ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אומרים שר' לוי יצחק בנדר הורה שלא לנסוע לאומן בראש השנה. האם זה נכון?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אומרים שר' לוי יצחק בנדר הורה שלא לנסוע לאומן בראש השנה. האם זה נכון?

שאלה:

מאת שמעון:
שלום וברכה למורי ורבי.
רפואה שלימה והצלחה ברוחניות ובגשמיות, בכל אשר תעשה תצליח, ורפואה שלמה לרבנית.
ידוע עניין הקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה, וגודל הפרסום שעשה מוהרא"ש שליט"א בעניין וכו' וכו'. יש איזה אברך שבא לבית הכנסת שלנו ואמר שרבי לוי יצחק בנדר אמר בשול לא לנסוע לאומן בראש השנה, ושהוא אמר את זה גם לאחד מרבני ברסלב. האם זה נכון? והאם מותר לגנות את אותם מאנשי שלומנו שלא דוגלים בנסיעה לראש השנה? אודה לצדיק שישיב לי.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל שמעון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

זה שקר מוחלט מה שאומרים בשמו, כי הוא אמר לי בפירוש שאף שהיה כבר אצל ציון רביז"ל אלפי פעמים (כי הרי הוא היה גר באומן הרבה שנים), עם כל זאת אם היה ביכולתו להצטרף עכשיו לאיזה נסיעה היה נוסע, אבל מחמת חולשתו הגדולה שמרגיש שהנה הגיע קיצו וכו', ויכול להיות שימות בדרך, ולכן הוא מונע את עצמו מלנסוע, אבל הוא עורר את אנשי שלומינו לנסוע, וכן יש לי בכתב את המכתב שכתב לי גם כן דברים אלו.

ולכן כל מי שאומר בשמו דבר זה שלא לנסוע לאומן, הוא פשוט שקרן, וזו חוצפה גדולה לדבר נגד הנסיעה בראש השנה באומן, כי יש כל כך הרבה שיחות שהירבה רביז"ל לדבר אתנו ממעלת הזוכה לבוא אליו בראש השנה, ואיך יכולים לחלוק על רביז"ל בעצמו שרצה שנהיה בראש השנה דייקא באומן, כמובא בפירוש (חיי מוהר"ן סימן ר"כ) שאמר רביז"ל "מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, היינו להיות אצלי על ראש השנה. אף על פי ששאר צדיקים אינם אומרים כך, כי אצלם אינו חיוב גדול כל כך להיות אצלם על ראש השנה, הרי עוד קושיא אחת" [כלומר בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה תמיד, ויהיה קשה עליו עוד קושיא זו גם כן מה שהוא מזהיר ביותר להיות אצלו על ראש השנה דייקא יותר משאר הגדולים]. ואמר שכל עסקו הוא רק ראש השנה.

והפליג אז מאוד מאוד להיות אצלו בראש השנה, ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון: "וואס זאל איך אייך זאגין קיין גרעסערס דער פון איז ניט פארהאנדין, איי אנדעריי זאגין ניט אזוי, איז נאך א קשיא, גאר מיין זאך איז ראש השנה" [מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה. ואם אחרים אינם אומרים כך, נו, זה עוד קושיא עליי, כי כל עניניי הוא רק ראש השנה]. גם כבר אמר "אויף ראש השנה דארפן אלע זיין" [על ראש השנה כולם צריכים להיות]. וכל זה היה באומין בראש השנה האחרון שאז דיבר עמנו זאת. וגם מכבר דיבר עמנו הרבה שהוא מזהיר ומצווה לכל מי שרוצה לשמוע ולציית אותו שיהיה אצלו על ראש השנה.

וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל עניין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם", וזה נאמר על ראש השנה.

וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לעניין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות. ומוהרנ"ת ז"ל אמר שכל אחד שבא על ראש השנה יש לו חלק בגאולה של כלל עם ישראל.

ולכן תעשה חשבון אולי אתה משלים את המניין של מספר האנשים שחסרים כדי להשלים לגאולה, ודייקא אתה תחסר מהקיבוץ הקדוש שלנו באומן, ועל ידך תתעכב הגאולה, וכלל ישראל יצטרכו עכשיו עוד לשהות בגלות המרה שאנחנו סובלים זה אלפיים שנה? ודע לך שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להקים מונעים שלא יבואו אל ציון רביז"ל, פה פחד של מלחמה וכו', פה דמיון של איזה טיפש וכו', פה איזה בעל מקובל שאומר שרביז"ל לא נמצא שמה וכו', פה מניעות מחמת כסף וכו', פה מחמת כבוד המדומה מה יאמרו הבריות וכו', פה מחלוקת שבין אלו שקוראים את עצמם חסידי ברסלב שהם סתם פרחחים ואספסוף וכו' וכדומה, כל מיני מונעים שרק יש והעיקר לא לבוא אל רביז"ל על ראש השנה, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, רק לוקח את הגוף שלו ומביא את זה אל רביז"ל באומן על ראש השנה, ואז יזכה לתיקון נורא ונפלא מאד כפי שרביז"ל הבטיח.

בענין לבזות ולגנות אנשים שחולקים על הנסיעה אל ציון רביז"ל וכו' - לא צריכים להיכנס בזה, אנחנו צריכים רק לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל כמו שהיא, ולא להיכנס בשום וויכוחים עם אף אחד, דבר אחד אני יכול להגיד לך "שבשול במאה שערים שם רביז"ל בוודאי לא נמצא", כי מיום שבנו את זה לא נפסקה המחלוקת בבית הכנסת הזה, תמיד היו שם מחלוקת ומריבות וכו' של מי בראש וכו', וידוע שבבית הכנסת שיש שמה מחלוקת רביז"ל לא נמצא שמה כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup