ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע ייסד רבי נחמן מברסלב את ספריו על היסוד של "התחזקות"?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע ייסד רבי נחמן מברסלב את ספריו על היסוד של "התחזקות"?

שאלה:

מאת יוסי:
מדוע ייסד רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב את ספריו על יסוד של 'התחזקות' בשעה שכל ספרי החסידות עוסקים ומדברים על מושכלות עמוקות בעבודת ה' יתברך?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל יוסי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך, אתה לא יודע מה שעובר על בני אדם בזה העולם וכו', והלוואי שאף פעם לא תדע איזה צרות ויסורים ומרירות ומכאובים נשמות ישראל עוברים וכו', והקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל בדורות האלו ושלח מתנה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו - את רביז"ל, והוריד לנו ספר קדוש ונורא "ליקוטי מוהר"ן" שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה. ואמר, מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו.

אי אפשר לתאר ולשער את גודל העומק שיש ב"לקוטי מוהר"ן" וכמה פירושים שרק לא יפרשו את הספר הזה עדיין לא מגיעים אל עומקו של הספר הקדוש הזה, שכלול מכל סודות התורה שבספרי הזוהר והתיקונים ובכל כתבי האריז"ל, ובכל ההתגלות של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ותלמידיו הקדושים, ורביז"ל גילה את המאמרים העמוקים שלו בצורה כזו שכל אחד ואחד יוכל להבין כפי בחינתו וכו'.

ואם זה לא מספיק, זכינו לתלמיד קדוש ונורא כמו מוהרנ"ת ז"ל שהוא חיבר בציווי של רביז"ל את ספרי "ליקוטי הלכות", אשר הספר הזה זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, כי הוא פירש את הד' חלקי שולחן ערוך על פי ההקדמות של רביז"ל בצורה כזו עד שאפילו הכי רחוקים ושבורים ורצוצים וכו' וכו' יכולים למצוא את עצמם בדבריו הקדושים.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעיקר היהדות הוא תמימות ופשיטות, ואמר (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה" - היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) על הפסוק (תהלים ל"ו ז') "אדם ובהמה תושיע הוי"ה" - אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף (תהלים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך"; אשרי מי שזוכה להגיע אל מידת התמימות. וכבר סיפר לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ט' מהחכם ותם) אל מה זכה התם וכו' שנעשה מיניסטר על כל המיניסטארין צדיק על כל הצדיקים, עיין שם.

ידוע ומפורסם שכל אלו שהולכים רק במושכלות וכו', כשמקבלים פתאום מכה וכו' אין להם במה להחיות את עצמם כלל וכו', וכבר גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ט) שעמלק הוא אבן נגף וכו', והוא הולך רק במושכלות וכו', וכך הוא מפיל את האדם וכו', לא כן ספרי רביז"ל שמחזקים ומעודדים ומשמחים ומקרבים את הכי רחוקים שבורים ורצוצים אליו יתברך בצורה כזו שאי אפשר לתאר כלל.

ולכן אשרי מי שמתמיד בספרי רביז"ל, ואז תהיה לו חיות והתחזקות לעבור זה העולם בשלום ובשמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) העולם הזה הוא גשר צר מאוד, והכלל והעיקר לא להתפחד כלל, ורביז"ל נותן לנו עצות והתחזקות ודרכים ונתיבות עמוקים וכו' וכו' איך לעבור את הגשר צר ולהיות דבוק בו יתברך, אשרי מי שמכניס את עצמו בלימוד ספרי רביז"ל, ואז טוב לו כל ימי חייו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup