ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך מסבירים את הסתירה בין דברי רבנו לדברי החוקרים בעניין מערכת הכוכבים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך מסבירים את הסתירה בין דברי רבנו לדברי החוקרים בעניין מערכת הכוכבים?

שאלה:

מאת אברהם:
שלום לכבוד הרב.
בכמה מקומות בדברי חז"ל יש דיונים בענייני תכונת הגלגלים שבהם קבועים השמש והירח וכו', ושם כתוב שכולם מסתובבים סביב כדור הארץ, וכן הוא בליקוטי מוהר"ן סימן ל"א ובעוד מקומות. הבעיה היא שהיום יכולים לטוס עם חללית ולראות בחוש להיפך - שכדור הארץ מסתובב, ולמדוד בדיוק באיזו מהירות הוא מסתובב, וכן הגיעו כבר בני אדם לירח וחלליות הגיעו לשאר כוכבי הלכת ולא מצאו שם גלגלים וארבע יסודות וכו', ואף ראו שהחומר שלהם הוא אותו חומר כמו כדור הארץ, לכאורה לא כמו שמובא בשיחות הר"ן בסימן מ'. איך צריכים להבין כל הנ"ל?
אעריך מאוד אם תוכלו להסביר לי את העניין לאשורו, תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אדם צריך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר הם לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ואצלנו כל מה שאומרים חכמינו הקדושים זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שהתבטא מוהרנ"ת ז"ל "אצלי מה שחכמינו הקדושים אומרים זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר", ואין להיכנס בשום חקירות וכו' או ללמוד בחכמות חיצוניות כלל וכו'.

על פי דברי חכמינו הקדושים השמש והלבנה וכל כוכבי הלכת וכל הגלגלים וכו' כולם מסתובבים סביב הארץ, כמו שכתוב (קהלת א' ד') "והארץ לעולם עומדת", ואף שזה דבר פלא מאוד איך כדור הארץ עומד באויר, כמו שכתוב (איוב כ"ו ז') "תולה ארץ על בלימה", וכתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין הלכה ד' אות ז') שעיקר קיום הארץ תלויה באויר באמצע הגלגלים בגזרת הבורא יתברך שנתן בה כח המושך כידוע להמחקרים, וכל עיקר קיומה תולה ארץ על בלימה, דהיינו בחינת שפלות וענוה.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע') שהארץ יש לה כח המושך - כח מגנטי שמחזיק את כל בני העולם כולו עליה, ואף אחד לא נופל ממנה, כי יש לה כח המושך, וכל הבריאה של כדור הארץ זה נפלאות תמים דעים איך שכדור הארץ עומד באויר ושני שליש חלקי הארץ הם מים, ועומדים ככה, וסביבם מתגלגלים השמש והירח וכל הכוכבים והגלגלים וכו' וכו', וזה נפלאות תמים דעים שאי אפשר להבין את זה רק על ידי אמונה שזורק את חכמתו המדומית לגמרי, ואשרי מי שזוכה להאמין בדברי חכמינו הקדושים בלי שום חכמות והשכלות כלל, שאז יבין דברים שהם למעלה משכל, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות שלוחין הלכה ד' אות י"ב) שדבר זה אי אפשר להבין זאת בשום פנים ואופן בשכלנו המגושם, רק אנו מאמינים בזה באמונה שלימה, וזהו "ברוך כבוד הוי"ה ממקומו" - "ממקומו" דייקא, שזה סוד מקומו של עולם שמשם נמשכות כל הקדושות והברכות וכו', עיין שם.

תאמין לי שאין עוד טוב מהאמונה הקדושה, כמו שכתב מוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ב) שמעתי בשם רביז"ל שדיבר פעם עם איש אחד שהיו לו בלבולי אמונה, וחיזק אותו רביז"ל ואמר לו שאיתא שכל התהוות מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה השם יתברך שיהיו אנשים שיהיה להם יסורים בעניין האמונה הקדושה מחמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם רחמנא ליצלן, והם יתגברו כנגד אלו המחשבות ויתחזקו באמונה. ורק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו נתחזק זה האיש מאוד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים בענייני אמונה.

ולכן אתה צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהיוודע שמלא כל הארץ כבודו, והוא יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, ואז כל החיים שלך יתהפכו לטובה, כי מי שיש לו אמונה - חייו חיים, אשרי מי שמסלק את חכמתו המדומית ומתחזק באמונה, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup