ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - קשה לי להתפשר בשידוכים, למרות שאני בן 29 ועדיין בישיבה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
קשה לי להתפשר בשידוכים, למרות שאני בן 29 ועדיין בישיבה

שאלה:

מאת אייל:
חזרתי בתשובה דרך רבנו קודש הקודשים. בהתחלה התחלתי בשמירת שבת, ולמדתי בספר מסילת ישרים. פעם למדתי גם את כל הלקוטי מוהר"ן משבת לשבת. לפני ארבע שנים, הבנתי שאני חייב להיכנס למסגרת כדי להיות עובד השם באמת ונכנסתי לישיבה. מאז חיפשתי איש צדיק אמת שאוכל להיות בצילו, אך חבל שאז עדיין לא שמעתי על הצדיק מיבנאל. בתקופה שהייתי בישיבה, עבדתי בבנק ישראל, והמשגיח התעקש איתי שלא אעזוב את העבודה. בעבודה סבלתי בזיונות, ולבסוף זרקו אותי משם לאחר שנתיים וחצי על לא עוול בכפי. היום לאחר ארבע שנים שאני בישיבה אני בן 29, והמשגיח אומר לי שאני גדול מדי וצריך להתחתן. אך אני לא מוכן להתפשר על ולהשתדך עם מישהי שרוצה בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום. אני מרגיש אובד עצות, המשפחה שלי לא תומכת בי , וגם אין לי כסף. אני משתדל לדבר עם בורא עולם תמיד. אני ממש צריך הדרכה מה לעשות בבקשה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר בהר בחוקותי כ"ג אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אייל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל זכותך שזכית לחזור בתשובה שלימה, שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות לד) במקום שבעלי תשובה עומדים שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי כבר היו במקומות הכי ירודים וכו', ואף על פי כן חזר משם אליו יתברך, וזה מאד מאד חשוב אצלו יתברך. ובפרט שזכית להתקרב אל רביז"ל וזכית לסיים את ה"לקוטי מוהר"ן".

לדעתי זה לא מספיק פעם אחד לסיים את ה"לקוטי מוהר"ן", כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו שמ"ז) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ומאחר שיצא בעולם אני חפץ שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, אשר אין ערוך אליה. ואמר שמצוה גדולה ללמוד בספרו הרבה, ויכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו וכו'.

ומה טוב ומה נעים לעשות לעצמו שיעור גם בשיחותיו הקדושים שרשמם מוהרנ"ת ז"ל, שהם "חיי מוהר"ן" "שיחות הר"ן", כי כבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם].

והנה יסוד היסודות אצל רביז"ל היה להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בלי שום חכמות והשכלות כלל, ותיכף ומיד כשאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי הוא אף פעם לא לבד, כי בכל מקום שרק יהיה, ימצא את הקדוש ברוך הוא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו, ואין עוד דבר שמלווה את האדם בכל מקום שהולך כמו השיחה בינו לבין קונו, ואז הוא לא צריך את אף אחד וכו', ואף אחד לא יכול לשבור אותו, כי יש לו את הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"מ) אפילו כשאין יכולים לדבר בהתבודדות רק תיבת רבונו של עולם גם כן טוב מאד, ולכן הרגל את עצמך לדבר אליו יתברך, ואז תהיה בן חורין אמיתי, ואף אחד לא יוכל להשתלט עליך וכו'.

אתה כבר בגיל עשרים ותשע, מה לך לחפש בישיבה? אתה צריך לחפש זיווג, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות סב:) כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה, ולכן אתה צריך עכשיו רק לדאוג איך למצוא בת זוג, ואל תהיה בררן, אלא השידוך הראשון תיקח לשם שמים, כי כל זמן שאדם הוא רווק, הוא רק חצי גוף וכו', ועיקר השלימות הוא להתחתן ולבנות בית נאמן בישראל, ואתה צריך לדעת כי בכתובה כותבים שהבעל מתחייב להביא פרנסה, ולכן ראה לזרוק את כל החכמות שלך וכו', שהם השטויות וכו', והדבר הראשון תמצא לך אשה להתחתן עמה, ואז תגיע אל השלימות שלך.

נא ונא תצא מעצמך ותעזוב כבר את כל אלו שרוצים להשתלט עליך וכו', תהיה בן חורין אמיתי, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה, להכניס במחשבתו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.

ראה להתפלל תפלה זו כל יום עד שתמצא את בת זוגך, העיקר זכור לא להיות בררן, אלא להתחתן לשם שמים.

רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני למצוא את בת זוגי, ואתה בעצמך יודע שאני מוכן כבר להתחתן כדי להנצל מעבירות חמורות, אך מפני מעשיי המגונים והרעים שעשיתי עד עכשיו, נתקעה מציאת זיווגי, ואני נמצא בצער גדול מאד, כי אתה גילית על ידי חכמינו הקדושים כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, ובלא תורה, ובלא חומה, ובלא שמירה. ולכן הנני מתחרט על כל עוונותי שעשיתי עד עכשיו, ואני מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלימה, וגילית לנו על ידי התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי (תיקוני זוהר תיקון י"ד) עם כל דא דחזר בתשובה, חזר ויהיבנא ליה בת זוגיה, והנני שב בתשובה שלימה, ולכן תזמין לי את בת זוגי, ואזכה להקים בית נאמן בישראל, ולעשות רצונך מעתה ועד עולם אמן סלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup