ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כבר שלוש שנים אני סובל מכאובים עצומים, מתי יהיה הסוף לסבל?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כבר שלוש שנים אני סובל מכאובים עצומים, מתי יהיה הסוף לסבל?

שאלה:

מאת נחמן:
שלום וברכה לכבוד מורנו מוהרא״ש שליט״א. כבר שלוש שנים שאני סובל ייסורים קשים ומכאובים שממש בלתי נסבלים בפרט במעיים ובעצמות. אני הייתי בעשרות קברי צדיקים וכן באומן אצל רביז״ל והתפללתי רבות לרפואה. כמו כן הייתי אצל הרבה מצדיקי דורנו ולא נושעתי. אני ממש מיואש, כבר הייתי רוצה לא להיות בעולם הזה כי מר לי מאוד. מה דעת הצדיק בנושא, האם יומתקו ממני הדינים בסוף? תודה וברכה למורנו ורבנו. אורך ימים ושנות חיים.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר נשא ח' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל נחמן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן אתה צריך למסור את נפשך להיות רק בשמחה תמיד, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראה לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ואצלי ברור כשמש שכל מה שעובר עליך זה רק מחמת העצבות והעצלות והדכאון שנמשך אחריך מחמת פגמי הברית שנכשלת וכו'.

ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, וזה ירפא אותך לגמרי, אבל עליך לדעת שהדבר הכי קשה להגיע אליה זה מדת השמחה, כי אדם יכול לעשות כל העבודות שבעולם, אבל לא יכול להיות בשמחה, ולכן ההכרח להכריח את עצמו להיות בשמחה, ולבקש בכל יום ובכל שעה ממנו יתברך, שיזכה להיות בשמחה, ועל ידי זה יהיה לו רפואה שלימה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ולכן תתפלל תפלה זו כל יום:

רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.

אל תחשוב לרגע שזה יגיע לך קל להיות בשמחה, כי אין עוד דבר יותר חשוב בכל העולמות כמו מדת השמחה, עד כדי כך שאמרו בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד], והוא אקרי אבן טבא [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט], ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה], אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה], כדין הכי נהרין ליה מעילא [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'], ואי איהו קיימא בעציבו [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה], יהבין ליה דינא בקבליה [אזי ממשיך על עצמו דינים]. כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא], הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא].

ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup