ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם צריך לברך על גלידה שאוכלים בסוף הסעודה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם צריך לברך על גלידה שאוכלים בסוף הסעודה?

שו''ת ברסלב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

האם צריך לברך על גלידה שאוכלים בסוף הסעודה לפני ברכת המזון? והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים?

תשובה:

בדין ברכת הגלידה בסעודה נחלקו הפוסקים. וטעם מחלוקתם האם הגלידה נחשבת כמשקה או כמאכל. אם נחשבת כמשקה הרי נפטר בברכת המוציא כמו שאר משקים מלבד יין ואינו צריך לברך עליה, ואם נחשבת כמאכל יצטרך לברך.

ב'ילקוט יוסף' הביא בשם אביו שליט"א שטוב ונכון לא לאכול גלידה בתוך הסעודה אלא להשאיר זאת לאחר הסעודה מחמת הספק. ובספרי 'שולחן המערכת' בערך גלידה הניף ידו שנית לחזק דבריו והעיד שם שכך נהג מו"ר אביו שליט"א ועשה מעשה רב. ולכן מסקנתו שאין לאכול זאת בתוך הסעודה.

אמנם בספר הלכה ברורה לרב דוד יוסף שליט"א הביא שכן צריך לברך בתוך הסעודה דהוי כקינוח סעודה וצריך לברך. ושם בביאור הלכה העיד שכך נהג אביו.

ובשבט הלוי לגרש"ה ווזנר שליט"א כתב שפשוט שצריך לברך על זה בסעודה ולא כהטועין בזה עיין שם.

ובספר פסקי תשובות הביא את דעות החולקים, והביא שם שגם דעת הגרש"ז אויירבך זצ"ל ויבלח"ט הגרי"ש אליישיב כדעת השבט הלוי שצריך לברך. אמנם כתב שיש שחוששים עדיין לספק ברכות להקל, ולכן טוב להשאיר זאת לאחר הסעודה או לברך על סוכריה וכדומה כדי לפטור את הגלידה.

לסיכום: כיון שלא יצא הדבר מידי מחלוקת וחיישינן לספק ברכות להקל, טוב ונכון להשאיר זאת לאחר ברכת המזון או לברך על סוכריה או שוקולד או מעט סוכר ובזה לפטור את הגלידה. ואין חילוק בסוגי הגלידה. ובזה אין הבדל בין אשכנזים לספרדים.

---

מקורות: ילקוט יוסף סימן קע"ז, שולחן המערכת ח"א עמ' תרצ"א, הלכה ברורה לרב דוד יוסף שליט"א סימן קע"ז סעיף י"ג, בשבט הלוי לגרש"ה ווזנר שליט"א ח"א סימן כ"ה בהערות על סימן קע"ד, פסקי תשובות בסימן כ"ה אות ג'.

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א - מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?
מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם וציינו "עבור שו"ת בהלכה".

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup