סבלן גדול"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה להגיע אל מידת הסבלנות, אשר זו המידה הכי יקרה וגדולה לזכות אליה בזה העולם, ואשרי מי שמגיע אליה, ואז יעבור את זה העולם בטוב ובנעימים.
קונטרס "סבלנות לילדים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבוארנה עצות נפלאות איך להצליח עם הילדים, ויגדלו בריאים בדעתם ובשכלם, ויהיו עצמאיים, וירוו מהם ההורים רוב נחת.
קונטרס "סגולת ל"ג בעומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות ממעלת היום הקדוש ל"ג בעומר, יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואשרי מי שבא לציונו הקדוש, ויקבל ממנו שי ומתנה.
קונטרס "סגולת שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את סגולת ימים אלו, ימי שובבי"ם הקדושים, שיכולים לפעול בהם דברים גדולים ועליונים, ולתקן את כל מה שפגם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא חטא חמור עד מאוד.
קונטרס "סדר דרך הלימוד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: סדר דרך הלימוד, על פי דעת רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון, בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו
קונטרס "סדר דרך הלימוד" (גרסת הדפסה)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
תקציר: סדר דרך הלימוד, על פי דעת רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון, בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו
קונטרס "סדר הישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה מעלת בחור שעומד בסדרי הישיבה, ויתן לו עצות נפלאות איך להצליח בשנות שהותו בישיבה, ויחזק ויאמץ את בחורי הישיבה, שדיקא על ידי סדר בישיבה מצליחים בכל דבר וענין, ומקבלים שם טוב אמיתי ונצחי.
קונטרס "סדר לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך נכונה וסדר קל לבחורי ישיבה איך להצליח בימי בחרותם.
קונטרס "סוד אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את סוד האמונה הקדושה, ואיך שכל הבריאה כולה הייתה רק בשביל גילוי האמונה הקדושה, וכל מה שאדם זוכה להכניס את עצמו יותר בסוד האמונה הקדושה, הוא מבין יותר את סוד כל הבריאה, ונכלל לגמרי בו יתברך.
קונטרס "סוד החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מסוד חיי האדם בעולם הזה, ואיך שאין שום עצה אחרת לעבור את החיים, רק לדבק עצמו בו יתברך, ולשקוד בלימוד התורה הקדושה, ולעסוק בשירות ותשבחות, בתפילות ובקשות.
קונטרס "סודו של משיח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות שיגלה משיח צידקנו בעולם, ואת לימוד הפלא, פלאי פלאות, שילמד עם כל העולם כולו.
קונטרס "סילוקן של צדיקים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את מעלת הצדיקים הגדולים במעלה נוראה ונפלאה מאד, הזוכים לקרב רחוקים אליו יתברך, ומעלת ההספד שמספידים אותם.
קונטרס "סליחה ומחילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לכל בר ישראל את גודל המעלה של האדם הזוכה לסבול חרופין וגידופין, כי על ידי זה זוכה לכפרת עוונות, והקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לו על כל העבר, ועל כן אשרי מי שזוכה לסבול את אלו החרופין והגידופין ומקבלם האהבה, ואז יומשך עליו אור השכינה.
קונטרס "סם המות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויזהיר את עם ישראל לברוח מכל מיני סמי מות שיש עכשיו ברחוב, ויחזק ויאמץ את נערי ישראל, שנלכדו כבר בפח יקוש ולקחו סמים - איך לצאת מזה.
קונטרס "ספירת העומר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת ימי הספירה, שבהם יכולים לזכות לצאת מהטומאה ולהכנס אל הקדושה, ואיך שצריכים לסלק את חכמתו המדומת, ולהכניס עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, שדייקא על ידי זה יזכה להגיע לשער החמישים, ויהיה נכלל באין סוף ברוך הוא.
קונטרס "עד מתי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל לחזור אליו יתברך, ויכניס בו תקוה טובה להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, וידבק נפשו באור אין סוף ברוך הוא, ועצות והתעוררות איך להגיע אל כל זה.
קונטרס "עדיין לא מאוחר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שנתרחק מהקדוש ברוך הוא, ויורה לו דרך איך להתקרב אליו יתברך, ואשר אסור להתיאש בשום פנים ואופן, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
קונטרס "עוד מעט"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת בר ישראל שאינו מתייאש, אלא תמיד מחפש ומבקש ומוצא בעצמו נקודות טובות, ובזה יזכה לחזור בתשובה שלמה אליו יתברך.
קונטרס "עוזר דלים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויעודד את כל הירודים וכל הנפולים וכל המושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות, ויורה להם דרך איך לשוב אליו יתברך.
קונטרס "עולם חסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת מדת החסד שאחד עושה עם עצמו ועם זולתו, עם אשתו, עם ילדיו ועם משפחתו, וירבה לדבר ולגלות אשר רק על מדת החסד עומד ומתקים כל העולם כולו, וכפי שאדם עושה חסד עם זולתו, כמו כן עושים עמו חסד מלמעלה.
קונטרס "עושה חדשות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את נפלאות הבורא יתברך שמו, איך שמחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, ועל ידי זה יכול כל אדם לעשות התחלה חדשה בכל יום ויום, כי בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא עושה חדשות לגמרי, ועל כן אסור להתיאש עצמו, רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה.
קונטרס "עושה חסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת האדם המרגיל עצמו לעשות תמיד חסד עם אחרים, ואיך שעל ידי זה יפתח לעצמו את צנור החסד, ויושפעו עליו תמיד רק חסדים ממקור החסד העליון, ויזכה להיות דבוק בחי החיים, בו יתברך, אשר הוא עצם החסד והרחמים.
קונטרס "עושה צדקות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת מצות צדקה, ואשרי מי שזוכה להחזיק עניים הגונים, ויזהר מאוד מעניים שאינם הגונים, ועניים הגונים הם רק לומדי תורה ויושבי אהל, הממיתים עצמם באהלה של תורה.
קונטרס "עושים מהפכה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל לחזור בתשובה שלמה אליו יתברך, וירבה לדבר על הצרות שקרו לעם ישראל ביום צום עשרה בטבת, ויבאר איך שאלו הצרות שיכות גם בדור הזה.
קונטרס "עזות פנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את האדם, שיברח מכל מיני עזי פנים, אשר הקליפות שורות בניהם, וידבר על לב כל בר ישראל, שיתחזק בעזות ובעקשנות דקדושה, ולא יפחד משום בריה שבעולם, רק יעשה רצונו יתברך.
קונטרס "עזר למחנכות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: עצות נפלאות למחנכות את בנות ישראל, להורות להן את הדרך אשר תלכנה בה, כי הבנות צריכות שמירה גדולה בדור פרוץ זה, אשר הסטרא אחרא אורבת על הבנות יותר מהכל, וצריכים להחדיר בהן אמונה פשוטה בו יתברך ומידת הצניעות, אשר זה היופי של בת ישראל הכשרה.
קונטרס "עזרה ראשונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהי העזרה הראשונה, שצריך כל אדם לתן לעצמו וכן לאחרים, בשעה שעובר עליו איזה משבר ודכאון, איזו אכזבה ומרירות בחייו, למען יוכל להחיות עצמו ולהאיר עליו אור השכינה.
קונטרס "עין בעין"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, ואיך שהאדם צריך לשמור מאוד על עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה ושאר דברים המגרים את היצר הרע, ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת עוזו יתברך עין בעין, אשרי לו!
קונטרס "עין טובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיסתכל על זולתו בעין טובה, וכן יסתכל על החיים בעין פקוחה, עין טובה, ועל ידי זה יצליח דרכו תמיד.
קונטרס "עין רואה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק על שמירת העינים וקדושתן, שיזהר מאד לא להסתכל בנשים ובדברים המביאים לידי הרהור חס ושלום, ויתן עצות והנהגות טובות, איך לצאת מזה, למי שכבר נלכד רחמנא לצלן בזה, וידבק נשמתו בו יתברך.
קונטרס "עינים יפות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק על מעלת קדושת העינים, להרגיל עצמו להסתכל רק על רוחניות חיות אלקותו יתברך המחיה את כל הבריאה, ויזהיר מאוד לא להסתכל על שום מקומות מטונפים, אשר פוגם את מראה העינים.
קונטרס "עיר קטנה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יגלה מעלת האדם המחובר אל הצדיק האמת, שאז בנקל יוכל לכבוש את טבע גופו המגושם, ויזכה להיות כיסא לאלוקותו יתברך.
קונטרס "עכשיו זה הזמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות ונפלאות ממעלת הזוכה לשמור זמנו, ואיך שיכול לזכות על ידי זה לרוב טוב הצפון והגנוז לצדיקים, ואשרי מי ששומר את זמנו תמיד.
קונטרס "על מי הרחמנות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל, שלא תתיאשנה בשום פנים ואופן, כי אפילו הריקנין שבך מלאים מצוות כרימון, ואסור להישבר משום דבר, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בר ישראל, וחפץ שיחזור בתשובה שלמה אליו.
קונטרס "עם אחד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת נשמות ישראל, ומה מאחד אותם, ויחזק ויעודד את כל אחד ואחד, שלא ישבר מכל מה שעובר עליו בחיים.
קונטרס "עם חזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת נשמות ישראל, ואיך שהם חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ויזהיר על אחדות ולברוח משנאת חנם וליצנות, שהורסת כל חלקה טובה מעם ישראל.
קונטרס "עם לבדד ישכון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת נשמות ישראל, ואיך שאין לנו על מי להשען, אלא על אבינו שבשמים, ויעורר על המידה היקרה של אהבת ישראל.
קונטרס "עם מאוחד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת אחדות עם ישראל, שרק זה יביא את הגאולה, וצריכים לשמור מאוד בדברים אלו.
קונטרס "ענין שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מה זה שובבי"ם, ומה יכולים לפעול בימים אלו, ואיך יכולים לתקן את כל מה שקלקל בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא עון חמור מאוד.
קונטרס "עץ פרי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות מעצי השדה, "עץ פרי העושה פרי", ואת הלימודים שיכולים ללמוד מהם בעבודת השם יתברך.
קונטרס "עצה לבחור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ וישמח את בחור צעיר, שיחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ויורה לו דרך נפלאה בעבודת השם יתברך.
קונטרס "עצה לנצחון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך לנצח בזה העולם העובר, ויחזק ויאמץ את כל השבורים והנדכאים, ויורה להם דרך קלה וישרה להצליח בחייהם.
קונטרס "עצות טובות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות לאדם, איך לעבור את זה העולם בשלום, ויזכה לחזור אליו יתברך בלב זך ונקי כפים.
קונטרס "עצות לבחור ישיבה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות לכל בחור ישיבה איך הוא יכול להצליח בימי בחרותו, אם לא יהיה בטלן, וידע איך לנצל את הימים והשבועות, החודשים והשנים הכי יפות שלו בחיים.
קונטרס "עקרת הבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מעלת אשה כשרה ההולכת בדרכי השם יתברך, ומתלבשת בצניעות, ומקימת את רצון השם יתברך שאין קץ לשכרה בעולם הזה ובעולם הבא.
קונטרס "עקשנות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם עצות נפלאות איך להיות עקשן גדול בחיים, ועל ידי זה יצליח כל ימי חיי הבלו בזה העולם לעברו בשלום.
קונטרס "ערבות אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את מעלת ערבות, זיו, ידידות, חיות האמונה הקדושה, ואיך שעל ידי מידת האמונה הקדושה בו יתברך, יכולים לזכות להגיע אל כל המדרגות שבעולם.
קונטרס "עשרה מיני נגינה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל נפלאות הענין של אמירת העשרה מזמורי תהילים בשביל תיקון פגם הברית, ואשר זהו תיקון גמור לכל העוונות, וממשיך על האדם שאומרם ישועות וחסדים ופרנסה בשפע.
קונטרס "פה סח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת חג הפסח, שאז עיקר המצוה לדבר ולשיח ולספר בנפלאות הבורא יתברך שמו, וממעלת האדם המדבר אליו יתברך תמיד.
קונטרס "פורים שמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת הזוכה להיות שמח וטוב לב בחג הפורים, ועל-ידי תוקף השמחה יזכה למחות את זכר עמלק, שהוא כלל הספקות והקושיות העולים על לב האדם בכל פעם. ועצות נוראות ונפלאות והנהגות ישרות לדעת מה לעשות בחג הפורים.
קונטרס "פחד שווא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יירא ולא יפחד משום דבר שבעולם רק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ועל ידי זה באמת אף אחד לא יוכל להרע לו.
קונטרס "פלאי החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות פלאי חיי האדם, איך שכל מה שעובר עליו בימי חיי הבלו על האדמה, הכל פלאי פלאות ממנו יתברך, ואשרי מי שמחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו.
קונטרס "פסגת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך לכל בר ישראל, איך לעלות ולהגיע אל המדרגות הכי גבוהות בחיים.
קונטרס "פסח כשר ושמח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת בר ישראל הזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ, שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות, וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה, להאמין באחדותו יתברך, ולידע שאין מבלעדיו כלל, ועל-ידי-זה יהיה תמיד שש ושמח וירגיש כל מיני ערבות ונעימות בחייו
קונטרס "פתח אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות נוראות, איך שיכול כל בר ישראל להיכנס אליו יתברך, והוא על ידי פתח האמונה הקדושה, כי האמונה היא הפתח להיכנס אל כל הקדושות שבעולם, אשרי מי שחזק באמונה.
קונטרס "צא מהבוץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את הנפשות שנפלו לעמקא דתהומא רבא, והתלכלכו בבוץ התאוות המגונות, ויורה להן עצות נפלאות איך לצאת משם, וידבר על לבן דיבורי התחזקות, ויחזקן ויאמצן וישמחן, ויכניס בהם תקוה טובה.
קונטרס "צא מהדיכאון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיצא מהדיכאון והמרירות שלו, וישמח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם, ואז יצליח בחייו, ויהיה לו מזל בחייו.
קונטרס "צא מהדמיון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל לצאת מכל מיני דמיונות, שנדבקו בו על ידי עוונותיו, וישמור את עצמו מאוד מכל מיני דמיונות והבלים המצויים עכשיו בעולם על ידי שקרנים וצבועים, בעלי מופתים מדומים, שהכל הבל ורעות רוח, אשרי מי שישמור עצמו מהם!
קונטרס "צא מהלחץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל שלא יפלו בדעתם, ויזכו לצאת מהלחץ - זה הדחק, שעובר עליהם מכל מיני צרות ויסורים ופחדים שעוברים עכשיו בעולם בכלליות ובארץ ישראל בפרטיות.
קונטרס "צא מהמתח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות לאדם איך לצאת מהמתח שבו נמצא, וישחרר את עצביו, כדי שיהיה רגוע בחייו, ויורה לו דרך קלה ונעימה לבוא אל התכלית שבעבורה צריכות להיות שאיפותיו בחיים.
קונטרס "צא מהצרות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות, איך לצאת מהצרות, ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל איך שיהיה שמח, ויחזיק מעמד מכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות.
קונטרס "צדקה וחסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת האדם הזוכה להרבות בצדקה וחסד לעניים בגשמיות וברוחניות, ולכבד וליקר את הזולת, שעל ידי זה הוא פותח את כל השערים למעלה, ותפילתו מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
קונטרס "צדקה וטוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם העוסק בצדקה וחסד, שעל-ידי-זה פותח את כל השערים למעלה, ותפילתו מתקבלת ברחמים וברצון לפני אדון כל.
קונטרס "צדקה לפסח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל שיתרמו בעין יפה לעניים לצורך חג הפסח, ובזה ימשיכו על עצמם ישועות וניסים גדולים.
קונטרס "צדקת אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את טוהר האמונה הקדושה, שיש אצל כל בר ישראל מיום שנולד, כי כל בר ישראל הוא חלק מהאמונה הקדושה, וכל זמן שלא קילקל את מעשיו, מאירה בו האמונה הקדושה, ואם, חס ושלום, קילקל מעשיו ונחשכה ממנו האמונה הקדושה, עליו להשליך שכלו דעתו וחכמתו המדומה, ויבטח על צדקת האמונה הקדושה שגילו לנו הצדיקים הקדושים שבכל דור ודור.
קונטרס "צדקת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך כל חיי האדם צריכים להיות רק כדי לעשות צדקה וחסד עם זולתו, ועל ידי זה יהיה דבוק בצינור החסד ותומשך עליו ערבות נעימות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "צו השעה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל על ענינים מאוד דחופים, שנצרכים לכל אחד בחיי יום יום, ואשרי מי שיקיים את כל זה, ויראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
קונטרס "צוחק אחרון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחדיר באדם שמחה אמתית, שתמיד יהיה שש ושמח, וישמח את אחרים, כי לבסוף צריכים לצאת מזה העולם, ואשרי מי שיוצא מזה העולם בצחוק ובשמחה, מחמת שהיה באמונה כל ימי חייו.
קונטרס "צניעות לאישה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת אישה שמוסרת נפשה בעבורו יתברך, והיא משתדלת להכניס בבית חום, אהבה ויראת שמים לבעל ולילדים, ואז השכינה תשרה בבית הזה.
קונטרס "צער גידול בנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידריך את האדם איך לגדל את ילדיו לילך על פי דרכי התורה והאמונה הקדושה, שקיבלנו מדור דור, ויחזק ויאמץ את ההורים שסובלים צרות ויסורים ומרירות מילדיהם.
קונטרס "צרות גדולות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויבאר איך יכולים לצאת מכל מיני צרות הבאות לעל האדם, ועצות והתחזקות איך להחזיק מעמד בתוקף צרתו ויסוריו הקשים והמרים, ולהפוך הכל לששון ולשמחה.
קונטרס "צרות לבבי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות איך לצאת מכל הצרות שעוברות על בני אדם בזה העולם העובר, ויורה להם דרך קלה ונעימה איך להפוך את כל המרירות למציקות והחושך לאור גדול; אשרי השם אל לבו דברים אלו, וחוקקן היטב בתוך תוכו, שאז יעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "קבל את המציאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיעבור את זה העולם בשלום, ולא ידאג שום דאגות, ויהיה רק תמיד שמח וישמח אחרים.
קונטרס "קדושת הדיבור"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה מעלת האדם המקדש את דיבורו, ואיך ששוקל כל דיבור קודם שמוציאו מפיו, ועל ידי זה יזכה לאריכות ימים ושנים טובות גם בעולם הזה, ומכל שכן שגם יזכה לחיי עולם הבא.
קונטרס "קדושת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות איך האדם צריך לחיות את חייו בקדושה ובטהרה, וישמור עצמו מחטאים ועוונות, ועל ידי זה ימשיך על עצמו ערבות נעימות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "קדושת שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת ימי שובבי"ם, שבהם יכולים לתקן את כל החטאים, ובפרטיות פגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא עון חמור מאוד.
קונטרס "קהילה חזקה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה דרך, איך לבנות קהילה קדושה, ותקנות ישרות לקהילה חזקה.
קונטרס "קווה לטוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ויפרסם את מעלת האדם הבוטח רק בו יתברך, ויורה דרך איך לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים, בלי שום דאגות כלל.
קונטרס "קול אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות באמונה הקדושה, איך שכל הבריאה כולה קוראת לאדם לשוב אליו יתברך, וזכי השמיעה שומעים מכל פרט מפרטי הבריאה את קולו יתברך, ועל ידי זה הם תמיד שבים אליו יתברך.
קונטרס "קול קורא אל ה'"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דברים ערבים ונעימים, מחזקים ומאמצים לבבות שבורים, מקרבים ומחזירים נשמות ישראל רעבות וצמאות אל אבינו שבשמים, ומגלים להן עצות והנהגות ודרכים ישראות, איך לעמוד חזק בזה העולם העובר כל הימים אשר על פני האדמה נמצאים.
קונטרס "קיבוץ ראש השנה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר מעלת הזוכה לבוא את הקיבוץ הקדוש של אנשי שלומנו הקדושים, המתקבצים יחד בכל מקום שהוא לראש השנה, ובפרט בעיר אומן, ואת גודל התיקונים שנעשים על-ידי-זה בכל העולמות.
קונטרס "קידוש השם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל, שיקדשו שם שמים ברבים על-ידי קיום מצוותיו יתברך לעיני כל, ועל-ידי שילמדו תורה בפרהסיה, ויהיו גאים ביהדותם, שהם מזרע קודש בני הקדוש-ברוך-הוא.
קונטרס "קמחא דפסחא"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את עם ישראל רחמנים בני רחמנים, שירחמו על עניים, וינדבו לצרכי חג הפסח, אשר אין עוד דבר גדול מזה, ואסור להתחמק ממצוה זו, אלא כל בר ישראל מחויב להשתתף בזה, אשרי לו!
קונטרס "קנאת סופרים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת האדם אשר מקנא רק לדברים טובים, לקיים את הרצון של הקדוש-ברוך-הוא, וירבה לבאר את גנות מידת הקנאה, שאחד מקנא בזולת על לא דבר, ואשר זוהי ממש מחלה, רחמנא לצלן.
קונטרס "קשה יום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ, ישמח וינחם, לכל אלו אשר עובר בחייהם משברים וגלים, וסובלים יסורים קשים ומרים, ונגע בהם פגעי ומקרי הזמן, ויקשרם אליו יתברך, להאיר נפשם מאור האורות, הארת זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "ראש אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה את עומק האמונה הקדושה, ואיך שהיא ראש לכל העבודות, וכשבר ישראל מכניס את עצמו בתוך האמונה הקדושה, זוכה כבר לכל הקדושות והעבודות בנקל, אשרי לו!
קונטרס "רב חסד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות מעלת העושה חסד עם כל בריה, ודן את כל אחד לכף זכות, ואיך שעל ידי זה מעורר את החסד העליון, שיושפע על נשמתו אור זיו חיות אלקותו יתברך בהשפעה גדולה, ותתרחב תמיד דעתו.
קונטרס "רואים עולם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות יפי הבריאה, ויחזק ויעודד וישמח את לב כל השבורים, ויחדיר בהם תקוה , ויורה להם דרך איך להמשיך על עצמם ערבות, זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "רווח בטוח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם, אשר הוא תמיד שמח, ומקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה, ומדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין ערוך למעלתו.
קונטרס "רווח נקי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות לאיש הישראלי, איך יכול להרוויח בכל יום בין בגשמיות ובין ברוחניות, ומה הן הסיבות שתמיד יש לו כישלונות בחייו ורק מפסיד, ועצות איך לתקן זאת.
קונטרס "רוח הנבואה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות בגילוי אלקות, ויסביר מה זו נבואה, ואיך גם עכשיו בעת הגלות כל אחד יכול לזכות להגיע אל מעלת הנבואה.
קונטרס "רוח טובה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם אורה ושמחה, ויגביה את מצב רוחו, שיהיה לו תמיד מצב רוח טוב, ויגלה מאין באה ונמשכת לאדם רוח רעה, ויתן לו עצות איך לצאת מזה.
קונטרס "רוח סערה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות ממעלת הדיבור, ואיך צריכים לשומרו, כי הכל תלוי כפי הדיבור, ואשרי מי ששומרו בכל עת.
קונטרס "רוח קנאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה את גנות המדה הרעה של קנאה - לקנא בכל אדם, ואיך שמדה רעה זו אוכלת ומכלה את האדם לגמרי, והורגת אותו - בין בגשמי ובין ברוחני, וממעלת האדם המסתכל רק על נקודת עצמו, ואינו מקנא בשום בריה שבעולם.
קונטרס "רופא חולים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את מי שנחלה ונפל למטה, וידבר אליו דיבורים ערבים ונעימים, ויכניס בו בטחון חזק, שלא ידאג כלל, ויגלה לו עצות נכונות איך להבריא בנקל ובמהירות.
קונטרס "רחמנות החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האיש הישראלי, שמרגיל עצמו במידת הרחמנות לרחם על זולתו, ולהיטיב לו בגשמיות וברוחניות.
קונטרס "רפואה שלמה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את החולה השוכב על ערש דוי, ויכניס בו ביטחון ותקוה טובה, וישמח את לבבו הנשבר והנדכא. ותפילה יקרה לאומרה בכל יום.
קונטרס "רצון טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האיש הישראלי הזוכה לרצון טוב, לשוב אליו יתברך בתשובה אמיתית, ורוצה לחזור למוטב ולקים מצוותיו יתברך, אשר הרצון בעצמו הוא ענין נורא ונפלא מאוד.
קונטרס "רק כך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נוראות ונפלאות, איך יכול כל אדם לשוב אליו יתברך בתשובה אמיתית, ואיך שרק כך היא הדרך הקלה והנעימה להגיע אל הדבקות האמיתית בו יתברך.
קונטרס "רק סבלנות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר את כל אדם על מידת הסבלנות, ויבאר שאי אפשר לעבור את זה העולם בלי מידה זו, ומי שהוא סבלן בחייו, מצליח תמיד.
קונטרס "רק רגע"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם איך שכל חייו תלויים ברגע אחד, ועל-כן בשביל רגע אחד לא כדאי להתקוטט או להתעצבן ולהיות עצוב. ויכניס בו עצות והתחזקות איך לעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "רק שמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות מעלת האדם הזוכה להיות תמיד בשמחה, ומשמח את ביתו, אשר על ידי זה ממתיק ממנו את כל הדינים, ונתבטלים ממנו כל הצרות והיסורים והמרירות, וזוכה להשראת השכינה עליו.
קונטרס "רק תתחזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעודד ויאמץ, יחזק וישמח את כל השבורים, הירודים והנפולים בדעתם, ויכניס בהם תקוה טובה איך לצאת מהחושך, היאוש והדכאון שנקלעו אליהם מצד עוונותיהם וצרותיהם מבית ומבחוץ, ויגלה להם עצות איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם.
קונטרס "שבת שלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה לשמור שבת-קודש, ואשר על-ידי-זה נמשכת עליו ברכה והצלחה ופרנסה בשפע, ונשמר מכל רע, וזוכה להיכלל באין סוף ברוך הוא
קונטרס "שובו בנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: גילויים נוראים ונפלאים ממעלת הזוכה לשוב אליו יתברך, ולהתחדש בכל פעם, אף על פי כן צריך לידע שכוח הבחירה גדול מאוד לבחור בחיים, או חס ושלום, להיפוך, ועל כן הרוצה לשוב אליו יתברך ולבחור בטוב ולהתענג בנועם ערבות זיו שכינתו יתברך, צריך להתחזקות גדולה כל ימי חייו.
קונטרס "שומר הברית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל אלו שנפלו בפח נשבר, ופגמו בבריתם, ויגלה להם עצות ודרכים ונתיבות חדשות, איך לצאת מהרגלם הרע והמר, ויורה להם תקונים נוראים ונפלאים לתקן את אשר קלקלו ושחתו ופגמו.
קונטרס "שומר פיו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נפלאות רבות ממעלת האדם הזוכה לשמור את פיו ולשונו, ועל ידי זה ינצל מצרות רבות, ויזכה לחיות חיים נעימים, וימשיך על עצמו הארת זיו השכינה הקדושה המאירה בכל העולם כולו; אשרי לו!
קונטרס "שיחה בינו לבין קונו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: דברים ערבים ונעימים, התחזקות והתעוררות עצומה לכל בר ישראל, שיזכה להתקרב אליו יתברך, ולהגיע אל השלמות הנצחית בזה העולם, להשתעשע בנועם ערבות זיו שכינתו יתברך, לדבר ולשיח עמו יתברך.
קונטרס "שכל הכולל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האדם הזוכה להיות מקורב אל הצדיק האמת, שהוא שכל הכולל מכול השכליים, ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל באמונה פשוטה בו יתברך.
קונטרס "שלום באהלך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת השלום הצריך לשרות בבית האיש הישראלי, ושיהיה שלום באהלו תמיד, שהוא שלום בית, ויגלה עצות נפלאות ונוראות, איך לזכות לזה והתחזקות עצומה למי שעדיין לא זכה לזה.
קונטרס "שלום בבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרכים קלות ונתיבות ישרים, היאך יהיה תמיד שלום בבית, ויהפוך את ביתו לגן עדן, מקום משכן השכינה.
קונטרס "שלום בביתך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יגלה מעלת השלום בבית, ואיך שזה מביא רק ברכה וישועה בבית, ועצות והתחזקות לזכות לזה.
קונטרס "שלום בינינו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת מידת השלום בין אדם לחברו ובין אדם למקום ברוך הוא, ואיך שאין לך מידה טובה יותר מהשלום והאהבה, והקליפות והסטרא אחרא מאוד מפחדים שישרה השלום בינינו.
קונטרס "שלום במשפחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר מעלת השלום במשפחה, ואיך שכל הברכות והשמחות במשפחה באות רק על ידי שלום, ולהיפוך - כל המחלות, הנזקין והצרות באות למשפחה, כשהם מחזיקים במריבות, ועל כן אשרי מי שמחפש את השלום תמיד.
קונטרס "שלום חבר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת השלום והאהבה בין נשמות ישראל, ואשר בזה תלויה כל הצלחת עם ישראל, ויגנה מאוד את ההסתות והאלימות והקטטות והמחלוקת בין נשמות ישראל.
קונטרס "שלום עכשיו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת מדת השלום בכלליות ובפרטיות, שיהיה האדם בשלום עם כל בר ישראל, וכן עם אשתו ועם בני ביתו, וכן בינו לבין עצמו, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה אלא השלום, ועקר הגאולה תהיה רק על ידי מדת השלום, כי משיח יכבוש את העולם בשלום.
קונטרס "שלום"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת השלום והאהבה בין נשמות ישראל, ורק זה יקרב את הגאולה.
קונטרס "שלות הנפש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך קלה לכל בר ישראל, איך יכול לעבור את זה העולם בשלות הנפש, ויחיה חיים טובים, ערבים ומתוקים, ויהיה דבוק בחי החיים בו יתברך תמיד.
קונטרס "שלמות הבית"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות איך שישתדל כל אחד לעשות שלום בבית, ועל ידי זה תהיה שלמות בביתו, לא כן כשיריב תמיד עם אשתו, אז יהרוס, חס ושלום, את ביתו.
קונטרס "שמור דיבורך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שישמור על דיבורי פיו, ויגלה לו, אשר כל הצרות שאדם סובל, הן רק מחמת שמפטפט כל העולה על רוחו, ועל ידי זה קונה לעצמו שונאים, וממשיך על עצמו צרות ויסורים, רחמנא לצלן.
קונטרס "שמור פיך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק על מעלת הזוכה לשמור פיו, לא לדבר כל העולה על רוחו, ועל ידי זה ינצל מכל מיני צרות, וימשיך על עצמו ערבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "שמח בחלקו"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האיש הישראלי שתמיד שמח בחלקו, ואינו דואג שום דאגות כלל, רק הוא תמיד שמח ומשמח את אחרים, ואדם שמחזיק במדרגה זו, הוא חשוב מאוד בשמים, וחי חיים נעימים, ערבים ומתוקים עוד בזה העולם; אשרי לו!
קונטרס "שמחת אדר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת חודש אדר, שבו יכולים על-ידי גודל השמחה - להמתיק את כל הדינים מעם ישראל, ולהמשיך ישועות גדולות.
קונטרס "שמחת החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם, שכל תכלית החיים היא להפוך את המרירות למתיקות ואת העצבות אל תוקף השמחה, לשמח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם, ועל ידי זה יזכה לעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "שמחת הלב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה ממעלת האדם הזוכה לישרות לב, ואין לו שום קושיות וספקות על הקדוש-ברוך-הוא, שאז הוא הכי מאושר בחיים.
קונטרס "שמחת הנפש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת בר ישראל הזוכה לשמחת הנפש, ומרגיש עצמו בעודו בעולם הזה הגשמי והחמרי כדוגמת העולם הבא, ששם מאיר רק אורו יתברך באור וזיו וחיות ודבקות עליונה.
קונטרס "שמחת הפסח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גודל מעלת בר ישראל, ששמח בחג הפסח עם המצוות הקדושות השיכות לחג הקדוש הזה: אכילת מצה וד' כוסות ועריכת הסדר
קונטרס "שמחת חג הפסח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו תבואר מעלת הזוכה לשמוח בחג הפסח, וממעלת האדם הזוכה להמשיך על עצמו בכל יום הארת יציאת מצרים.
קונטרס "שמחת פורים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל על אחדות ואהבה, שעל-ידי-זה מוחקים ומבטלים את המן-עמלק, שכל ענינו הוא רק פירודים, ועל-ידי תוקף השמחה שבר ישראל שש ושמח בשמחת אלוקותו יתברך המתגלה ביום הפורים, זוכים לתקן את כל מה שפגם במשך כל ימי חייו בשנאת ישראל, רחמנא לצלן, וזוכה להתאחד עם כלל נשמות ישראל.
קונטרס "שמע ישראל"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת נשמות ישראל המקורבים אל הצדיק האמת, ושומרים עצמם לא לדבר עליו, כי מי שמדבר על הצדיק האמת, לא ימלט מעונש, רחמנא ליצלן.
קונטרס "שמר על הבריאות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות יקרות ונפלאות, ויזהיר כמה אזהרות נחוצות, איך לשמור על הבריאות, ולחיות חיים ערבים ומתוקים, ולהיות בריא ושלם כל הימים.
קונטרס "שנאת חינם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את גנות השנאת חינם שאחד שונא את זולתו, ואשר דבר זה מסלק את השכינה מן העולם, ולהיפוך מעלת האהבה בין עם ישראל.
קונטרס "שני מחנות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת המחשבה ומעלת הדיבור, ואם אדם זוכה לקדש את שניהם, אזי זוכה לגילוי אלוקות בתכלית המדרגה העליונה.
קונטרס "שער התפילה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת התפילה וההתבודדות אליו יתברך, שעל-ידי-זה יזכה לפתיחת הדעת והשכל, ויזכה להבין כל מה שלומד בתורה הקדושה, וידריך את האדם איך לחזור בתשובה אליו יתברך.
קונטרס "תאכל בתאבון"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה את מעלת האיש הישראלי הזהיר במה שהוא אוכל, ומעלת אכילת בני ישראל שאוכלים רק מאכלים כשרים, ואיך שכל כוחו של השטן לתפוס נשמות ישראל ברשתו, הוא רק על ידי אכילת מאכלות אסורים, רחמנא לצלן.
קונטרס "תבוא איתי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת הזוכה להתקרב אל הצדיק האמת, וישמע בקולו, וילך אחריו, אשר דיקא על ידו יזכה לחזור בתשובה שלמה, אפילו שנפל כבר במקום שנפל, ויזהיר את כל בר ישראל להישמר מכל מיני צבועים ורמאים המסתובבים עכשיו בעולם.
קונטרס "תברח מהר"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יתן עצות נפלאות לכל בר ישראל, איך לברוח מהרע והטומאה המתפשטים עכשיו בעולם, ויחזק ויאמץ ויעודד וישמח את כל מי שנפל ונכשל כבר.
קונטרס "תהיה אמיץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את הנפולים והשבורים והרצוצים מרוב צרותיהם, ויכניס בהם רוח תקוה, ויפיח בהם רוח חיים להחיות עצמם ולא להשבר משום דבר שבעולם.
קונטרס "תהיה בטוח בעצמך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחדיר באדם בטחון עצמי, ויורה דרך לכל אלו שנפלו בדעתם ושברו אותם. והרחיקו וגרשו אותם מהחברה, שאין לנו לדאוג כלל, ואין להם מה להתפעל מאף אחד. ויתן להם עצה איך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועל ידי זה יבנו עצמם.
קונטרס "תהיה זריז"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ידבר ממעלת מידת הזריזות, ואיך שכל הצלחת האדם בין בגשמי ובין ברוחני תלויה רק במידה היקרה הזו, שהיא מידת הזריזות, אשרי מי שיאחז בה!
קונטרס "תהיה חכם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מי נקרא חכם בזה העולם, ומהי החכמה הכי גדולה, להתיגע ולהגיע אליה בימי חיי הבלו בעולם הזה.
קונטרס "תהיה טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס דעת באדם, איך שירגיל את עצמו להיות תמיד טוב עם עצמו ועם זולתו, ועל-ידי-זה יעבור את זה העולם בטוב ובנעימים, ויזכה להיות דבוק בו יתברך.
קונטרס "תהיה מבורך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת הזוכה לברך תמיד את כל בר ישראל, ופיו רגיל בברכות - רק לברך את זולתו, ולהיפוך גנות הרגיל בקללות, רחמנא לצלן, שהוא עוון גדול עד מאוד.
קונטרס "תהיה מרוצה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק את האדם, שיקבל כל הבא עליו בשמחה, ויהיה מרוצה עם הכל, ואז דייקא יחיה חיים טובים, ערבים ונעימים, ויעבור את זה העולם בשלום.
קונטרס "תהיה עצמאי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחדיר באדם בטחון עצמי, ויחזק אותו שלא יפחד מאף אחד בעולם רק ממנו יתברך, ושלא ירגיש עצמו מקופח ומושפל, אשר דבר זה הורס את האדם לגמרי, ונותן לו הרגשה של נחיתות.
קונטרס "תהיה רחמן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר על מידת הרחמנות, לרחם על עצמו, לרחם על אשתו וילדיו, לרחם על זולתו, כי זו מידתם וטבעם של עם ישראל שהם רחמנים בני רחמנים.
קונטרס "תהיו מוכנים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל להכין עצמם בכל יום לקבל עליהם על מלכות שמים, ולחזר בתשובה שלמה אליו יתברך, ועל-ידי-זה יאיר עליהם אור זיו ודבקות עליונה מאור שכינת עזו יתברך.
קונטרס "תודה והודאה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבואר גודל העניין של תודה והודאה, להרגיל עצמו לתן תמיד תודה והודאה להקדוש-ברוך-הוא על כל החסד חינם שעושה עמו, ולא להתרעם עליו, חס ושלום, וזה מראה טוהר לבבו
קונטרס "תזרח השמש"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: עניינים נוראים ונפלאים, דרושים נחמדים, סודות ורזים סתומים, על המצווה הגדולה והנשגבה, החביבה בשעתה, הבאה מכ"ח שנה לכ"ח שנה.
קונטרס "תיקון הנשמה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות לכל בר ישראל איך שיכול לתקן את נשמתו, ולהדביקה באין סוף ברוך הוא, ויכניס התחזקות עצומה בלב כל בר ישראל, איך שלא יפול בשום יאוש, אפילו שכבר עבר מה שעבר, כי תמיד יכולים לשוב אליו יתברך.
קונטרס "תיקון העולם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: בו יבארו יסודות חזקים, שכל בר ישראל צריך לדעת, כדי שיזכה, שעל ידו יתוקן העולם במלכות שדי, שתתגלה מלכותו יתברך עלינו ועל כל העולם כולו.
קונטרס "תיקון שובבי"ם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה תקונים נוראים ונפלאים לכל מי שפגם בפגם הברית, בחטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה, וירבה לחזק ולאמץ אותם, שיחזיקו מעמד לחזור אליו יתברך.
קונטרס "תכלית האדם"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מהי התכלית של האדם בזה העולם, ואל מה הוא יכול להגיע אם רק יהיה לו שכל ודעת, אשרי מי שאינו מטעה עצמו!
קונטרס "תכלית החיים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: נפלאות מהי תכלית החיים של כל בר ישראל בזה העולם, ויורה עצות ונתיבות חדשות איך לזכות להגיע אל שלמות תכלית החיים.
קונטרס "תמים תהיה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר ויגלה מעלת ההולך בתמימות ובפשיטות, ואינו חוקר אחר עתידות, ואינו מסתבך בשום סכסוכים ומחלוקת, רק מחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, והולך תמים בכל דרכיו.
קונטרס "תמימי הדרך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: ירבה לדבר ממעלת מדת התמימות ומגינות הליצנות, אשר היא אבי- אבות הטמאה, והורסת כל חלקה טובה מנשמות ישראל, וכל אלו שיצאו שיצאו לתרבות רע, היה רק על-ידי מדת הליצנות, שהתלוצצו מכל דבר שבקדושה, עד שבאו לכפירה גמורה, רחמנא ליצלן.
קונטרס "תן חיוך"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם שתמיד מחייך להשני, ומקבל את פני חבירו בפנים שוחקות, ומחיה ומשמח את כל בריה.
קונטרס "תן יד"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את נשמות ישראל, שתעזורנה זו לזו, וידריך הנהגות ישרות איך להתנהג אחד עם השני, ועל-ידי-זה נזכה להמשיך את השכינה בעולם.
קונטרס "תן לחיות"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה לאדם עצות נפלאות איך לחיות חיים חדשים בכל פעם, ולשכוח את כל העבר שלו מכל מה שעבר עליו עד עכשיו, ולהתחיל לחיות בכל פעם חיים חדשים ערבים ומתוקים
קונטרס "תן תודה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר מעלת האדם הזוכה להרגיל עצמו ליתן תמיד תודה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים הגמורים שעשה עימו, ואפילו בתוקף צרותיו ימצא הרחבות, ועל ידי זה יושפע עליו שפע אור זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "תסבול ותנצח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את האדם, שיקנה לעצמו את מדת הסבלנות, ויורה לו דרך קלה איך לזכות אל המדה היקרה הזו, הכוללת בה כל המדות צהטובות ביותר.
קונטרס "תסתכלו טוב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יבאר את מעלת כל בר ישראל, ויעורר את כל אחד, שיסתכל טוב בפנימיות כל הבריאה, אזי יזכה לראות את אמיתת מציאותו יתברך, המחיה ומהוה את כל פרטי הבריאה, ובלעדיו יתברך אין שום קיום לדבר הזה שמסתכל עליו. ובידיעות אלו יומתקו ממנו כל הדינים, ותאיר נפשו בהארת זיו שכינת עוזו יתברך.
קונטרס "תעזוב אותי"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יכניס באדם עצות איך להצליח בחייו, ואיך שיזכה לביטחון עצמי לא להתפחד משום בריה שבעולם, ויגלה לאדם איך שיהיה עצמאי לגמרי, ולא יהיה תלוי באחרים כלל.
קונטרס "תעמוד חזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות לכל בר ישראל, איך להחזיק מעמד בזה העולם העובר, ועל-ידי-זה יצליח דרכו.
קונטרס "תפארת אמונה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה איך שעיקר תפארתו של האיש הישראלי היא האמונה הקדושה בו יתברך, וככל שיחזק את עצמו יותר באמונה, כמו כן יאיר עליו אור תפארת יקרת שכינת עוזו יתברך; אשרי לו!
קונטרס "תפילת הנשים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעורר את נשות ובנות ישראל לעבודת התפילה, ויחזק אותן על ענייני תפילה, ומעלת האשה שמורידה דמעות בעת תפילתה.
קונטרס "תפסיק לדאוג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, ויעורר את כל אחד שיברח מכל מיני דאגות המכלות את הנפש לגמרי ומחליאות אותה. ויחדיר אמונה פשוטה בו יתברך, אשר זה הפתרון לכל הצרות והיסורים.
קונטרס "תפסיק להתעצבן"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות והנהגות ישרות איך להיות תמיד בסבלנות, ולא ליפול בכעס ובקפידות, אשר הורסים את חיי האדם ועוקרים אותו משורשו, וכל המחלות והחולאים הרעים באים רק על ידי כעס ועצבים.
קונטרס "תפסיקו לדאוג"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, ויעורר את כל אחד שיברח מכל מיני דאגות המכלות את הנפש לגמרי ומחליאות אותה. ויחדיר אמונה פשוטה בו יתברך, אשר זה הפתרון לכל הצרות והיסורים.
קונטרס "תפסיקו להתאכזב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה עצות נפלאות לאדם, איך לא להשבר משום דבר שבעולם, רק להיות דבוק תמיד בו יתברך, ושום דבר לא יוכל להרחיקו ממנו יתברך.
קונטרס "תפסיקו לריב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק על מעלת השלום בבית, ויגלה עצות נפלאות איך להפסיק כבר את המריבות בין הבעל והאשה, ועל ידי זה ישרה שכינת עוזו יתברך בתוך ביתו, ויומשך עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
קונטרס "תצליח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה נוראות נפלאות, איך כל בר ישראל יכול להצליח בחיים חיותו, ולהיות דבוק בו יתברך בדבקות אמת, אשרי לו!
קונטרס "תשובת הנשים"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל
תקציר: יעורר ויחזק את נשות ישראל לחזור בתשובה, ויורה להן מדרך נכונה איך לחזור בתשובה אמיתית.
קונטרס "תשובת השמחה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה שעיקר התשובה היא רק על-ידי שמחה, וירבה לדבר מגנות העצבות והיאוש והמרה שחורה, המורידה את האדם לאבדון.
קונטרס "תשומת לב"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיעזור לזולתו, ויעודדו וישמחו, אשר אין עוד מצווה גדולה יותר מדבר זה - לחזק ולשמח ולעודד, וליתן תשומת לב לזולתו, ובזכות זה תומשכנה עליו ברכות רבות מלמעלה.
קונטרס "תשכח מזה"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יורה דרך נכונה לבר ישראל איך לשוב בתשובה שלמה אליו יתברך, ולשכוח את כל העבר שלו, ולעשות בכל פעם התחלה חדשה, ועל ידי זה יאיר עליו אור נורא ונפלא מאוד.
קונטרס "תשמח ותבדח"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה מעלת האדם הזוכה לשמח ולבדח את אחינו בני ישראל, ולהרחיב להם את דעתם, אשר זו המצוה הכי גדולה - לעזור לכל בר ישראל, שיהיה שמח וטוב לב תמיד, ויגלה מעלת האדם הזוכה לשמח את בני ביתו ואת ילדיו, אשר אז ירגיש את הארת העולם הבא בעולם הזה ממש, ויהיה תמיד השלום שרוי אצלו.
קונטרס "תשתחרר מהלחץ"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יגלה שכל הבעיות שעוברות על האדם הן רק מחמת הלחץ שמלחיץ אותו כל דבר, והוא נוטל על עצמו דברים יותר מכוחו, וזה אשר ממוטט אותו ואת כוחו וחשקו לחיות.
קונטרס "תתחזק"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש שליט"א
תקציר: יחזק ויאמץ ויעודד את כל בר ישראל שיחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו ולא ישבר משום דבר שבעולם
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup