ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני רוצה לנסוע לציון רבנו באומן יחד עם בעלי. האם זה אפשרי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני רוצה לנסוע לציון רבנו באומן יחד עם בעלי. האם זה אפשרי?

שאלה:

מאת טל:
לרבנו שלום וברכה.
שאלה לי אליך: אני רוצה לנסוע לציון רבנו באומן יחד עם בעלי. האם זה אפשרי?

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל טל תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין דבר יותר גדול מלהיות אצל ציון רביז"ל, כמובא (חיי מוהר"ן סימן רכ"ה) אשר בפירוש הבטיח רביז"ל בחייו ויחד שני עדים כשרים על זה כשיסתלק ויבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו את העשרה מזמורי תהלים הנקראים תיקון הכללי, אזי יניח רביז"ל עצמו לאורך ולרוחב, ובודאי יושיע לזה האדם, ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגיהנם אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר וכו', רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס ושלום.

ובלילה שקודם הסתלקותו אמר לאנשי שלומינו "מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תקונים שלי, מכל שכן אתם" וכו'.

[וכתב מוהרנ"ת ז"ל: וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את רביז"ל בחייו, כשיבואו על קברו הקדוש ויסמכו עליו, וילמדו ספריו הקדושים, וירגילו עצמם לילך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, בודאי יש להם על מה שיסמכו. אשריהם אשרי חלקם, ולא יאשמו כל החוסים בו, כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפירוש וברמז שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה].

ולכן הייתי מייעץ לכם שבהזדמנות הראשונה שתזדמן לכם שתסעו אל ציון רביז"ל בעיר אומן, אשר הבטיחנו בחייו אשר מי שיבוא אצלו אחר הסתלקותו היינו אל ציונו הקדוש בעיר אומין ויתן פרוטה לצדקה עבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים תיקון הכללי, אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתית. אשרי מי שזוכה לדעת ושכל ונוסע לכל הפחות פעם אחת בחיים אל ציון רביז"ל בעיר אומן, שהבטיח עם שני עדים כשרים צדיקים גדולים שמי שיבוא אל ציונו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים תיקון הכללי, הוא יוציא אותו מהשאול תחתית שנפל אליו, מי פתי ששומע דיבורים אלו והבטחה כל כך חזקה מצדיק קדוש ונורא כזה, שלא יקח את ידיו ואת רגליו וכו', ויבוא על כל פנים פעם אחת אל ציונו הקדוש בעיר אומן, ויקבל את התיקון שלו על ידי רביז"ל, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup