ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה הכוונה שילד שיבוא לציון רביז"ל לפני גיל 7 יהיה שמור מפגם הברית?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה הכוונה שילד שיבוא לציון רביז"ל לפני גיל 7 יהיה שמור מפגם הברית?

שאלה:

מאת ישראל:
לכבוד מוהרא"ש הקדוש שליט"א. רצינו לשאול בעניין מה שאמר רבינו: שכל ילד לפני גיל שבע שיבוא אליו יהיה שמור מפגם הברית. האם הכוונה רק לקרי לילה או לכל פגם הברית?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' קודם החג י"א ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

צריך שתדע שכל דיבור של רביז"ל צריכים לקיים כפשוטו, בלי שום חכמות והשכלות כלל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול, ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) "אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תאמין לו" וכו'. ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק וכו', עיין שם.

ולכן אם רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן תקי"ז) אני בטוח בהשם יתברך שכל תינוק שיבא לפני קודם שיגיע לבן שבע שנים בוודאי יהיה נקי מהחטא עד יום חתונתו, אתה צריך לדעת שזה סובב על הכל, ולכן נוהגים אנשי שלומינו היקרים להביא את ילדיהם אל רביז"ל בעיר אומן קודם היותם בגיל שבע, ומוסרים את נפשם להביא את בניהם, כי מה לא יעשה אבא כדי להציל את בנו מפגם הברית? ולכן אשרי מי שיש לו שכל ומביא את בנו קודם היותו בגיל שבע אל ציון רביז"ל, ואומר עמו שם את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי".

ואמר לי הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ז"ל שאפילו כשהילד לא יוכל לומר את העשרה מזמורי תהלים גם כן טוב מאד להביא אותו אל ציון רביז"ל, כי כן קיבל מאנשי שלומינו מדור דור, שעצם להביא את בנו אל ציון רביז"ל לפני גיל שבע יועיל לו מאד [בוודאי אם הילד שהוא קודם גיל שבע יכול לומר את העשרה מזמורי תהלים אין למעלה מזה]. אנחנו צריכים לעשות את שלנו.

עם כל זאת צריכים הרבה תפילות ובקשות על הילדים שיהיו שמורים מחטאים ועוונות וכו', מכל מיני פגמי הברית וכו' לפני החתונה, כי בעתים הללו יש כל מיני מושחתים ומנוולים וכו' וכו', ויש כל מיני כלי משחית שהם בהישג יד לכל הילדים, ויכולים לראות שמה כל מיני זבל וליכלוך שיקוץ תיעוב עירום וזיהום וכו' וכו', בוודאי צריך כל אבא ואמא לבקש ולהתחנן על ילדיהם שיהיו נקיים מכל מיני חטאים של פגמי הברית, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אותו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.

בוודאי אם מקיימים את רצון רביז"ל להביא את בנו לפני גיל שבע, יהיה בניקל להתפלל עליו שינצל מכל מיני טומאה וזוהמא, ושלא יתחבר אל שום חבר רע.


הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך חג כשר ושמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup