ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חז"ל אמרו שמי שפגם בברית הוא בנידוי. איך אפשר להיות בשמחה אחרי ששומעים את זה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חז"ל אמרו שמי שפגם בברית הוא בנידוי. איך אפשר להיות בשמחה אחרי ששומעים את זה?

שאלה:

מאת מאיר:
למדתי שאדם צריך לשמור על שמחה גם לאחר שחטא בפגם הברית כדי לא להגיע לייאוש, אך איך אפשר להיות בשמחה אחרי שלומדים את דברי חז"ל שהמוציא זרע לבטלה נמצא בנידוי וממילא תפילותיו לא מתקבלות?

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל מאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שעל כל העוונות שבעולם מועילה תשובה, ובפרט על החטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה, שבפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ע"א) על מה שכתוב בזוהר הקדוש (וישב קפ"ח. וכן ויחי רי"ט:) שעל פגם הברית, בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום [הוצאת זרע לבטלה] אין מועיל תשובה. אמר על זה רביז"ל שאין הדבר כן, רק על הכל מועילה תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועילה תשובה בוודאי על חטא זה, אפילו אם הירבה לפשוע חס ושלום בזה, וכבר מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא, והוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בהם בתחילה ולהתנסות שם וכו', וכשמרחם על עצמו עכשיו ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם ומשבר תאותו, זהו עיקר התשובה וכו', עיין שם.

העיקר שאדם יהיה רגיל תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך למה הגיע אל מה שהגיע וכו' וכו', ומה הביא אותו לזה וכו', ומובא בספר "קרנים" שיש מלאך בשם 'עזריאל' שהוא המלמד זכות על כל אלו שנכשלו בחטא המגונה הזה וכו', והם חוזרים בתשובה שלימה ומתוודים בכל יום לפניו יתברך, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז רק להיות בשמחה עצומה, ולא להתבלבל משום דבר שבעולם.

וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאוד להמשיך את העולם אל עשיה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאוד; ומקובל מאנשי שלומינו אשר מה שמובא בדברי רביז"ל "כך וכך", זה סובב על לימוד משניות, שיהיה קבוע לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, וזה יקרר את תבערת לבבו שבוער בתאוות ניאוף רחמנא לישזבן, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות, וזה יוציא אותך מהשאול תחתית ומתחתיו הזה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם תמיד שש ושמח על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו מפגם הברית.

ולכן אשרי האדם שעושה כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה, ולא מניח את העצבות והעצלות אצלו כרגע, וזה עיקר תיקונו, ואף שזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם וכו', עם כל זאת אי אפשר להתרפאות אלא על ידי שמחה, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחולאים רעים שבאים לאדם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי על ידי שמחה הוא נתרפא מהכל, ולכן תכריח את עצמך רק להיות בשמחה, וזה תיקונך הנצחי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup