ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש עניין לנסוע כמה פעמים בשנה לציון רבינו נחמן מברסלב באומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש עניין לנסוע כמה פעמים בשנה לציון רבינו נחמן מברסלב באומן?

שאלה:

מאת אליהו דוד:
האם יש עניין לנסוע כמה פעמים בשנה לציון רבינו נחמן מברסלב באומן?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל אליהו דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

בוודאי זה דבר גדול מאוד להיות בכל פעם שרק מתאפשר לו לבוא אל ציון רביז"ל, כי זה היה רצונו הקדוש, ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן קס"ב) כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהלים בהתעוררות הלב יהיה לו תענוג גדול מזה. ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורימז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו. ועוד דיבר בזה הענין כמה פעמים. ואחר כך גילה העשרה קפיטל תהלים ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ, ואמר שמי שיבוא על קברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים, יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש אפילו אם עבר מה שעבר וכו', וייחד שני עדים על זה.

וכן אמר כשיבואו אנשים בקברו ויתפללו וילמדו שמה, יגרמו לו נחת רוח גדולה מאוד מאוד, וזה אפילו במשך כל השנה, מכל שכן וכל שכן בראש השנה אז מוכרחים כולם לבוא בלי שום תירוץ כלל, אבל גם באמצע השנה זה דבר גדול מאוד מאוד להיות שמה בכל פעם שרק מתאפשר לו, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שאדם בא אל ציון רביז"ל, וידוע אשר רביז"ל נמצא תמיד בציונו הקדוש, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') אשר עיקר שלימות הצדיק אפילו כשהוא למעלה למעלה וכו' וכו', הוא יורד למטה למטה וכו', ובפירוש אמר שהוא רוצה להישאר בינינו וכו'.

וידוע מה שמובא (שיחות הר"ן סימן קנ"ו) כשהיה רביז"ל באומן, שמע בביתו קול של הצועקים על הבית עלמין על קברי אבותם שדרכם לצעוק ולהתפלל שם בקול מר כנהוג, ופעם אחת שמע אישה אחת שהיתה צועקת שם על קבר אביה: "אבי אבי" בקול מר מאוד וכו' וכו', ובתו אדל תחיה, היתה עומדת אצלו אז, ענה ואמר לה רביז"ל: האישה הזאת צועקת בכוונה היטב "אבי אבי", אבל אביה אינו בכאן כלל וכו'. ואמר אז שטוב כשבאים על קברי אבות לומר להמתים השוכנים סביב סביב לקבר אביהם ואמם וכיוצא שבאים אליו, לבקש מהם שיודיעו לו שבא בנם או בתם אליו. כי בוודאי לא כל המתים נסתלקים ממקום קבורתם למקום שנטרדים, כי הרבה שרויים על קברם, על כן טוב להודיעם כדי שהם יודיעו לאביהם וכו'.

ואמר אז: אבל אצל הצדיק אין צריכים לחשוש על זה שמא אינו שם, כי מיתת הצדיק הוא רק כמו מי שיוצא מחדר לחדר אחר. והמשיל אז לבתו על עצמו: כמו שאני עתה בחדר זה ואחר כך אני יוצא מחדר זה ונכנס לחדר השני וסוגר הדלת אחרי, אם את תבואי אצל הדלת ותצעקי "אבי אבי" וכו', לא אשמע דבריך? [כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים שרמז לכל אחד ואחד כמה גדולה המעלה של מי שיזכה לבוא על קברו הקדוש והנורא, כי בודאי ישמע דבריו ויעזור ויושיע לו בכל מה דאפשר].

הרי שלך לפניך גודל המעלה להיות אפילו כמה וכמה פעמים בשנה אצל ציון רביז"ל, וכשהייתי יותר צעיר אזי בכל כמה חודשים זכיתי להיות אצל ציון רביז"ל, הגעתי לעת ערב כשכולם כבר עזבו את הציון, והייתי שמה כל הלילה, וקודם אור היום כבר נסעתי, ואי אפשר לתאר את גודל השמחה והחיות שמקבלים כשנוסעים מדי פעם אל ציון רביז"ל, כי ההתקרבות אליו ז"ל מתהדקת יותר ויותר. אשרי מי שבא אפילו כמה פעמים בשנה אל ציון רביז"ל, ומכל שכן וכל שכן בראש השנה אז כולם מוכרחים להיות שמה, ואין שום תירוץ לא להיות, כי על זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל, וצריכים לשמור מהחסידים הנפולים וכו' שמקררים את האדם לא לבוא על ראש השנה אל רביז"ל באומן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: אבי
      שו"ת ברסלב התחיל ביום ו' שבט תשע"ב והסתיים ביום ה' שבט תשע"ה שלוש שנים מיום ליום בדיוק
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup