ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך עלינו לנהוג עם בננו שמשחק כל היום בפלאפון והורס לנו את החינוך בבית?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך עלינו לנהוג עם בננו שמשחק כל היום בפלאפון והורס לנו את החינוך בבית?

שאלה:

מאת דוד:
שלום וברכה לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א.
איך עלינו לנהוג עם בננו שמשחק כל היום בפלאפון והורס לנו את החינוך בבית? שני הבנים הגדולים שלי התחילו להשתמש באייפונים ולא הועילו כל התחנונים שלי ושל אשתי, ובכל פעם יש צעקות ומריבות סביב זה, ובפרט בננו השני שיושב כל היום בבית מבוקר ועד ערב ולילות שלמים משחק בווטסאפ וכדומה.
יש לנו עוד תשעה ילדים בבית ולצערנו הם מתחילים לרדת מהקו החינוכי שלנו. שאלתנו: א. האם להרחיק אותו מהבית לגמרי?
ב. האם יש איזו עצה לגבי הבן איך להחזירו למוטב? הוא אומר שהוא חרדי רק כלפי חוץ.
ג. איך מתקנים את מה שהוא כבר הרס בחינוך בבית? תזכו למצוות ותודה רבה על הכל.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הצרה הזו נמצאת היום כמעט בכל בית, ונתקיים (שמות י"ב ל') "כי אין בית אשר אין שם מת", כי לצערינו הרב בבית שמכניסים את הכלי משחית איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון, גלקסי, טאבלט, וכו' וכו', לבסוף הילדים נמשכים אחר זוהמת ניאוף שזה בדיוק כמו סמים וכו', שקשה להגמל מזה, כי מי שרק מסתכל בהזבל והלכלוך והזוהמה הזה, שיקוץ תיעוב ועירום וכו', כבר קשה לו לצאת מזה וכו', ורבים חללים הפילה אלו הכלי משחית, בפרט אצל בני הנעורים, וכן אצל משפחות צעירות ששברה להם את הבית.

אי אפשר ללכת עם ילדים ביד קשה בשום פנים ואופן, כי אז יתמרדו יותר ויותר, ומכל שכן לא ללכת איתם באלימות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (מועד קטן י"ז.) על הפסוק (ויקרא י"ט י"ד) "ולפני עיור לא תתן מכשול", במכה לבנו גדול הכתוב מדבר; הרי שלך לפניך שאסור להרביץ לילדים גדולים, ולכן העיקר רק תפלה לבקש ביום ובלילה אתה ואשתך על הצלחת הילדים שיחזרו בתשובה שלימה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, וזכור גם זכור מה שאמר החכם מכל אדם (משלי י"ג כ"ד) "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש משלי פרשה י"ג) וכי יש אדם ששונא בנו? אלא מתוך שאין מוכיחו על התורה והחכמה ודרך ארץ עתיד לשנאתו, אבל אם מוכיחו נעשה אוהבו, שנאמר "ואוהבו שחרו מוסר", וכן הקדוש ברוך הוא מתוך שהוא אוהב את הצדיקים מייסרן בעולם הזה ביסורין ובשעבוד מלכיות כדי שתהא להם לכפרת עון; משמע מדברי חכמינו הקדושים הקדושים שצריכים להכות את בנו כדי להוליכו על דרך הנכונה, וכן דרשו חכמינו הקדושים (סנהדרין ע:) על הפסוק (משלי ל"א א') "אשר יסרתו אמו", אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מלמד שכפאתו אמו על העמוד ואמרה לו "מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי מה ברי", הכל יודעים שאביך ירא שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו; הרי בת שבע אמו של שלמה כפאתו על העמוד ויסרתו וכו'.

עם כל זאת מבואר בשולחן ערוך (יורה דעה תלמוד תורה סימן רמ"ה סעיף י"ג) לא יכה אותו המלמד מכת אויב מוסר אכזרי לא בשוטים ולא במקלה אלא ברצועה קטנה; הרי שלך לפניך שאפילו אם כבר צריכים להכות אסור להכות מכת אכזריות וכו', וידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות את הילדים בשום פנים ואופן יהיה מה שיהיה וכו', ואומרים בשם מוהרנ"ת ז"ל שפעם אחת שאלו אותו הרי כתיב "חושך שבטו שונא בנו"? ענה ואמר לא כתוב שמכים אותו, אלא מראה לו שבטו וכבר יבין הבן שצריך להשתנות וכו', וכל זה בילדים קטנים, אבל כשהילדים כבר גדלו קשה מאד מאד ללכת איתם ביד חזקה, כי ימרדו יותר ויותר, ולכן העצה היחידית הוא רק תפלה לבקש מהקדוש ברוך הוא בכל יום ויום על הצלחת הילדים, ושינצלו מחטאים ועוונות, ויזכו להתחתן מהרה.

ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.

הקדוש ברוך הוא יעזור לך ולאשתך בכוחות הנפש, ותהיו חזקים בשיחה בינו לבין קונו לבקש ממנו יתברך רחמים מרובים על הצלחת ילדיכם, ובוודאי תראו ישועה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup