ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ב' דראש חודש | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ד תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ט תמוז

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' ב' דראש חודש לסדר בלק א' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז, ובפרט היום שזה ראש חודש שזה חג של הנשים, כי הקדוש ברוך הוא שילם חזרה לנשים בזכות שלא נדבו לעגל שראש חודש יהיה שלהם, ולכן את צריכה מאד מאד להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים עניות ודחקות וכו', עם כל זאת תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך שיומתקו ממך כל הדינים, כי בזה שתרגילי את עצמך להתבודד עמו יתברך בזה תראי ישועה גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חוכמות והשכלה כלל, כי זה המתנה היקרה שקיבלנו מרביז"ל ואת זה משיח צדקנו יכניס בעולם וזה יהיה הסימן, כי מי שהוא משיח הסימן שיוכל להכניס בבני אדם את העניין של שיחה בינו לבין קונו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שעיקר כלי זינו של משיח יהיה תפילה, היינו משיח יכבוש את העולם על ידי ענין של תפילה שיחדיר בעולם עניין של שיחה בינו לבין קונו, כי מי שרגיל לברוח אל הקדוש ברוך הוא הוא ניצל כבר מהכל, כי כל זמן שהאדם לא חזק לדבר עם הקדוש ברוך הוא עדיין הוא בסכנה גדולה בזה העולם מרוב המשברים והגלים שעוברים עליו, ולכן חזקי ואמצי מאד לא להישבר משום דבר, אלא להרגיל את עצמך לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו יתברך כל מה שכואב לך וכו' וכו'.
העיקר תבקשי על שמחה שתזכי תמיד לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות טובות.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ב' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה ואף שאני יודע שמאד קשה לך להיות בשמחה מחמת פגעי ומקרי הזמן וכו' וכו', עם כל זאת תעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ואני מוכרח להגיד לך ששמחה זה לא עצה שנותנים לאדם עצה, תראי עובר עליך איזה משבר תהיי בשמחה וכו' וכו', רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק' ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד זה לא עצה שנותנים לאדם אלא זו המצווה שבה כלולים כל המצוות, כי כשבר ישראל שמח בשמחת המצווה בזה הוא מגלה את פנימיות נפשו, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ה') השמחה של מצווה היא מעז לאדם, זה עיקר ההתחזקות של האדם, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה וזה יגדיל את דעתך ותוכלי להתמודד עם הבעיות של היום יום ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, לא בעלך וכו' לא הילדים שלך וכו' ולא השכנות שלך וכו' ולא החברות שלך וכו' אם תתחזקי להיות בשמחה אזי תצליחי בחייך כי הצלחת האדם היא על ידי שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי ששמח תמיד מצליח, ולכן תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה ובפרט שבניתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה רק על מידת החסד והצדקה שהאישה תעזור לזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרשה אגדה) אלמלא גמילות חסדים אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות צדקה סימן נ"ח) השמחה בצדקה הוא סימן על לב שלם, ולכן יש לך מה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה ויסוד היסודות של קהילתנו הקדושה בנוי רק על חסד וצדקה לעזור אחת לשניה ומי שלא מחזיקה בזה אין לה מה לעשות בקהילתנו.
מוהרנ"ת ז"ל אמר שאת הכל רביז"ל יכול לסבול אבל לא בעל מחלוקת, לא אחד שתמיד עושה מריבות בין אחד לשני, לא אישה שמרכלת אחת על השניה, מספיק שנאה, מספיק קנאה וכו' וכו', עם ישראל נמצאים בצרה גדולה מאד שלושה ילדים חמודים מילדינו נחטפו על ידי בני עוול, פראי אדם ערלים טמאים אשר ידיהם מלאות דם וכו', ואיך יש לנו זמן לרכל אחת על השניה? אנחנו צריכים לשוב בתשובה שלימה כל הבתי חולים מלאים עם חולי ישראל שמתפתלים בייסורים, זה מחובר עם אינפוזיה וכו', זה מחובר אל קבלת מנת דם וכו', זה מחובר אל חמצן וכו', ואיך יש לנו זמן לחטט ולחפש ברע של הזולת? עלינו לבכות להקדוש ברוך הוא רבונו של עולם חוס וחמול על חולי עם ישראל ותשלח להם רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף ויצאו מן המיצר אל הרווחה ותרחיב להם ולכל אלו ששבויים בשביה ונמצאים בצרה וצוקה ותושיעם ותרחם עליהם ותאמר סוף וקץ לכל צרותיהם וביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו.
מחר בשעה שתים בצהרים תהיה דרשה מיוחדת לג' תמוז ואם יש ביכולתך לבוא לבית הכנסת הגדול אשמח מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בלק ג' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך אם יש לך אפשרות לבוא באמצע היום, בשעה שתים בבית הכנסת הגדול שיש לי למסור מסר לאנשי שלומינו שלא שמעתם מימיכם, ואזי תשמחי מאד מאד, ואם את לא יכולה לבוא תשלחי את בעלך, כי העיקר שבעלך יבוא אל הדרשה.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק ולחזק את בעלך ואת הילדים ותחזקי את השכנות, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד שכל בר ישראל יחזק את הזולת, כי עובר על כל אחד ואחד כל כך הרבה משברים וגלים, ואנשים מסתובבים עצובים ממורמרים ומדוכאים כל אחד כפי הצרות שלו, ובזה שמחזקים את הזולת אין עוד מצווה יותר גדולה מזו, כי זה פשוט הצלת נפשות ממש, וזה בא מחמת אהבת ישראל, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ו') על ידי אהבה בא התחזקות אם אוהבים את הזולת ממילא כבר באים דיבורי התחזקות לחזק את הזולת, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ז') כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך הוא יאהב אותך, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לחזק את הזולת שזו המצווה הכי גדולה הצלת נפשות ממש, כי יש נשים שהן כל כך מדוכאות ושבורות ורצוצות אשר לולא הדיבורים שאת מחזקת ומעודדת אותם היו יכולות להתאבד רחמנא ליצלן, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה רק תשתדלי לחזק בכל יום כמה נשים שזו הצדקה הכי גדולה אשר אין צדקה יותר גדולה מזו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתצייתי אותי ותמיד תחזקי את עצמך ואת הזולת, ובזה תקרבי את הגאולה שנזה כבר להיגאל גאולת עולם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בלק ד' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתבואי הלילה בשעה תשע וחצי לבית המדרש הגדול לשיעור מיוחד, כי יש עוד הרבה דברים ללבן מה ששייך לקהילתנו בכלליות, ובפרטיות לכל אישה ואישה.
את צריכה מאד מאד לשמוח שאת יודעת מרבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד אותנו, רבי שלא נותן לנו ליפול ועושה כל מה שביכולתו רק לשמח אותנו, כי אני לא צריך להגיד לך מה שעובר על כל אישה ואישה בכלליות, ובפרטיות בענייני שלום בית, שעובר על כל אישה מה שעובר צרות וייסורים וכו', חלישות הדעת וקטנות המוחין וכו'.
נא ונא תמסרי את נפשך על מידת החסד שזה יסוד היסודות בקהילתנו שאישה תעשה חסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק ד') ובצל ידי כסיתך זו גמילות חסדים שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ולכן בזה שתעשי חסד עם הזולת תוכלי להסתתר בצל כנפיו יתברך, אשר מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל לכל אלוקות גמור הוא צריכים רק לטהר את המחשבה ולחשוב ממנו יתברך ואז מרגישים את אמיתת מציאותו יתברך, ואז כל החיים הולכים כבר בצורה אחרת.
כי כל אישה שחזקה באמונה בו יתברך ורגילה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליה על ידי זה נדבקת בו יתברך, ואין עוד תענוג כתענוג האמונה הקדושה שמאמינים בו יתברך שהכל מושגח בהשגחה פרטית, נא ונא תיקחי את עצמך בידך לעשות היום התחלה חדשה לעשות חסד עם חברותיך, ועיקר החסד שתחזקי ותעודדי את האחרות, והרגע שאת מחזקת את הזולת גם לך יהיה התחזקות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מהור"ן חלק א' סימן פ"ד) כשמחזקים את הזולת על ידי זה קופץ הדיבור חזרה אליו.
ולכן תראי רק לשמח נשים אחרות ובזכות המצווה הגדולה הזו שאת מחזקת ומעודדת ומשמחת את הזולת גם לך יהיה שמחת החיים והכל ישתנה לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ה' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה ותתנהגי בצניעות שזה היופי של האישה, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') אישה שהיא מצנעת עצמה אפילו היא ישראלית ראויה היא שתינשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים, אישה לא צריכה להסתובב במקומות המטונפים ששם מסתובבות נשים חצופות ופרוצות וכו', שהולכות כמעט ערומות וכו', זה לא מתאים לבת ישראל ללכת ככה ומכל שכן לא להסתובב בניהם שזה גועל נפש, כי כל אישה כשהולכת כמעט ערומה בפריצות גדולה אזי דעי לך שסביבה מסתובבים אלפים ורבבות קליפות וסכנה לעמוד על יד אישה כזאת שהולכת חשופה לגמרי כי רוח הטומאה שורה עליה.
נא ונא אל תסתכלי על אחרות תסתכלי רק על עצמך ואף פעם אל תדברי רע על הזולת כי מה את יודעת מה שעובר על הזולת? ולכן הזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) לדון את כל אחד לכף זכות לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב שיש אצל כל אחד, ובכלל טוב מאד לא להסתכל על נשים אחרות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) בשעה שירדו למצרים היו צנועים כל אחד ואחד בתוך אוהלו לא ראובן מביט באשתו של שמעון ולא שמעון מביט באשתו של ראובן, אלא כל אחד ואחד באוהלו צנוע, ואפילו כשהיו שישים ריבוא במדבר ככה היו צנועים לא להסתכל על נשים אחרות, ומכל שכן נשים צריכות להיות בצניעות לא להסתובב בין גברים.
אני מאד מאד מבקש אותך אל תקחי את הדיבורים שלי בקלות כי זה יסוד גדול ביהדות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהייתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצא ממנו אסתר שהיא הצילה את עם ישראל מהמן עמלק, רואים מזה כוח של אישה שיכולה להציל את כלל ישראל, אישה אחת הצילה את כלל ישראל מהמן עמלק שמכניס קרירות וספקות בו יתברך, עמלק מכניס קרירות וספקות על הצדיק וצריכים לזכור את זה מאד מאד שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לקרר את האדם להתרחק מהצדיק, וזכרי את זה טוב טוב כי הס"מ לא נח כרגע ומכשיל אחת אחר השניה להתרחק מהצדיק, ולכן אשרי האישה ששומרת את עצמה מאלו הנשים שמדברות נגד הצדיק שהם בעצמן מאד מזוהמות בשיקוץ תיעוב וזיהום וכו' וכו', כי מי שמדבר או מדברת על הצדיק צריכים לזכור שהם פשוט נואפים, כי הנואפים לא יכולים לסבול את קדושת הצדיק לכן הם מוכרחים לדבר על הצדיק, ולכן אם תשמעי מישהו מדבר על הצדיק דעי לך שזה נואף או נואפת וראוי לך להתרחק מהם לגמרי כי על פי רוב הנואפים לא יכולים לסבול את הצדיק, ולכן אשרי האישה שמתרחקת מנשים שמדברות נגד הצדיק, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"ז) הנואפים לרוב הם מתנגדים לצדיקים.
חזקי ואמצי מאד לשמוח שיש לך רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותך יום יום, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק ו' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי התחלה חדשה מהשבת הזו ורק תהיי שמחה ועליזה כל השבת ואל תתני שהס"מ ישבור אותך בעיצבון ודכאון וכו' וכו', ואל תריבי עם בעלך ואף שהוא אדם קשה וכו', תבליגי לכל הפחות בשבת ואל תעני לו כי את לא יכולה לתאר ולשער את מעלת האישה שששה ושמחה כל השבת, כי בשבת אז מאיר האור האין סוף ברוך הוא בגילוי רב ונפלא מאד, ואשרי האישה שמתקבצת עם עוד נשים בשבת קודש ובמקום לפטפט דיבורים בטלים ולשון הרע ורכילות ראוי להם לשמוח אחת עם השניה בדיבורי אמונה והשגחה פרטית ולספר סיפורי צדיקים, אישה צריכה לשמח את עצמה בשבת עם כל מה שהיא יכולה, כי את לא יכולה לתאר ולשער איזה ברכה זה יביא לך על ששת ימי השבוע בדרך כלל עובר על אישה משברים וגלים כל השבוע עניות ודחקות וכו' חלישות הדעת וכו' מריבות וקטטות וכו', והיא לא יודעת שהכל בא מחמת שלא שומרים את השבת בשלימות, הינו שלא שמחים עם השבת, הרי אישה צריכה לשמוח מאד על נועם חלקה שיש לה בשבת כי היא המבשלת והאופה לכבוד שבת כי אילולא היא לא היה מאכלים ותענוגים לשבת, ולכן אישה מאד מאד צריכה לשמוח על נועם חלקה שהיא מבשלת לכבוד שבת, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחת השבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') בשבת צריכים להיות רק בשמחה ולשמוח עם המאכלים והלבושים של שבת, ולכן תתחילי מהשבת הזאת רק להיות בשמחה ותתאחדי עם נשות אנשי שלומינו ותתעוררו מחדש לחזור בתשובה שלימה, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל שומרים שבת אחת כתיקונה מיד היה בן דוד בא, כל הגאולה תלויה אם נזכה לשמור שבת ולשמוח עם השבת, ולכן אני מבקש ומתחנן אליך תעשי כל מה שביכולתך לצאת מעצמך ולהפסיק כבר להיות ממורמרת ומדוכאת וכו' אלא תתחילי לשמוח כל השבת.דעי לך שלאישה בעת הדלקת הנרות זה עת רצון גדול בשמים ואין עוד דבר יותר חשוב מזה כמו שאישה שופכת דמעות בעת הדלקת הנרות שאז כל העולמות פתוחים לפניה ואז היא יכולה לפעול אצלו יתברך כל מה שהיא רק רוצה, ולכן אל תפספסי את הרגעים הקדושים של הדלקת נרות שבת ותדברי אז עמו יתברך שעל ידי זה תמשיכי בביתך ברכה והצלחה ושלום בית ונחת מהילדים ופרנסה בנקל.


המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ח' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק להיות רק בשמחה ותעשי חסד עם עצמך, כי כמו שצריכים לעשות חסד עם הזולת שזה דבר גדול מאד כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה חסד אחד עם השני, עד כדי כך שנאמר (ילקוט הושע רמז תקכ"ח) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם עושים זה עם זה מכל הזבח שזבח שלמה לפני, אצל הקדוש ברוך הוא חביב חסד שעושים אחד עם השני יותר מכל הקורבנות שהקריב שלמה המלך עם כל זאת צריכים לעשות חסד גם עם עצמו לא להישבר ולא ליפול בדכאון ובעצבות ובמרירות וכו', שזה החסד שעושים עם עצמם.
אישה חושבת שלעשות חסד צריך להיות רק עם הזולת אבל אם אין לה דעת ושכל אזי היא תמיד שבורה ורצוצה ומדוכאת וכו', והיא שוכחת שעיקר החסד צריכים לעשות עם עצמה, לחזק את עצמה עם כל הכוחות לא ליפול בעצבות ובמרירות ובדכאון, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות דעת סימן כ"ד) כשאין אתה עושה חסד על ידי זה אין לך דעת, ולכן ראי למסור את נפשך לעשות חסד עם עצמך ותעשי כל מה שביכולתך רק לשמח את עצמך שזה חשוב מאד בשמים, אישה שעובר עליה מה שעובר משברים וגלים וכו', ואף על פי כן היא מתחזקת ומרגלת את עצמה להודות להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא אין עוד חסד יותר גדול מזה, ולכן חוסי על נפשך ותעשי חסד עם עצמך ותחזקי את עצמך עם כל הכוחות לא ליפול בדעתך ושלא תחלש דעתך כלל כי החלישות הדעת יכולה להפיל את האדם לנוקבא דתהומא רבא, ולא בחינם אמר רביז"ל (ספר המידות אות המתקת דין סימן ב') חלישות הדעת היינו עצבות על ידי זה בא רוע מזל ועל ידי רוע מזל מידת הדין שולט, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך ותמסרי את נפשך רק לעשות חסד עם עצמך להתחזק להיות בשמחה, וכן תעשי חסד עם חברותיך לשמח אותם ולדון אותך לכף זכות, כי על כל אחד ואחד בזה העולם עובר מה שעובר משברים וגלים, ואם תצייתי אותי תראי שכל החיים שלך ישתנו לטובה.
נא ונא אני מאד מבקש אותך תשמרי על הצניעות שלא יראו את שערות ראשיך, כי כך כתוב בזוהר (נשא קכ"ח) קללה תבוא בבית שרואים את שערות האישה בחוץ, ובבית שאישה הולכת בגילוי שיער שם הילדים לא חשובים זאת אומר הם לא יצליחו בחייהם וכן עניות תשרה בבית הזה, ולכן למה את צריכה את זה? תקפידי מאד על כיסוי שיער אפילו בבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליחי בחייך ותהיי הכי מאושרת ולא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהלילה תבואי אל דרשה נחוצה כי כנראה אני כבר נוסע וזה יהיה הדרשה האחרונה ויש לי כמה וכמה דברים נחוצים לדבר אודות חודשי הקיץ והחופש הגדול, ולכן אני מאד רוצה שתבואי.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז ואל תתני שהס"מ ישבור אותך כאילו אבד מנוס ותקווה ממך וכו' וכו', אין דבר כזה, רביז"ל צעק בקול גדול מאד (ליקוטי מוהרן" חלק ב' סימן ע"ח) אין שום ייאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש אפילו במצבים הכי קשים עליך להחזיק מעמד ולא להישבר ואם תהיי חזקה בזה תראי ניסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
עיקר ההתחזקות הוא שמחה ככל שתהי יותר שמחה ועליזה זה יביא אותך להתחזק בחיי היום יום ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להיות בשמחה כי מרוב לחץ ודחק שעובר עליך וכו', קשה לך מאד מאד להיות בשמחה ואדרבא יש לך צער כזה שאת פשוט משתגעת מרוב הצער וייסורים שעוברים עליך וכו' וכו', עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שרביז"ל אמר (ספר המידות אות עצבות סימן ל"ג) מי שיש לו עצבות מביא על עצמו ייסורין, ולכן למה את צריכה להמשיך עליך עצבות? הרי את תביאי על עצמך כל מיני צרות וייסורין, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרחב לך ברוחניות ובגשמיות ותהיי הכי מאושרת בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל וישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליחי בחייך ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ודעי לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך מאד, כי בת ישראל היא בת מלך ואם היא מתנהגת בצניעות כראוי לבת מלך אזי היא גורמת נחת רוח גדול למעלה בשמים, ואל תיקחי את זה בקלות כי למעלה בשמים מתפארים עם אישה כשרה שמתגברת על יצרה ועושה את רצונו יתברך ומוסרת את נפשה בשביל הקדוש ברוך הוא.
היה צדיק נסתר בשם רבי משה יחנ'ס זי"ע והוא קבור לרגלי הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, ואיך היה הקשר בניהם? אלא כשרבי משה זי"ע היה עוד ילד קטן לקח אותו אביו אל הבעלש"ט הקדוש זי"ע שיברך אותו ובירך אותו הבעלש"ט הקדוש זי"ע באריכות ימים ושנים ושיתעלה מעלה מעלה ברוחניות ונתקיים ברכתו של הבעלש"ט הקדוש זי"ע ונעשה צדיק גדול מאד והאריך ימים, והיות שהבעלש"ט הקדוש זי"ע בעת שברך אותו הזהיר אותו שתראה להיות נעלם מעיני כל, זאת אומרת שאף אחד לא יידע ממך, אזי הוא קיים את זה ואף אחד לא ידע ממנו, בסוף ימיו בא לגור בעיר ברדיטשוב וכמובן שהרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע הרגיש את מעלתו ולכן היה תמיד בא לבקר אותו והתחבר אליו מאד, והיה הצדיק הנסתר רבי משה זי"ע רגיל לומר באם הנשים היו יודעות איזה נחת רוח הם גורמות בהשמים עם הצניעות שלהם שהן מקפידות ללכת בצניעות היו רוקדות מרוב שמחה, כי לאישה זה מאד מאד קשה ללכת בצניעות, כי טבע הנשים שרוצות להראות את עצמם בחוץ וכו', ולכן אם אישה מוסרת את נפשה בשביל צניעות עבורו יתברך זה מאד מאד חשוב בשמים, וכן אמר באם אישה הייתה יודעת את מעלתה בשמים בשעה שהיא אופה חלות לכבוד שבת ובעת הלישה היא תמיד אומרת לכבוד שבת, לכבוד שבת, וכן בעת שהיא מבשלת את המאכלים לכבוד שבת הייתה אומרת על כל בישול ובישול וכו', לכבוד שבת, לכבוד שבת וכו', איזה נחת רוח היא גורמת למעלה בשמים הייתה מקפידה על זה מאד מאד, ואמר שנשות ישראל לא יודעות את החשיבות שלהן למעלה בשמים בשעה שהיא שופכת את ליבה אליו יתברך, והנה לעת זקנתו לפני שנסתלק מזה העולם בא אליו הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע וביקש ממנו ברכה, ולהפך רבי משה יחנ'ס זי"ע ביקש מהצדיק ברכה וככה התווכחו מי יברך את מי, וזה ראה השמש רב זעליג ז"ל וסיפר את זה אחר כך לכולם שהצדיק אמר לרב הקדוש מברדיטוש זי"ע אני יברך אותך קודם, בתנאי שאני רוצה להיקבר לרגלך והסכים הרב הקדוש מברדיטוש זי"ע, וכך בירכו אחד את השני, והצדיק הנסתר רבי משה זי"ע נסתלק, והוא מונח לרגלי הרב הקדוש מברדיטוש זי"ע, והעולם לא יודעים מזה.
על כל פנים איך שהוא רואים גדולתן של נשים בשמים כשהולכות בצניעות ומתבודדות ומדברות עמו יתברך שזה מאד מאד חשוב בשמים.
ולכן אל תהיי בטלנית דעי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ותצאי מעצמך, ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת ואז טוב לך כל הימים, וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, במה הנשים זוכות? בזה שהם מכינות את ילדיהן ללכת לתלמוד תורה ללמוד תורה, וכן שמזרזות את בעליהן ללמוד תורה, ולכן תראי לחזק ולעודד ולשמח את בעלך ותחיו ביחד באהבה והבנה הדדית ותשתדלי שבעלך ילמד כל יום תורה ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"א תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה מאד גדלה שמחתי כשהייתי אתמול וראיתי את ילדי חן התינוקות של בית רבן שהיה להם מסיבת סידור שתי כיתות מכינה שהם מונים כבר חמישים ילדים כן ירבו, דבר כזה לא רואים בשום מקום בעולם, ראיתי כבר הרבה תלמודי תורה איך שעשו מסיבת סידור מסיבת חומש וכו', אבל היופי והחן שיש במוסדותינו זה אין בשום מקום, כי מלמדים את הילדים איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא לשיח ולדבר עמו יתברך כאשר מדברים אל רעהו, השמחה והחדווה שצהלה על הפנים של הילדים זה ממש להפליא פלא פלאים, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט) אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, מי היה מאמין שבמקום נידח כזה שאף אחד לא ידע איפה יבנאל על המפה שנוכל לחנך צאן קודשים למעלה מאלף ילדים בנים ובנות על טהרת הקדוש במצבים הכי קשים שאין בכל העולם כולו שילדים יסבלו כל כך, ודייקא זה שצריך להיות ממונה על דת הוא שם לנו רגלים על ימין ועל שמאל וכו' וכו', העיקר שלא יהיה לנו מקום איפה ללמד את הילדים אף שכולנו משלמים מיסים וארנונה, ומה גם שאנשי שלומינו ורק אנשי שלומינו בונים בתים שכל ההחזרים מהוועדה המקומית חוזר למועצה וכו', ותהילה לאל אנשי שלומינו מביאים שפע למקום, כי כל המיסים שהולכים לוועדה המקומית חוזרים אחר כך למועצה המקומית וכן אנשי שלומינו מביאים למועצה תיירות שכולם מתפרנסים בכבוד ואת המינימום אנחנו לא יכולים לקבל וכו', עם כל זאת אנחנו שמחים בחלקינו, כי אנחנו מאמינים שהכל זה ממנו יתברך וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ויתרחב לנו בגשמיות וברוחניות ואני בטוח שבזכות התינוקות של בית רבן שמתחנכים כאן במושבה נידחת וכו', כל ארץ ישראל יהיו שמורים מהרוצחים פראי אדם שרוצים לסחוב אותנו למלחמות חס ושלום, לא יועיל להם שום דבר כי בזכות התינוקות של בית רבן שמתחנכים פה אצלנו באמונה פשוטה בו יתברך יתבטל כל הגזירות מעם ישראל, וכך אמרו חכמינו הקדושים (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם וכיוון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן מיד נהפך כעסו לרחמים, ואני מוכרח להגיד לך שזה ביותר שייך על התינוקות של בית רבן שמתחנכים פה במסירות נפש הכי גדולה תחת המצבים הכי קשים.
נא ונא ראי לעזור לי בחינוך הילדים, כי הולך לי בחיים שנחנך את ילדינו על טהרת הקדוש ונשמור עליהם שיהיו קדושים וטהורים ובזכות זה נזכה להיגאל גאולת עולם.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יתפסו אותך, וראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה בנין מיוסד על חסד, יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות זה כבר ניגאל גאולת עולם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ב תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך אישית אם את יכולה להזמין איזה משפחה מהדרום היה זה שכרי כי כל העניין שלי זה רק לעשות חסד עם הזולת, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים אלא בצלו של הקדוש ברוך הוא.
אחינו בני ישראל הגרים בדרום הם נמצאים עכשיו בפחד ובאימה גדולה מפני הרוצחים פראי אדם שיורים טילים ולכן עלינו לעשות חסד ולהזמין אותם אל ביתנו שזה דבר גדול מאד מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אלמלא גמילות חסד אין כל העולם מתקיים אפילו שעה אחת ולכן עלינו לעשות חסד עם הזולת ואין עוד חסד כמו זה שבשעה שנמצאים רבבות משפחות באימה ופחד וכו' מפני הרוצחים פראי אדם היורים טילים וכו', ולכן אשרי מי שיכול להזמין איזה משפחה אליה ולהציל אותה מכל רע.
נא ונא חזקי ואמצי מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב את צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ולא להישבר בשום פנים ואופן מכל פגעי ומקרי הזמן שעובר עליך ניסיונות קשים ומרים מאד וכו', אסור לך להישבר ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שההכרח לחזק את עצמו להיות בשמחה והשמחה מרחבת את הדעת עם כל זאת גילה לנו שלהגיע לשמחה זה המדרגה הכי קשה, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים וחלישות הדעת וניסיונות מרים וכו' וקשה להיות בשמחה, עם כל זאת אשרי האישה שיכולה לחזק את עצמה להיות בשמחה ולא להישבר משום דבר ואדרבא לחזק נשים אחרות ובזכות האחדות שיהיה בנינו ייפול אימה ופחד על כל שונאינו ומתנגדינו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות פחד סימן כ"ד) כשישראל באחדות האומות מתפחדים מהם.
ולכן ראי להתאחד עם נשות אנשי שלומינו לחזק אותם, וכן תראי להתעסק בחסד שאין דבר גדול מזה וזה סימן של בר ישראל שהוא מרחם על הזולת ועושה חסד עם הזולת וכך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות ע"ט.) שלוש סימנים יש באומה הזו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים ולכן עלינו למסור את נפשנו רק לעשות טוב וחסד עם הזולת ובפרט במצב הזה שעם ישראל נמצאים בצרה גדולה מאד עלינו לחזק אותם ולשמור שיהיה אהבה בין נשמות ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס י"ג תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזו תראי להתפלל הרבה הרבה להקדוש ברוך הוא שימתיק מאתנו את כל הדינים ואם את יכולה לומר הרבה תהילים תבוא עליך ברכה כי עם ישראל נמצאים בצרה גדולה מאד כי שרו של ישמעאל מתפרע למעלה בשמים והפלישתים הארורים וכו' מתפרעים כאן למטה וכו', ועם ישראל צריכים הרבה רחמים.
הזכות שלנו להתקיים בזה העולם זה רק בזכות שמירת שבת, כי שבת הוא שמו יתברך והקדוש ברוך הוא נתן את השבת רק לעם ישראל מתנה, כמאמרם ז"ל (שבת י':) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם ואמרו צדיקים שבכל ערב שבת שומעים את ההודעה שמשה רבנו מודיע לעם ישראל, שבת באה, שבת באה, שבת באה, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא בכל איבר ואיבר של בר ישראל ומעורר אותו לקיים את המצוה השייכת לאיבר זה ולכן תראי על כל פנים את השבת הזו לשמור שלא יהיה מריבות בבית עם בעלך ועם הילדים ושלא יהיה שום מתח וכו', כי עם ישראל צריכים רחמים מרובים שלא יפלו בפח וכו'.
עם ישראל הגרים בדרום נמצאים עכשיו בצרה גדולה מאד ולכן אם יכולים לארח איזה משפחה לכבוד שבת זה יהיה חסד גדול ואת יודעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד וכל הקהילה שלנו בנויה רק על חסד.
נא ונא תקבלי על עצמך לא לדבר לשון הרע שזה העוון הכי חמור שרק יכול להיות שאחד מדבר על השני אחד מרכל על השנייה, שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור בעולם, כי על ידי שמדברים לשון הרע מסלקים את השכינה מאתנו ולכן אני מאד מאד מתחנן אליך תשתדלי לא לדבר שום רע על שום בריה שבעולם, למה צריכים לדבר רע על הזולת וכו' ובפרט עכשיו שיש דינים על עם ישראל וכו', צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר לשון הרע ולא רכילות, ואמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, אלו הם העוונות הכי קשים הכי גדולים ואף על פי כן אומרים חכמינו הקדושים שלשון הרע יותר גרוע מהשלוש העבירות הכי גרועים וקשים, ולכן הגיע הזמן שנפסיק לדבר לשון הרע ורכילות אחת על השנייה שזה הס"מ הרשע ימ"ש שכל הכוח שלו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל "הפרד ומשול" זה הכוח טומאה שלו שרוצה להפריד בין נשמות ישראל ומסית ומדיח מאחד על השני והסיסמה שלו "אני לא מניח עקבות" כי הוא בא בערמומיות גדולה ולכן עלינו להיזהר מהטומאה הזו לעשות פירודים בין נשמות ישראל כי אנחנו צריכים להיות מאוחדים יחד ובפרט עכשיו ששרו של ישמעאל משתולל בשמים ומי יודע אל מה זה יביא וכו', ולכן אנחנו צריכים לראות פה למטה להתאחד יחד וזה יבטל מאתנו כל הדינים, ואמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע אומר הקדוש ברוך הוא לשרו של גיהנום אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדון אותו, ולכן עלינו פה למטה להתאחד יחד ועל ידי זה נפיל את השרים של גיהנום שלא ישלטו בנו.
אני מאד מבקש אותך אל תיקחי את זה בקלות אלא להרבות בתפילה בשבת זו כדי שנשמר מהפלישתים הארורים האלו.
עין בעין רואים את ההשגחה, הם זורקים כבר מאות טילים והקדוש ברוך הוא שולח מלאכים שדוחפים את זה על שדות פתוחים שלא יגיעו לבתים זה נס בתוך נס, נפלאות, פלאי פלאות, מאות טילים נופלים ולא מגיעים ליעוד איפה שהם רוצים וכו', אלא נופלים בשדות פתוחים, רואים איך שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ולכן הגיע הזמן שנתאחד יחד.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתיקחי את הדיבורים האלו בתוך ליבך ולא יחסר לך שום דבר.
אני מאד מבקש אותך שגם תבקשי ותתפללי עלי שאני צריך רפואה וישועה גדולה ולאט לאט אני דועך כמו נר ואף אחד לא יודע את זה, ולכן תתפללי עלי ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות ט"ו תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו זוכים לראות את הניסים נגלים שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בארץ ישראל הפלישתים הארורים יורים טילים וכו', והכל נופל בשדות פתוחים ואין נזק ברכוש ומכל שכן בנפש וזה ניסים ונפלאות פלאי פלאות שרק הקדוש ברוך הוא יודע את הניסים שהוא עושה אתנו, אנחנו לא מרגישים כל כך את הניסים מרוב העצבות המרירות והדכאון שמסובב אותנו וכו', על ידי זה אנחנו אטומים ולא משיגים את גודל חסדיו, ואמרו חכמינו הקדושים (נידה ל"א.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, הלוואי היינו רואים את הניסים ומודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה עמנו על ידי זה היינו כבר נגאלים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') כשיכלו האפיקורסים שאינם מאמינים בניסים אז תהיה הגאולה, והיום כולם מאמינים בניסים כי רואים בחוש שזה לא דרך הטבע שהפלישתים הארורים יורים מאות טילים וכו' והכל הולך על שדות פתוחים וכו', ולכן עלינו לשבח לאדון הכל ולתת תודה והודאה לו יתברך על הניסים נגלים שעושה עמנו ולבקש ממנו יתברך שיעשה גם לנו ניסים הן בפרנסה הן בבריאות הן בשלום בית והן בנחת מהילדים וכו' וכו', כי את לא יכולה לתאר ולשער את גדול המעלה של תפילה ובפרט שרביז"ל הפליג מאד בתפילת הנשים כי הן ליבן שבור תמיד וכו', ולכן תפילתן מתקבלת בשמים, ולכן חזקי ואמצי לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו ותמשיכי להתפלל על המשך הניסים ובזכות זה נזכה להיגאל.
אני מאד מבקש אותך שתצאי מעצמך וכו', ותעשי כל מה שביכולתך לשמח את עצמך ולשמח את הזולת כי שמחה זה הגאולה, כי על ידי שמחה ממשיכים על עצמו אורו יתברך באור רב מאד.
אני יודע שמאד מאד קשה לך להיות בשמחה עובר עליך משרים וגלים וכו' עניות ודחקות וכו' חלישות הדעת ממך בעצמך וכו' ומבעלך וכו' ומהילדים וכו' עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל להחזיק מעמד במצבים הכי קשים שרק יש.
הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, אם היית יודעת מה זה תפילה, שיחה בינו לבין קונו היית עוסקת בזה כל יום ויום כי מה שתפילה פועלת שום דבר אחר לא פועל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתבונני אל הניסים הנגלים שעושה איתך הקדוש ברוך הוא, כי כל אדם הוא מלא ניסים והוא אפילו לא קולט את הניסים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, צריכים רק להסתובב בבתי חולים ולבקר בכל המחלקות ובפרט במחלקות הילדים ויראו שמה כל מיני מחלות וחולאים רעים וכו' וכו', ואותך הקדוש ברוך הוא הציל מזה, ולכן למה שיהיה לך טענות על הקדוש ברוך הוא? למה לא תתני תודה והודאה על החסד והניסים הגמורים שעושה עמך? הרי חכמינו הקדושים אמרו (במדבר כ"ד סימן ב') בוא וראה כמה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע שאילולא היה אוכל פת כשהיא חיה הייתה יורדת תוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרוגרתו שזה הלחלוחית, הרוק שיש לאדם בגרון, שעל ידי זה יכול לבלוע את האוכל שאם לא היה נחנק וכו', הקדוש ברוך הוא עושה ניסים עם כל אדם והוא אפילו לא קולט את הניסים שעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ולכן למה לך להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון ולהיות שבורה על לא דבר וכו', ואף שיש לך חלישות הדעת אני מוכרח להגיד לך שאין אדם בעולם שלא יעבור עליו איזה משבר, ועיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד ולא להישבר.
זה לא חוכמה להתקפל ולברוח וכו', כי מי שלא שמח עם עצמו בכל מקום שתשים אותו הוא לא יהיה מאושר, ולכן תשתדלי מאד מאד לשמוח, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך את כל הדינים.
הס"מ ימ"ש מכפיש את שמי איפה שרק יכול, ולכן אם תשמעי איזה אישה שמדברת נגדי דעי לך שהאישה הזו היא נואפת וכו', כי אין מי שידבר עלי אלא מי שהוא נואף בסתר וכו', ולכן תתרחקי מאישה כזאת שתוליך אותך לשאול תחתית ומתחתיו.
חזקי ואמצי מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה, הייתי פה בקהילה חודש שלם ואת גודל הנחת רוח שהיה לי זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי הקהילה הקדושה שלנו מתפתחת בצורה מהירה כזאת שאי אפשר להסביר וכו', בונים בתים חדשים וכו', נכנסים משפחות חדשות מאנשי שלומינו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד עם זה.
חזקי ואמצי מאד כי בזה העולם צריכים המון המון התחזקות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר מטות י"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

היום מתחיל שלושת שבועות האבל הנקראים 'בין המצרים', ועלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם לתקן עצמינו, ולזכור על מה ולמה בא לנו חורבן בית המקדש, כמאמרם ז"ל (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים; אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים; ולכן צריכים מאד מאד לשמור על שנאת חינם שזה הקליפה שהס"מ מכניס בנו שאחת תשנא את השניה על לא דבר, ותדבר עליה לשון הרע שזה עוון הכי חמור, שבשביל זה אנחנו סובלים מה שאנחנו סובלים וכו' וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ואני רוצה לעקור את דבר זה מקהילתינו הקדושה, כי הס"מ אורב על כל אחת ואחת שתכשל בעוון החמור של לשון הרע ורכילות, שזה הורס את האשה לגמרי, ומכנסת אותה בדמיונות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שעל ידי לשון הרע מתגברת כח המדמה על האדם שמדמה כל דבר רע על הזולת שההוא אפילו לא חשב על זה, ואי אפשר להסביר את העוון החמור של לשון הרע, כי אחד יכול לשבת במקום אחד ולדבר על הזולת שנמצא במקום אחר, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) לשון הרע עבידא להתקבל, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן ח') לשון הרע כד לא תיעול מילא כולא תיעול פלגא, ולכן דייקא בשלוש שבועות אלו שהם נקראים 'בין המצרים', עלינו לשמור יותר ויותר מלשון הרע ורכילות שזה אבי אבות הטומאה, ואין אדם מדבר לשון הרע ורכילות אלא כשהוא פגום לגמרי בנפשו ובפרט בניאוף כמו כלב, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ח.) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים; כי אין לך נואף כמו כלב הזה, ולכן אם תמצאי אשה שמדברת לשון הרע ורכילות, דעי לך שהיא נואפת וכו', וצריכים להתרחק ממנה כמו שמתרחקים מכלב שוטה, שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פג: (סימן לכלב שוטה פיו פתוח.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה ולחזק את נשות אנשי שלומינו להיות בשמחה, שזה מצוה מאד מאד גדולה, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], ולכן אשרי האשה שיכולה לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות י"ח תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מאד מבקש אותך שעכשיו בימים טרופים אלו שעם ישראל עוברים צרות ויסורים ופחדים גדולים בכל ארץ ישראל, ראוי לנו להרבות בתפלה ובקשה לבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו ויאמר למלאך המשחית הרף, ורואים בחוש את גודל הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, שהפלשתים הארורים יורים אלפי טילים, ותהלה לאל נפלאות על גבי נפלאות פלאי פלאות הכל נופל בשדות וכו', ולכן עלינו להרבות בתפלה שאפילו ציפורן אחד מבר ישראל לא ינזק, והן אל כביר ולא ימאס, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ברכות ח.) שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים; וכן כל אחד מאתנו צריך לבקש על נפשו, אשר נמצא בצרה גדולה מאד, כי עובר על כל אחד ואחד מאתנו צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', ואין עצה אחרת אלא להרבות בתפלה ובקשה, ועיקר התפלה צריך להיות מתוך שמחה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ולכן תראי לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ולהתפלל בשמחה, ואמר רביז"ל (שם סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל; וזכרי מאד שעל תפלה צריכים הרבה סבלנות, כמאמרם ז"ל (ברכות ל"ב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ולכן דייקא בימים טרופים אלו שנקראים 'בין המצרים', צריכים להרבות בתפלה ובקשה על הכלל והפרט וכו', ולא להכנס בשום לחץ, אלא להמשיך להתפלל להקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עלינו, ויוציאנו מכל הצרות שאנחנו מסובבים בהם.
רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ס) שהצדיק מאבד את שמו שזה מסירות נפש שהוא מוסר שמו שהוא נפשו, כמו שכתוב (בראשית ב') "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו" כי השם הוא הנפש, ועל ידי זה הוא מציל את נשמות ישראל מכליון, ולכן ראי לשמור מאד מאד לא לדבר על צדיק שדבוק בו יתברך, ולא מסיח דעתו כרגע ממנו יתברך, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא תולדות) על הפסוק (מלכים א' י"ג ד') "ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו", מכאן אתה למד שחס הקדוש ברוך הוא על כבוד אותו צדיק יותר מכבודו; כי אוי ואבוי מי שמדבר על הצדיק אשר דבוק בו יתברך, ואין הקדוש ברוך הוא מוחל לו, והוא יקבל את עונשו מקודם או אחר כך, וצריכים מאד מאד לשמור שלא יהיה לו חלק בין אלו שמדברים על הצדיק כל דבר אסור, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ג' סימן א') מה התמרה הזו עושה תמרים, ועושה קוצים, וכל מי שהוא מבקש לגבות תמרים הקוצים שיש בה שולטין בו, כך הם הצדיקים כל מי שאינו משמר עצמו מהם, נשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, ואף כל דבריהם כגחלי אש; וצריכים מאד מאד לשמור לא לפגוע בהם, כי ביותר הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם מאחר שהם דבוקים בו יתברך, אשר עליו כביכול נאמר (דברים ד' כ"ד) "כי הוי"ה אלקיך אש אכלה הוא אל קנא", והצדיק שנכלל בו יתברך הוא גם כן אש, ולכן אסור לשחק עם האש כי יכולים להשרף בקלות.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי לפתח את הבית התבשיל שזה הצדקה וחסד הכי גדולה, אני רוצה שכל משפחה שהיא רעבה הן הגברים והן הנשים והן הילדים שיבואו לאכול, כי אין עוד צדקה יותר גדולה מזו, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט') אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ואני מאד מאד מקפיד על אלו שמונעים ממשפחות של אנשי שלומינו לאכול בבית התבשיל "אוהל אברהם" שבניתי ביזע ובדם.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות י"ט תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט בימים טרופים אלו שהם 'בין המצרים' שהם ימי אבל על חורבן בית המקדש, עם כל זאת רואים את גודל השגחתו הפרטיית של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל ואת גודל הנסים שעושה איתנו, ובפרט בארץ ישראל שהפלשתים הארורים יורים מאות טילים וכו', וממש בדרך נס נפלא פלאי פלאות הכל נופל על שדות ושטחים פתוחים, ובזה רואים את גודל רחמנותו יתברך על עם ישראל, ועלינו להתבונן על זה, וזה יחזק לנו את האמונה הקדושה בו יתברך שהוא שומר את עם ישראל, וזה יקרב את גאולתינו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') כשיכלה אלו שלא מאמינים בנסים, אז יהיה הגאולה, והנה עכשיו כולם מודים שזה נס בתוך נס מה שהקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל, והטילים נופלים רק בשטחים פתוחים וכו', שדבר זה למעלה מהשכל וההגיון וכו' וכו', ואין זה אלא שהקדוש ברוך הוא בעצמו שומר את עם ישראל, ולכן זה סימן שהגיע זמן גאולתינו, ואנחנו צריכים לראות שנהיה כלים לקבל את בשורת הגאולה.
והעיקר בימים טרופים אלו צריכים מאד מאד לשמור מלשון הרע ורכילות וליצנות, שהם אבי אבות הטומאה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר שום לשון הרע או רכילות על הזולת, כי זה מה שמעכב את הגאולה, עם ישראל צריכים להתאחד יחד באהבה אחווה וריעות, ורואים איך שהס"מ עובד שעות נוספות רק לעורר פירודים בין נשמות ישראל, כי כל הכח הטומאה שלו זה "הפרד ומשול", ולכן עלינו רק להחזיק את עצמינו ביחד ולאהוב את הזולת, ולעשות חסד אחד עם השני.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודעת את מעלת השיחה בינו לבין קונו שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, אז היית רגילה בזה מדי פעם לדבר עמו יתברך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליך, ואז היית ממתקת את כל הדינים ממך, והיית ממשכת על עצמך ישועות ונסים נגלים, כי התפלה שמתפללים אליו יתברך, זה הצינור שעל ידו נמשך על האדם ישועות ונסים וחסדים גדולים.
ראי להכניס כל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש משלי פרשה י"ד) בוא וראה כמה גדול כחה של צדקה, שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים מ"ח י"א) "צדק מלאה ימינך". גדולה צדקה, שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל. שנאמר (ישעיה ס"ג א') "אני מדבר בצדקה רב להושיע". גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה, שנאמר (משלי כ"א כ"א) "רודף צדקה וחסד" בעולם הזה, "ימצא חיים צדקה וכבוד" ליום הדין. ומשום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות כדי לעשות מהן צדקה לבני אדם מהוגנין, לעשות להן צדקה כדי לקבל מהן שכר. גדולה צדקה שבה נשתבח אברהם אבינו. שנאמר (בראשית ט"ו, ו') "והאמין בהוי"ה ויחשבה לו צדקה". ואומר (שם י"ח, י"ט) "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הוי"ה לעשות צדקה ומשפט" "למען הביא הוי"ה על אברהם את אשר דיבר עליו". ובה נשתבח דוד, שנאמר (שמואל ח', ט"ו) "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות כ' תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת זו תרבי באמירת תהלים ותפלות למען זכות כל עם ישראל בארץ ישראל ובכל העולם כולו, ומוכרחים להמתיק את הדינים מעל כלל נשמות ישראל, ושנזכה כבר להגאל גאולת עולם, ולכן תזכרי מאד שבעת הדלקת הנרות אז הוא זמן מיוחדת לכל אשה ועת רצון גדול בשמים, ולכן תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
ואני חוזר ומבקש אותך אישית שתזכרי טוב טוב שבעת הדלקת נרות אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה לפעול כל מה שהיא צריכה, ולכן בעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים ועל כלל ישראל הנמצים בצורה וצוקה וכו', כי אז הוא זמן גדול ונורא בשמים להאשה וכל אשה המרבית אז בתפלה ותחינה ובקשה, אזי תפלתה נשמעת ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, והעיקר תתאזרי במדת הסבלנות אשר זה המתנה הכי יפה שאדם צריך לקנות לעצמו, אף פעם לא להיות עצבני, ואם זוכים לזה זוכים להכל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מסעי כ"ב תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

עכשיו עם ישראל נמצאים בעת צרה גדולה מאד, ולכן אשרי האשה שזוכה להרבות בתפלה ובתחנונים שעם ישראל ינצלו מכל הצרות שנפלו עליהם, כי בארץ ישראל צריכים רחמים מרובים שהפלשתים הארורים יורים וממטירים טילים על כל ערי ארץ ישראל, וצריכים נסים נגלים שישמור אותנו הקדוש ברוך הוא ששום בריה לא ינזק, וכן בכל העולם כולו עם ישראל צריכים רחמים מרובים, כי כל הבתי חולים מלא עם חולי ישראל וכו', וכן העניות והדחקות שעובר על כלל נשמות ישראל וכו', ולכן עכשיו הוא הזמן לבקש את הקדוש ברוך הוא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים כ') "למנצח מזמור לדוד יענך הוי"ה ביום צרה", זה שאמר הכתוב (תהלים צ"א ט"ו) "יקראני ואענהו". אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי, כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר "יקראני ואענהו", למה, "עמו אנכי בצרה".
נא ונא אל תקחי את זה בקלות, כי עם ישראל צריכים רחמים מרובים, ולכן מה טוב ומה נעים שכל אשה ובת ירגילו את עצמן לומר בכל יום "יום תהלים", כי התהלים נחלק לשבע חלקים כמו ימי השבוע, ומעלת אמירת תהלים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי זה ממשיך לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח סך הכל בין עשרים דקות לחצי שעה, וכך תזכי לסיים את כל ספר התהלים בכל שבוע, ובזכות זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ומה גם בזכות התהלים שלך שתאמרי בכל יום "יום תהלים", יבטל את הטילים של הפלשתים הארורים שממטירים על ערי ישראל.
מאד מאד אני מבקש אותך שתעזרי לי להמשיך את בית התבשיל "אהל אברהם" עם מה שרק תוכלי, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, ואני רוצה שיברכו ברכות בקול גדול, וישתדלו שכל אחת ואחת תהיה לה לאכול בשפע, כי כל החיים שלי תלויים אך ורק בבית התבשיל "אהל אברהם", ולכן רציתי מאד מאד שיהיה אוכל בשפע הן להגברים והן להנשים והן להילדים, ולתת לכולם לאכול ולשתות, ולא לקמץ, ותראי לעזור לי במה שרק תוכלי, לעזור לבוא ולהתנדב בעזרה בבית התבשיל, ובזכות הצדקה והחסד הזה נזכה להגאל גאולת עולם, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואני מאד מאד מקפיד שיתנו לכל אנשי שלומינו לאכול בלי יוצא מן הכלל, וחס ושלום שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים וכו', כי אני לא מוחל לאלו שמנסים להשתלט על הבית התבשיל ולעשות שמה מריבה, כי כל החיים שלי תלויים בזה, וזה לא תפקידים של כבוד וכו', אלא בזה שעוזרים בבית התבשיל "אהל אברהם", ממשיכים לי חיים פשוטו כמשמעו, ולכן אני לא רוצה שימצא אשה אחת שמנסת להשתלט על הבית התבשיל, אלא שכולן יבואו ויעזרו במה שרק יכולות, מספיק צרות ועגמת נפש יש לי, בפרט על שאנחנו נמצאים במצבים קשים מאד שאין לנו מבנה איפה לאכסן את הבית התבשיל "אהל אברהם", ואנחנו צריכים לאכול בחוץ מפני רשעות הרשעים, עם כל זאת אני מקווה להקדוש ברוך הוא שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ויהיה לנו מבנה הן לבית התבשיל "אהל אברהם", והן לישיבה קטנה והן לישיבה גדולה לבחורי חמד, והן להסמינר להבנות שלנו, כי הקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותי, וכמו שעזר לי עד עכשיו, ימשיך לעזור לי, ומי שרק יעמוד נגדי יהיה לו מפלה גדולה שלא חלם, וקללת קין ילווה אותו כל זמן שנושם וכו', מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך עכשיו בזמנים קשים האלו שעובר על אחינו בני ישראל כל כך הרבה פחדים מהטילים שיורדים מהפלשתים הארורים, ולכן אשרי מי שזוכה להתחזק ולחזק נשים אחרות, שזה דבר גדול מאד מאד, וצריכים לדבר הרבה דיבורי אמונה ויראת שמים אחת עם השניה, כי בזה שמדברים אמונה על ידי זה ממשיכים על עצמם השגחתו הפרטיית, כי במה שאדם מדבר, דבר זה ממשיך על עצמו, ולכן צריכים לדבר תמיד עם החברות דיבורי אמונה, ועל ידי זה תמשיכי על עצמך שמירה גדולה, שלא יארע לך ולבני ביתך שום רע, כי כשמדברים אמונה ממשיכים את השגחתו הפרטיית עלינו.
ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר לשון הרע ורכילות, שזה אבי אבות הטומאה, וממשיך על האדם כל הצרות והיסורים והמרירות וכו', כמאמרם ז"ל (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, כי כל הצרות שעוברים על בני אדם הוא רק מחמת שמפקיר את דיבורו ומדבר כל רע העולה על לבו על הזולת, וצריכים לשמור מזה מאד מאד, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי לשון הרע ממשיך על עצמו כח הדמיון כח המדמה עד שמדמיינים כל מיני דמיונות על הזולת, ומענים את עצמם בחינם, שזה פשוט מחלת העצבים, כי כל אשה שמרכלת על הזולת מסכנה היא סובלת מדמיונות, וזה הורסת את האדם לגמרי, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ולכן ראי לדבר הרבה מאמונה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) כשמדברים אמונה זה בעצמו אמונה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", ותיכף ומיד כשיש לאדם אמונה על ידי זה לא יכול להזיק לו שום בריה שבעולם.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להזהר מהעוון החמור הזה של לשון הרע ורכילות, ונזכה להיות שמורים מכל רע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מסעי כ"ד תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותשתדלי להתאחד עם נשות אנשי שלומינו, וביחד תתחזקו, כי בעיתים הללו צריכים המון התחזקות, כי עובר על נשמות ישראל פחדים גדולים וכו', וסכנות גדולות וכו', ורואים בחוש את הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בארץ ישראל שכל הטילים שיורים הפלשתים הארורים נופלים רק בשדות ובשטחים פתוחים, ומכל זה רואים את גודל רחמנותו יתברך על עם ישראל, ולכן דייקא בימים טרופים אלו של בין המצרים, עלינו לבקש מצד אחד שהקדוש ברוך הוא יגאלינו גאולת עולם ויבנה לנו כבר את בית המקדש על ידי משיח צדקינו, ומצד שני להתחזק ולחזק את אחרים, אשר זה הצדקה הכי גדולה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לחזק יהודים אחרים, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים וכו', ואין בן אדם אחד שיהיה נקי מזה וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה לחזק נשים אחרות שזה הצדקה הכי גדולה, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; ובזה שאשה מחזקת את רעותה, על ידי זה גם לה יש התחזקות, ואני בטוח שגם עליך עובר צרות ויסורים ומרירות ועגמת נפש, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לחזק את הזולת, ועל ידי זה גם לך יהיה ישועה גדולה מאד.
אשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ובפרט אשה שכל העול של הבית עליה וכו', היא צריכה להיות בבית עם הילדים וכו', ולטפל בהם וכו', וזה לא בא קל, ולכן את צריכה לדעת מי האשה המצליחה בחייה? זה רק הסבלנית! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, והן לגבי השכנות והחברות שלך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

בעיתים הללו שעובר על עם ישראל מה שעובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', פחדים גדולים וכו' וכו', עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך אשר זה יסוד היהדות, ורביז"ל הזהירנו על דבר זה יותר מהכל, כי האמונה בו יתברך זה שמירה לנפש, ומי שמחדיר בעצמו אמתת מציאותו יתברך כל החיים שלו כבר חיים אחרים לגמרי, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ו') מתחלה צריך להאמין בהשם יתברך, ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל; כי באמת למה אדם לא חזק באמונה? כי תיכף ומיד רוצה להבין בשכלו איך? ומה? ואימת? והרגע שלא מבין אזי נתבלבל אצלו דעתו ושכלו וכו', ועולה עליו קושיות וספיקות כביכול עליו יתברך, ולכן צריכים לסלק את דעתו לגמרי, ולהאמין באמונה פשוטה בו יתברך, וזה זוכים על ידי שמקורבים אל צדיק אמת, כי עיקר האמונה בא על ידי הצדיק והמנהיג שבדור, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן ו') עיקר הישועה הבאה אינה אלא על ידי אמונה, ומדת אמונה היא לפי מנהיגי הדור; וצריכים להחדיר בעצמם שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ג') בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך; והכל לטובתך, כי בדרך כלל אדם כשעובר עליו איזה משבר וכו', הוא חושב שזה לרעתו, אבל צריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, אשרי האשה שמכניסה את הדעת הזה בתוך לבה, ואז כל החיים שלה ישתנו לטובה, אשריה ואשרי חלקה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

דייקא בימים טרופים אלו הנקראים 'בין המצרים', ועם ישראל נמצאים בצרה גדולה מאד, כי הפלשתים הארורים ממטירים טילים על כל ערי ישראל וכו', ולכן עלינו להרבות בתפלה ובקשה ממנו יתברך שישמור אותנו מכל מיני מזיקים ומשחיתים וכו' וכו', וכן להרבות הרבה בצדקה וחסד לעשות חסד אחת עם השניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שנעשה אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי במה שאת רק יכולה בבית התבשיל "אהל אברהם", כי אין עוד צדקה וחסד כמו לתת לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, וכן להרגיל גם את הילדים שיעשו חסד אחד עם השני, כי כל העולם עומד רק בזכות מדת החסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן עלינו למסור את נפשינו לעשות רק חסד ולשמור מאד מאד מהעוון החמור של לשון הרע ורכילות והוצאת דיבה וכו', שרק בשביל זה גלינו בגלות הארוך והמר הזה, ונחרב בית מקדשינו רק בשביל שנאת חינם, ולכן אנחנו צריכים עכשיו לעסוק רק באהבת חינם, ואם שאנחנו לא יכולים לתקן את כל העולם וכו', על כל פנים בד' אמות שלנו אנחנו צריכים לעמוד על זה חזק מאד מאד, כי כך מובא (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ועל כן רציתי מאד מאד שלכל הפחות יתחילו בהבית הכנסת שלנו, ובקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה שאחת תעשה חסד עם הזולת, שזה יקרב את גאולתינו, והקדוש ברוך הוא יסכך עלינו ועל כל עמו ישראל מפני הטילים שממטירים עלינו הפלשתים הארורים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק ד') ובצל ידי כיסיתיך זו גמילות חסדים, שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו למסור את נפשינו עכשיו ביותר רק לעשות חסד, לשמור מאד מאד לא לקטרג על שום בר ישראל, כי הטומאה של הס"מ זה רק הפרד ומשול, וממנו כל הגלות, ובזה שאנחנו נחזיק את עצמינו ביחד באהבה אחווה וריעות, נזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להתחזק ולא להשבר משום דבר, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים וחלישות הדעת וכו', עם כל זאת עליך לשמוח מאד מאד שאת נמצאת אצל רביז"ל, שהוא מחזק ומעודד ומשמח אותנו, והוא בעצמו אמר לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ומה היינו עושים בלי רביז"ל? ובוודאי היית כבר אצל ציון רביז"ל, ובזה בעצמו ראוי לך להחיות את עצמך, ורביז"ל יחזיק בהבטחה שהבטיח שמי שיבוא אל ציונו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי" אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציא אותו מהשאול תחתית ומתחתיו, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להיות אצל ציון רביז"ל, וכן שאנחנו משתדלים מאד מאד ללכת בדרכיו הקדושים, ובפרט בזה שעודד וחיזק אותנו להיות רק בשמחה תמיד אפילו שעובר עלינו כל מיני משברים וגלים אסור לנו להשבר משום דבר, וזה עיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את העצבות והמרירות והמרה שחורה וכו' וכו', אל שמחה אמיתיית, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שזה השמחה העולה על כל השמחות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי רק להיות בשמחה, ואל תתני שהעצבות יבלע אותך, ואף שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.
רציתי מאד מאד שתעסקי במדת הצדקה והחסד לעזור אחת להשניה, כי הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה נבנית רק על מדת החסד והצדקה שאחד יעזור להשני, ואשרי מי שחזק בזה שאז ימשיך את השגחתו יתברך הפרטי פרטית עליו.
נא ונא בעת הדלקת הנרות ראי להתפלל הרבה על כלל נשמות ישראל הנמצאים עכשיו בסכנות גדולות מאד וכו', ובפרט בחורי ישראל אשר נמצאים בהחזית וכו', את צריכה להתפלל עליהם שיחזרו בשלום בריאים ושלימים, ושלא יארע להם שום תקלה וכו', וכן לבקש הרבה ממנו יתברך על גאולתינו הפרטיית שכבר נגאל על ידי משיח צדקינו, כי רואים את הנסים נגלים שעושה הקדוש ברוך הוא עמנו, שהפלשתים הארורים ירו כמעט שלושת אלפים טילים, ואף אחד לא פגע בעיירות הגדולות, אלא בשדות ובשטחים פתוחים על עצים ועל אבנים וכו' וכו', רואים מכל זה את הנסים נגלים שקורה לעם ישראל, וידוע מה שאמרו צדיקים, בעת שרואים נסים אז הוא עת רצון גדול בשמים להביא את גאולתינו, שיהיה סוף וקץ לצרותינו ותחילה וראש לפדיון נפשינו, ולכן דייקא בעת הדלקת הנרות היום תראי לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך על עצמך, ועל בעלך, ועל הילדים, ועל המצב בארץ ישראל בפרט, ועל מצב עם ישראל בכל העולם כולו, ואל תקחי את זה בקלות וכו', מה שהס"מ ימ"ש יסית אותך מה כבר שווה התפלות שלך? הרי את כל כך קטנה ורחוקה ממנו יתברך וכו'? מה כבר שווה היגיעה והטרחה בתפלה? אל תאמרי זאת אלא דעי כי בעת שאשה שופכת דמעות כמים בעת הדלקת הנרות אז הוא עת רצון גדול בשמים ותפלתה בוקעת רקיעים, ואשרי האשה שמנצלת את זמן הדלקת הנרות בשיחה בינה לבין קונה, ושופכת שיח ותפלה אז לפניו יתברך, שהתפלות שהאשה מתפללת אז, זה עת רצון גדול בשמים, ואני מבקש אותך שתתפללי גם עבורי שאזכה לראות בישועתם ונחמתם של עם ישראל, ואהיה אסיר תודה לך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

עכשיו מתחילים התשע ימי אבילות שצריכים מאד מאד לשמור לא ללכת לשחות בבריכת שחיה, ומכל שכן בים וכו', כי ימים אלו הם ימי אבל, ימים טרופים, שמדת הדין מתוחה, ולכן לא כדאי אפילו לנסוע סתם נסיעות לשם טיולים, רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת הצניעות, ועל כולם להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שכל המחלות והחלאים רעים זה רק מחמת חסרון האמונה, ולכן צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, תמיד להחדיר בעצמו אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, וכפי שמתחזקים באמונה זוכים לרפואה בגשמיות וברוחניות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, וככל שמכניס את עצמו יותר באמונה פשוטה בו יתברך, כמו כן זוכים להגאל גאולה פרטיית, כמו שכתוב (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שיהיה הגאולה הכללית לכל עם ישראל, כך לעת עתה צריך כל אחד לגאול את נפשו מהגלות המר.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום ואהבה בינך ובין נשות אנשי שלומינו, כי (יומא ט) מקדש שני נחרב רק מחמת שנאת חינם ועדיין מרקד בינן, שהס"מ ימ"ש עדיין עוסק בלעשות פירודים בין נשמות ישראל, שבשביל זה אריכות הגלות המר והארוך שלנו, ולכן דייקא בימים אלו אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתינו להתחזק ביתר שאת באהבת ישראל, ולהרבות במדת החסד שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, לעזור אחת להשניה, ועל זה הקמתי את הבית התבשיל "אהל אברהם" שנזכה לתת אוכל לאכול ולשתות לכל רעב וצמא, ואני מאד מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל, ואף אחת שלא ימנע ממך, כי הבית התבשיל "אהל אברהם" זה שייך אלי, ואני לא יתן שגם פה ישתלטו בעזות מצח וכו', אני רוצה שיהיה על הבוקר מוכן פת שחרית לאלו שמתפללים מותיקין עד שעה אחד עשרה, וכן שיהיה גם ארוחת צהרים, והעולה על הכל שיהיה ארוחת ערב לכל המשפחות בשפע גדול מאד, ואם יהיה אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, יהיה שפע גדול מאד, ודעי לך שכל החיים שלי תלויים אך ורק בבית התבשיל "אהל אברהם", וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י"א.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן דעי לך בזה שתעזרי בבית התבשיל "אהל אברהם", בזה את ממשיכה לי חיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נעסוק בחסד שזה יסוד היסודות ביהדות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

1 תגובות

    • 1.
    • אמן! איזה צדיק ישתבח שמו
      מאת: רחלי
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup