ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אצל מי השתמרה המסורת המדויקת של חסידות ברסלב?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אצל מי השתמרה המסורת המדויקת של חסידות ברסלב?

שאלה:

מאת אברהם:
שלום לכבוד הרב הצדיק הרב אליעזר שלמה שיק שליט"א.
לאחרונה זכיתי להתקרב לאור האורות רבי נחמן מברסלב זי"ע, ואף זכיתי לגלות עולם שלם של ספרי קודש שחיברתם. מאז חיי השתנו לבלי הכר!
ברצוני לשאול שתי שאלות: 1. רבי נחמן דיבר על הנהגות רבות בעבודת ה'. מהם היסודות העיקריים של חסידות ברסלב?
2. אצל מי השתמרה המסורת המדויקת של חסידות ברסלב? 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך, הקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל בדורות אלו ושלח לנו רבי נורא ונפלא כזה, והשאיר לנו ירושה כזו שכל מי שרק יחטט וכו' בתוך הירושה שלו, ימצא שמה אוצרות ואוצרי אוצרות, והירושה היא ספריו הקדושים - "ליקוטי מוהר"ן", "סיפורי מעשיות", "ספר המידות" ושיחותיו הקדושות שבספרי "שיחות הר"ן" ו"חיי מוהר"ן", והשאיר תלמיד נורא ונפלא מאוד - מוהרנ"ת ז"ל, שהוא כתב את כל ספרי רביז"ל וכן זכה לחבר את ספרי "ליקוטי הלכות".

ועל כן מי שמכניס את עצמו בתוך ספרי רביז"ל וחוזר על זה פעמים אין מספר עד שהם שגורים על פיו, הוא לא צריך שום מסורה וכו', ולא צריך את אף אחד בעולם וכו', כי ספרי רביז"ל נכתבו בצורה כזו אשר בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) שפניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ומי שרוצה להכיר את רביז"ל עליו להתמיד בספרי רביז"ל ביום ובלילה, ולא יבלבל את עצמו משום בריה שבעולם וכו', ובפרט בדור הזה שיש כל מיני אנשים שקוראים את עצמם בעלי תשובה וכו', ושוכחים את מעשיהם וכו', והם מנהיגים אחרים וכו', אשר בפירוש אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי שלימודם מאלו המותרות. ולא די שאינם יכולים אפילו להנהיג את עצמן, ומכל שכן שאינם יכולים להנהיג את אחרים, והם נוטלים גדולה לעצמן להנהיג את העולם. צריך לראות שלא להסמיך אותם, שלא ליתן להם תוקף ועוז, שלא יהיו מכונים בשם רבי. כי הם עצמן אינם חייבים כל כך, כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג העולם. אך צריך לשמור מאוד שלא ליתן להם תוקף ועוז, כי אלו הנותנים להם תוקף ועוז ונסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם רבי, הם עתידין ליתן דין וחשבון.

וזה סובב על כולם - אם לא מצטטים בתוך דבריהם את דברי רביז"ל וכו' צריכים לדעת שהכל דמיון אחד גדול מאוד מאוד, כי כל אחד בא עם ההמצאות שלו וכו' ועם הדעות הפסולות שלו וכו', ואין לנו אלא את דברי בן השמחה, הנכלל במקור השמחה, ועוסק לקשרנו אל שורש השמחה. ולכן יסוד היסודות בהתקרבות לחסידות ברסלב זה רק להתמיד בספריו הקדושים ביום ובלילה עד שיהיה שגור על פיו, ולא יתבלבל מאף בריה שבעולם וכו' שהוא מלא מותרות וכו', וצריכים לשמור מאוד מאוד מאלו האנשים, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ח) שצריכים לשמור משדין יהודאין שבקלות יכולים להפיל את בני אדם בכל מיני דמיונות וכו', כי מבישא לא הוי טבא וכו'.

ולכן העיקר והיסוד בחסידות ברסלב רק להתמיד בספרי רביז"ל, ולהתחבר אל חברים טובים, ולדבר ולשיח עמהם מעצות רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שכל אחד צריך לקבל את הנקודה של חבירו, וביחד להתחזק, כי כל אחד יש לו נקודה מה שאין בחבירו, אבל הכל צריך להיות סביב ספרי רביז"ל, ולצערינו הרב היום התקיים מה שאמר הנביא (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר" - דייקא אלו שאין להם שום מושג ובקיאות בספרי רביז"ל וכו' הם ההדיוטות הקופצים בראש וכו', ולכן צריכים מאוד מאוד לשמור מהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup