ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מוהרא"ש לנשות ברסלב: "שכרכם גדול מהבעלים שנוסעים לאומן"
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מוהרא"ש לנשות ברסלב: "שכרכם גדול מהבעלים שנוסעים לאומן"
"שכרכם גדול מהם". חסידים באומן

עשרות אלפי אנשים יוצאים בימים אלו מהבית בדרכם אל הקיבוץ הקדוש באומן • בבית נשארות הנשים שצריכות חיזוק ועידוד • הצדיק כתב מכתב חיזוק לנשות חסידי ברסלב: "לא תפסידי כלל בזה שבעלך נסע לראש השנה"

כ"ד אלול תשע"ב, 11/09/2012


בימים אלו עוזבים עשרות אלפי גברים את ביתם בדרכם אל העיר אומן באוקראינה, לקיים את רצון רבנו הקדוש להתקבץ אצלו בראש השנה, ובבית נשארות הנשים עם הילדים. רובן שמחות מאוד בזכות הגדולה שנפלה בידן שבעליהן נוסעים ומצטרפים אל הקיבוץ הקדוש, אך חלקן נופלות לספקות ומרגישות קושי בכך שהן נשארות לעשות את ראש השנה לבדן.

במכתב חיזוק שכתב אתמול (יום ב' כ"ג אלול ה'תשע"ב) כ"ק מוהרא"ש שליט"א לנשות חסידי ברסלב, מחזקם ומעודדם לבל ישברו מנסיעת הבעלים אל הציון הקדוש כי "כל הסיבה שאנחנו נוסעים זה רק לעשות את הרצון של רביז"ל, שביקש מאוד מאוד שנבוא אליו בראש השנה, ובפירוש אמר הראש השנה שלי עולה על הכל".

"בזה שאת נותנת לבעלך לנסוע ועוד את עוזרת לו, יהיה לך חלק מאד מאד גדול בהנסיעה שלו", כותב הצדיק. "כי כך אמרו חכמינו הקדושים 'גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן', במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה. כי בזה שהאשה נותנת לבעלה לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, יהיה לה חלק יותר גדול ממה שיש להבעל, כי סוף כל סוף האשה היא עקרת הבית והיא נשארת עם הילדים, והיא מוסרת את נפשה עבור בעלה שיוכל לקיים את רצון רביז"ל להיות בראש השנה באומן, על ידי זה היא תקבל שכר יותר מבעלה וזה ברור".

בהמשך מדריך הצדיק את הנשים שיעוררו את הבעלים שלא להפסיד את הזמן היקר שנמצאים באומן, "רק תזהירי את בעלך שינצל את הזמן היקר בראש השנה, ולבקש על כל מה שחסר לכם, ותשתדלי לעשות לו רשימה ארוכה מה שנחוץ לכם, ושלא יעזוב את רביז"ל עד שימלא את משאלות לבו לטובה, כי כך מקובל אצל אנשי שלומינו אשר אם מתעקשים אצל רביז"ל מקבלים את הכל, ובני אדם מספרים אותות ומופתים שידוד הטבע מה שזכו בציון רביז"ל".

"אל תהי בטלנית, תהי שמחה ועליזה ותשמחי את בעלך, ותראי שלא תפסידי כלל בזה שנסע על ראש השנה, שאז כותבים את התקציב על כל השנה, כמאמרם ז"ל 'כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה', היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה; וכן דנים את האדם מה יהיה איתו על כל השנה, כמאמרם ז"ל 'בראש השנה נידון מה יהיה בסופו', היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', ואנחנו כולנו צריכים ישועות גדולות מאד, בריאות, פרנסה, נחת, לצאת מהצרות והחובות וכו' וכו', ולכן תעוררי מאד את בעלך שלא יבלה את הזמן שמה בסתם פטפוטי דברים בטלים, אלא ינצל את הזמן הקדוש של ראש השנה לבקש ממנו יתברך שימלא את משאלות לבנו לטובה".

"לא לעזוב את רבנו עד שימלא את משאלות לבנו לטובה". מתפללים בציון הקדוש


עוד בנושא זה:

מוהרא"ש במכתב לנשים:
"רבנו רצה שנגיע מדי פעם אל ציונו"
קשה לי שבעלי נוסע לאומן כל שנה,
אולי אפשר שהשנה ישאר בבית?
התרגשות: מוהרא"ש כתב
מכתב תודה מבית החולים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup