ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך מתיישבת הסתירה בדברי רבנו לגבי הליכה לרופאים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך מתיישבת הסתירה בדברי רבנו לגבי הליכה לרופאים?

שאלה:

מאת ינון:
לא הבנתי איך מתיישב מה שכתב מוהר"ן זי"ע בשיחות הר"ן שיחה נ' עם מה שכתב בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ג', בעניין הליכה לרופאים. בשיחות הר"ן מפורש שאין לדרוש ברופאים אבל בליקוטי מוהר"ן כתוב שאחרי פדיון נפש אפשר לדרוש. איך נוהגים?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר יתרו י"ז שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ינון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא ללכת אל רופאים, עם כל זאת אמר פעם אם כבר הולכים אל רופא, שילכו אל רופא גדול מאד שהוא מומחה בתחומו.

היינו צריכים לשמור מרופא מתלמד וכו', שילמד על אחר ולא עלי ולא על ילדיי וכו', רופא מומחה בתחומו זה שמתמחה כבר שנים על גבי שנים, ויצא לו שם עולמי שהוא עוזר ברפואה.

ובזה יתורץ מה ששאלת למה בשיחות הר"ן סימן נ' רביז"ל הקפיד מאד שלא ללכת אל רופאים בכלל, והאריך בזה מאד איך שצריכים לשמור מהם, מה שאין כן בלקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ג' אומר בפירוש שאחר נתינת פדיון נפש יכולים ללכת אל רופא. כי באמת חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ס.) מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות, כי אחר הפדיון והתפלה שאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שיהיה הרופא הגדול שליח ממנו יתברך לרפאותו, ומלאך רפאל יעמוד על ימינו, אז יכולים ללכת אל רופא.

ידוע אימרה של צדיקים על מאמרם ז"ל (ברכות ס.) מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות, נתנו רשות לרופא לרפאות, אבל לא נתנו לו רשות לייאש וכו', אין להרופא להחליט על חולה שאין לו כבר תקנה ורפואה וכו', זה אין בידו כלל, כי כח התפלה עולה על הכל, ולכן ראוי לאדם להתפלל תמיד להקדוש ברוך הוא שיהיה בריא ושלם הוא ואשתו וילדיו וכל עם ישראל, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ובפרט כשהולכים אל צדיק לבקש ממנו שהוא יעורר רחמי שמים, שאז התפלה עושה רושם בשמים ונתרפא, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא קטז.) כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, כי תפלת החכם והצדיק נשמע ונתקבל תיכף ומיד, ולכן אסור לרופא לייאש, כי זה לא התחום שלו, הוא צריך לעשות את שלו, והקדוש ברוך הוא, הוא המרפא על ידו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך שבת שלום

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup