ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - גיסי מציע לי לשמש כסנדק לבנו, אך אני מרגיש שאיני ראוי. מה לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
גיסי מציע לי לשמש כסנדק לבנו, אך אני מרגיש שאיני ראוי. מה לעשות?

שאלה:

מאת שמואל:
שלום וברכה לכבוד הרב.
גיסי מציע לי להיות סנדק בברית של בנו, אך אינני יודע אם אני ראוי לכך. הוא בטוח שאני צדיק גדול וכו' אך אני מכיר את עצמי מבפנים טוב טוב. מה גם שבברית של בנו הקודם כובדתי להיות סנדק, ואני חושש שאם אהיה שוב תהיה עלי עין רעה. האם עליי להתחמק מזה? תודה רבה ותזכו למצוות.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל שמואל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כתוב בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רס"ה סעיף י"א) נוהגין שלא ליתן שני ילדין ובעל ברית אחד כדאמרינן גבי קטורת - חדשים לקטורת; וכן מובא בספר קיצור שולחן ערוך (סימן קס"ג - הלכות מילה) ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל וסנדק היותר טוב וצדיק. נוהגין שאין נותנין סנדקאות לאיש אשר כבר היה אצלו סנדק בבן אחר, עיין שם.

ומה שנוהגין לתת לצדיק מורם מעם כמה פעמים סנדקאות לילדיו וכו', זה מפני שהצדיק דבוק בו יתברך, עד כדי כך שמכוון שהוא נעשה מזבח באותו רגע, וכאילו מקריבין עליו עכשיו קרבן, והוא מכוון את כל הכוונות שצריכים לכוון וכו' וכו', ולכן נותנים לו להיות סנדק כמה פעמים, ואשרי מי שמוצא צדיק כזה שהוא דבוק בו יתברך, ובעת הברית הוא מכוון לעשות עצמו כמו מזבח ממש וכו', שאז מוחלין לכולם את עוונותיהם. ומלבד זאת לא כדאי לתת לאדם אחד פעמיים להיות סנדק, כי סנדקאות זה לא כיבוד כמו שרוב העולם חושבין, סנדקאות זו המצווה הכי גדולה, כי זה שהוא סנדק נעשה באותו רגע מזבח שמכפר את העוונות של כל הנמצאים שם, אשרי מי שמוצא צדיק שדבוק תמיד בו יתברך, אשר רק לו ראוי להיות סנדק. וכתב הרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו "דרך פקודיך" (מצוות עשה מילה) מצוות הסנדק מצוה רבה הוא, ונעשית דווקא בגדולי ישראל בעלי תורה ובעלי יראה, כי הוא שכן לאליהו הבא לישב על הכסא, עיין שם.

אשרי מי שזוכה להיות בעת ברית, כי אז מוחלים את העוונות של כל מי שנמצא שם, וראוי להרהר בתשובה בעת קיום מצוות מילה, כי אליהו מלאך הברית נמצא שם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup