ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אין לי כוחות נפש ואפשרות להחזיר את כל הגזלות שבידי. מה עליי לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אין לי כוחות נפש ואפשרות להחזיר את כל הגזלות שבידי. מה עליי לעשות?

שאלה:

מאת תום:
למורנו ורבנו שליט"א.
יש לי הרבה גזלות שאני צריך להחזיר, ויש אנשים רבים שאני צריך לבקש מהם סליחה, אבל כרגע אין לי את כוחות הנפש לתקן דברים אלו כי מדובר באנשים שאני לא נפגש איתם בכל יום ואני מתבייש לשלוח הודעה סתם ככה פתאום ולבקש סליחה.
בכל פעם שאני מתקרב לה' עוד קצת או עושה מעשה טוב אני נזכר בזה ונופל בדעתי. איך לא נופלים לייאוש?

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל תום נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אמרו חכמינו הקדושים (ביצה כ"ט.) גזל ואינו יודע למי גזל - יעשה בהם צרכי רבים; ולכן תראה לשלם את כל הגזילות לאט לאט, ולעשות מזה צרכי רבים וכו', ואם אתה כן יודע ממי גזלת אז תשלח להם את זה בדואר וכו', וכך יצאת ידי חובתך.

אתה צריך לדעת שתשובה מועילה להכל, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד; ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה, שכיוון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד; והס"מ מאוד מאוד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיוון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו. ובשביל זה הוא מסית את כל אדם "מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות?" כי הוא יודע שמי שחזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא אין רשות למלאך המוות ליגע בו. ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה לציית והכל יסתדר על הצד הכי טוב.

המאחל לך חודש מבורך
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup