ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - יש לי בעיה קשה בעין, מה ה' רוצה ממני?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
יש לי בעיה קשה בעין, מה ה' רוצה ממני?

שאלה:

מאת ניר:
שלום לצדיק אני אוהב אותך בכל נימי נפשי ונשמתי. יש לי בעיה מאוד קשה, יש לי עין עצלה, עין שמאל שלי מאוד חלשה, ולאחרונה אני בחרדה נוראית, אין לי שקט, אני פוחד להתעוור בכל רגע נתון, בנוסף איני שולט בעצמי ופעמים שאני נוגע בעין בבוקר לפני נטילה, אני בטוח שזה מזיק אבל זה קורה לי כמעט בלי שליטה. העיניים שלי התייבשו ואני רוצה לבכות לה' יתברך ולא מסוגל. יש טיפול חדשני לעין עצלה גם למבוגרים אבל אני רוצה לדעת מה השם רוצה ממני, אני שומע מוזיקה זרה מהמזרח הרחוק, אולי ה' רוצה לעורר אותי לתשובה על כך? דבר אחר, חשוב לי שתדע שהייתי באומן וגם ברוך השם נתתי צדקה למוסדות שלכם. תהילה לה' יתברך שזכיתי להתוודע מצדיק קדוש כזה, מקהילה קדושה כזאת, ומספרים כאלה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל ניר נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפאות הגוף גם יחד, ובפרט על העין. היה טוב מאד שתיגש אל רופא מומחה לבדוק מה זה, והקדוש ברוך הוא ישלח את מלאך רפאל על ימין הרופא, וימצא לך תרופה, ותזכה לרפואה שלימה.

מה שאתה שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? ומה מרמז לך? זה פשוט! אדם צריך לשמור מאד מאד על העינים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואמרו (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה') ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה דכתיב (משלי כ"ג) "תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה" אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע דאת לי; ואמרו (במדבר רבה פרשה י' סימן ב') מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מישראל הלב והעינים שיהיו אחריו לפי שהעבירה תלויה בהם, הדא הוא דכתיב (במדבר טו) "ולא תתורו אחרי לבבכם" וגו' עינא וליבא תרי סרסורי דחטאה אינון כי שוחה עמוקה זונה כשם שאמר משה אשר אתם זונים אחריהם לומר שהזנות תלויה בהם העינים רואות את הזונה והלב מהרהר אחריה וכו'; ולכן צריכים לקבל על עצמו לשמור על העינים שלו, כי רחמנא לישזבן אם אדם מפקיר את עיניו ומסתכל בכל מיני לכלוך וזבל וכו' וכו', על ידי זה הוא משתגע, כמו שכתוב (דברים כ"ח ל"ד) "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", כי מי שלא שומר על העינים שלו נעשה משוגע ממש פשוטו כמשמעו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) שרוב המשוגעים משתגעים רק מחמת תאוות ניאוף.

בענין שאתה שומע מוזיקה זרה ממזרח הרחוק וכו', דע לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') מי ששומע ניגון ממנגן רשע קשה לו בעבודת השם יתברך; וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים על אחר שפרש מהיהדות וכפר בעיקר וכו' (חגיגה טו:) אחר מאי [הוי ליה] זמר יווני לא פסק מפומיה אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו; מפני ששר תמיד זמר של יוונים וכו', מזה בא שאחר כך הסתכל בספרי מינים, וזה מה שהביא אותו שנפל לעומקא דתהומא רבא ופרש לגמרי, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לשמוע שום ניגונים ממזמרים רשעים, ומכל שכן לא ממזמרים מינים ואפיקורסים, ועל ידי זה יהיה שמור מכל רע.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך פורים שמח

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup