ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני רוצה לתקן את כל מה שפגמתי בפגם הברית. מהיכן מתחילים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני רוצה לתקן את כל מה שפגמתי בפגם הברית. מהיכן מתחילים?

שאלה:

מאת עידן:
אני רוצה לתקן את כל מה שפגמתי בפגם הברית. מה עליי לעשות? ומהיכן מתחילים?

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל עידן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרביז"ל אמר (שיחות מוהר"ן סימן קמ"א) על התיקון הכללי שגילה לעם ישראל, שזה תיקון גמור לפגם הברית, וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור, וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה וכו'. וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה וכו', ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו וכו', ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות. וענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהלים הוא דבר חדש לגמרי - חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד, ומי שיוכל לילך למקווה ואחר כך יאמרם בודאי מה טוב, אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול כגון שהוא חולה או שהוא בדרך, אף על פי כן אם יאמרם אשרי לו, כי הם תיקון גדול ונורא מאוד, ואם יאמרם בכונה כראוי בודאי מה טוב, אך גם האמירה בעצמה מסוגלת מאוד.

ואמר רביז"ל כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם. מסתמא הייתי רוצה לבטל את התאווה הזו לגמרי וכו', אך אי אפשר זאת לא בגשמיות ולא ברוחניות. בגשמיות אי אפשר כי היה צריך לבטל ולשנות הטבע של כלליות בני האדם בתמידות. וזה דבר שאי אפשר, כי אפילו משה רבנו וכיוצא שביטל הטבע היה רק לפי שעה ובדבר פרטי, כגון קריעת ים סוף, או בקיעת הירדן וכיוצא, שהיה רק לפי שעה וכו', אבל לבטל הטבע של כלליות בני אדם, כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל ולשנות הטבע אצלו. וגם צריך לבטל ולשנות הטבע תמיד וזה דבר שאי אפשר וכו', וגם ברוחניות אי אפשר וכו', אך העשרה קפיטל תהלים האלו הנקראים תיקון הכללי הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד.

גם יחד כבר רביז"ל שני עדים על דבר זה, ואמר שגם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העשרה קפיטל תהלים ויתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו וכו'. ואמר אני חזק מאוד בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר שאלו העשרה קפיטל מועילים מאוד מאוד.

ואלו הן העשרה קפיטל תהלים: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ. ויאמרם כסדר שהם כתובים בתהילים. ואמר שהוא תיקון הכללי. כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד אבל תיקון הזה שהוא תיקון הכללי כלול כבר מכל התיקונים.

גם אמר והזהיר רביז"ל שעניין הזה של אלו עשרה קפיטל תהלים שנקראים תיקון הכללי, יאמרו ויגלו ויפרסמו בפני הכל.

ואמר רביז"ל אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהלים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. וכן נתקיים עתה בעוונותינו הרבים שמחמת ריבוי המחלוקת רוב ההמון עם רחוקים מאוד לקיים זאת, ורביז"ל הודיע כל זאת מקודם, ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע התיקון לכל החפץ להתתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה. השומע ישמע, והחדל יחדל ואנחנו את נפשנו הצלנו.

בוודאי אם תזכה לנסוע אצל ציון רביז"ל אין למעלה מזה, כי הבטיחנו בהבטחה חזקה שאפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתית ומתחתיו.

עיקר פגם הברית בא לאדם רק מחמת שלא שומר על העיניים שלו והוא מסתכל על כל אישה שעוברת ברחוב וכו', וכן מסתכל על תמונות תועבה שיקוץ תיעוב וזיהום ועירום וכו' וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמרו (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה') ליבא ועינא תרי סרסורי דחטאה. אמר הקדוש ברוך הוא: אי יהבית לי ליבא ועינא אנא ידע דאת לי; כי צריכים מאוד מאוד לשמור על העיניים שלא להסתכל בראיות אסורות שזה משגע את האדם לגמרי, כמו שכתוב (דברים כ"ח ל"ד) "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", כי מי שלא שומר על העיניים שלו נעשה משוגע ממש פשוטו כמשמעו. ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) שרוב המשוגעים משתגעים רק מחמת תאוות ניאוף, ולכן אם אתה רוצה לעסוק בתיקון הברית ראה לשמור על העיניים שלך לא להפקיר את העיניים, ואז דייקא תזכה לשלימות קדושת הברית.

ראה לקיים את כל זה לפני שיהיה מאוחר וכו', היינו כשאדם הוא משוקע בתאוות ניאוף אזי קשה לו מאוד מאוד לצאת מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup