ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הייתי עד לתאונה מחרידה שהסתיימה במוות. מה מרמזים לי משמים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הייתי עד לתאונה מחרידה שהסתיימה במוות. מה מרמזים לי משמים?

שאלה:

מאת תובל:
לכבוד הצדיק שלום וברכה.
לפני כמה ימים נסעתי בכביש מהיר, כאשר לפתע עקף אותי רכב ועצר בשוליים הצרים. הוא עצר קרוב למסלול הנסיעה ולכן נאלצתי לסטות לנתיב השני כדי שלא אתקע בו. המשכתי בנסיעה והסתכלתי במראה, וראיתי שמהרכב שעצר בצד יצא אדם ולפתע הגיע רכב שלישי, פגע בו, העיף אותו באוויר ולאחר שהוא עשה כמה סיבובים הוא נפל על פניו לשוליים. את כל זה ראיתי מהמראה הקדמית, ובגלל שראיתי שזה שפגע בו עצר בצד, ובגלל שהייתי כבר די רחוק – המשכתי בנסיעה.
אחר כך סיפרו לי חברים ששמעו ברדיו שהייתה תאונה באותו מקום שסיפרתי להם, ושדיווחו בחדשות שאותו אדם מת מפצעיו. מאז אני לא מפסיק לחשוב על זה והתחזקתי בזה שיש השגחה על כל אחד ואחד וה' רואה מה קורה עם כל אחד, וגם שזה יכול לקרות לכל אחד ואחד. מה המקרה הזה מרמז לי? ומה אני צריך לעשות עם זה? תודה על ההקשבה.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל תובל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אדם צריך לדעת שכל מה שהוא רואה וכל מה שהוא שומע וכו', זה רמזים שמרמזים לו מן השמים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שהקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, לרמז לאדם רמזים איך להתקרב אליו, וכן אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, כמו שכתוב (תהלים צ"ו ג') "ספרו בגוים כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך, כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה וכו'; עיין שם.

אדם חושב שהחיים בזה העולם הם הפקר, יכולים לעשות מה שרוצים, לגנוב ולגזול וכו' וכו', ולעשות רשעות לשני וכו' וכו', אבל הוא לא שם לב שהקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה ומביט הכל, ומשלם אחר כך בצורה כזו שהוא לא חלם וכו', כמאמרם ז"ל (כתובות ל.) תני רבי חייא: מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו וכו', אלא דין ארבע מיתות לא בטלו, מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו, ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו, ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי; העולם זה לא הפקר, שומעים כל כך הרבה אסונות ותאונות דרכים וכו' וכו', והכל הוא בחשבון צדק.

ולכן אשרי אדם שזוכה לחזור בתשובה שלימה בכל יום ובכל שעה, והוא מרגיל את עצמו להתוודות להקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עשה, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת הוידוי דברים, כמאמרם ז"ל (תורת כהנים בחוקותי) אמר הקדוש ברוך הוא, שמיד שהם מתוודים על עוונותיהם מיד אני חוזר ומרחם עליהם, שנאמר (ויקרא כ"ו) "והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו"; ואין עוד דבר יותר חשוב מווידוי דברים. ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו; ובשביל זה הוא מסית את כל אדם "מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות?" כי הוא יודע שמי שחזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא, אין רשות למלאך המוות ליגע בו. ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה; ולכן אשרי אדם שזוכה לחזור בתשובה שלימה ואז טוב לו כל הימים, והקדוש ברוך הוא שומר אותו מכל רע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup