ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אדע מיהו הצדיק שעליי להתקרב אליו לפי שורש נשמתי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אדע מיהו הצדיק שעליי להתקרב אליו לפי שורש נשמתי?

שאלה:

מאת יצחק:
מדוע בחסידות ברסלב מדגישים מאוד את עניין ההתקרבות וההתבטלות לצדיק? ואיך אדם פשוט כמוני יכול לדעת לאיזה צדיק הוא צריך להתקרב, הרי לכל אחד יש צדיק ששייך לשורש נשמתו?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ז טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל יצחק נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מוהרנ"ת ז"ל כותב (לקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה ד' אות ז') צריכין לנדד שינה מעיניו ומעפעפיו תנומה לשוטט ולבקש ולהרבות בתפילה ותחנונים שיזכה למצוא את הצדיק שיוכל לרפאותו ולהכניס בו השגת אלוקות ולהציל את נפשו מני שחת, ועל זה צריכין לשבר השינה ולקום בחצות לילה ולבכות ולצעוק מאוד על חורבן בית המקדש ועל הסתלקות הצדיקים, שקשה כפליים כחורבן בית המקדש, עד שיזכה גם עתה למצוא הרבי והמנהיג האמיתי שיוכל להכניס בו ידיעת אלקותו יתברך, שעל ידי זה יתמלאו לו כל החסרונות ויתבטלו כל הצרות ויתתקן הכל; וצריך שתדע שבלי ההתקרבות אל הצדיק האדם מסתובב כמו בעולם הדימיון וכו', וחושך בעדו ואינו יודע איך להתנהג.

ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ג' אות י"ז) בכל דור ודור יש כמה צדיקים אמיתיים, אבל יש אמת למעלה מאמת, כי בוודאי אין מדרגת כל הצדיקים שווין, וכל מה שמעלת ומדריגת הצדיקים גדול יותר, בודאי האמת שלו גדול ומבורר ביותר, כי העיקר הוא האמת, עד שיש בכל דור צדיק אמיתי, שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, רק מחמת התגברות החילופים והתמורות על ידי זה קשה מאוד לידע היכן האמת, כי על פי רוב מתגרה הבעל דבר בהצדיקים בעצמן ומכניס ביניהם מחלוקת גדול לחלוק על זה הצדיק האמת, שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, ונדמה להם כאילו זה הצדיק דייקא נוטה חס ושלום מדרך האמת, ומזה היה בחינת המחלוקת שחלקו השבטים על יוסף, עד אשר "לעבד נמכר יוסף", ועל ידי זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים והיו שם עבדים. וכן מחלוקת שאול, שרדף את דוד בחינם, וכמו שמצינו בכמה וכמה דורות, בפרט בדורות הללו בעקבות משיחא, שהתגבר הקטגוריא והמחלוקת גם בין הצדיקים, עד שאין יודעים היכן האמת, על כן צריכין להתפלל להשם יתברך על זה הרבה.

העיקר מה שאתה צריך לראות מי הוא זה הצדיק שיכול לחזק ולעודדו לשמח אותך, ולהוציא אותך מהשאול תחתית ומתחתיו שנפלת אליו וכו' וכו', ויכול לרחוץ אותך ולהלביש אותך בלבושים נפלאים ונוראים מאוד שהם לבושי תורה ותפילה, לבושים של מצוות ומעשים טובים. אשרי מי שזוכה למצוא צדיק כזה, וראוי להחזיק בו כל ימי חייו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup