ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חדש בספריית האתר - י"ז אב תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חדש בספריית האתר - י"ז אב תשע"ג

ספריית האתר עודכנה: 5 ספרי 'אשר בנחל', 4 כרכי ליקוטי הלכות ו-9 קונטרסים חדשים • בנוסף הוספנו 2 קונטרסים חדשים באידיש • ניתן להוריד ולהדפיס את הכל חינם • כנסו להתחזק

י"ז אב תשע"ג, 24/07/2013


ספרים

ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ח'
מוסד על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליהם יסדתי אימרותי על פי פקודתו ז"ל, לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה, וכולם מיוסדים על אדני פז, על פי ההקדמות שקיבלתי ממנו ז"ל, מפיו ומפי כתביו הקדושים, הלוא המה כתובים בספריו הקדושים אשר כבר נתפשטו בישראל, אשרי שיאחז בהם לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריאל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 
ליקוטי הלכות יורה דעה חלק א'
מוסד על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליהם יסדתי אימרותי על פי פקודתו ז"ל, לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה, וכולם מיוסדים על אדני פז, על פי ההקדמות שקיבלתי ממנו ז"ל, מפיו ומפי כתביו הקדושים, הלוא המה כתובים בספריו הקדושים אשר כבר נתפשטו בישראל, אשרי שיאחז בהם לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריאל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 
ליקוטי הלכות יורה דעה חלק ג'
מוסד על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליהם יסדתי אימרותי על פי פקודתו ז"ל, לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה, וכולם מיוסדים על אדני פז, על פי ההקדמות שקיבלתי ממנו ז"ל, מפיו ומפי כתביו הקדושים, הלוא המה כתובים בספריו הקדושים אשר כבר נתפשטו בישראל, אשרי שיאחז בהם לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריאל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 
ליקוטי הלכות יורה דעה חלק ד'
מוסד על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליהם יסדתי אימרותי על פי פקודתו ז"ל, לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה, וכולם מיוסדים על אדני פז, על פי ההקדמות שקיבלתי ממנו ז"ל, מפיו ומפי כתביו הקדושים, הלוא המה כתובים בספריו הקדושים אשר כבר נתפשטו בישראל, אשרי שיאחז בהם לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריאל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 
אשר בנחל חלק מ"ה
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה
אשר בנחל חלק צ"ז
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה
אשר בנחל חלק ק"א
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה
אשר בנחל חלק ק"ד
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה

אשר בנחל חלק ק"ה
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה


קונטרסים


קונטרס שמור דיבורך
יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שישמור על דיבורי פיו, ויגלה לו, אשר כל הצרות שאדם סובל, הן רק מחמת שמפטפט כל העולה על רוחו, ועל ידי זה קונה לעצמו שונאים, וממשיך על עצמו צרות ויסורים, רחמנא לצלן.

קונטרס חינוך טוב
בו תבואר דרך קלה ונעימה לכל מחנך, שידע איך לחנך את התלמידים בנקל, ולהמשיך את לבבם אליו יתברך, ולהחדיר בהם אמונה פשוטה, ולהקנות להם מדות טובות.

קונטרס למה לדאוג
יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל, שאין לו מה לדאוג, והחיים כל כך קצרים בזה העולם, ויכולים לחיות חיים נעימים אם רק חיים על פי דרך התורה וקיום המצוות.

קונטרס אסור לדאוג
בו תבואר מעלת האדם, שאינו דואג דאגות שוא, ויסביר אשר הדאגה הורסת את האדם לגמרי, ולכן אסור לדאוג כלל.

קונטרס מה שביד בטוח
יגלה מה תכליתו של בר ישראל בזה העולם, ואל מה צריכות להיות שאיפותיו בחיים, ויתן לו עצות, איך לעבור את זה העולם בשלום ובשמחה רבה, ויזכה להתענג בערבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.

קונטרס חבל על הבריאות
יזהיר את האדם לשמור על בריאות גופו, ויורה לו את דרך האמת לילך בה בימי חיי הבלו, שעל ידי זה יצליח דרכו ימי חייו, ויאריך ימים ושנים טובות.

קונטרס על מי הרחמנות
יעורר ויחזק את נשמות ישראל, שלא תתיאשנה בשום פנים ואופן, כי אפילו הריקנין שבך מלאים מצוות כרימון, ואסור להישבר משום דבר, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בר ישראל, וחפץ שיחזור בתשובה שלמה אליו.

קונטרס הזהרו מהמסיון
יזהיר את נשמות ישראל מזוהמת המינים והזדים, אשר לקחו על עצמם מטרה לצוד נשמות טהורות, ולהעבירם על דתם, ולהביאם אל שמד, ויגלה את פרצופם האמיתי, ואשרי מי שנזהר מהם.

קונטרס טומאת המסיון
יגלה ויפרסם את הטמאים הסוטים מדרכי הקדוש ברוך הוא, ואיך שצריך לשמור את עצמו ואת בני ביתו מכל אלו המסיתים ומדיחים את אחינו בני ישראל למרוד בהקדוש ברוך הוא, רחמנא לצלן, ועוקרים את נפשות הנופלים במצודתם משרשם הנצחי; ויעורר ויחזק ללחום מלחמת השם נגדם ולא להתפעל משום בריה שבעולם.


קונטרסים בשפות נוספות


קונטרס באידיש - אויך זיך, אויך יענעם
וואס דאס איז א וואונדערליכע שיעור, געזאגט געווארן דורך כבוד קדושת הרב הצדיק מוהרא"ש שליט"א אריינצוברענגען אין אונז די ריינע און קלארע אמונה אין באשעפער, ווי אויך עצות און התחזקות וויאזוי אדורך צו גיין דעם לעבן בשלום. ליל עשרה בטבת, הילולת מוהרנ"ת ז"ל תשע''ג

קונטרס באידיש - ווער איז דער חסיד?!
וואס דאס איז א וואונדערליכע שיעור, געזאגט געווארן דורך כבוד קדושת הרב הצדיק מוהרא"ש שליט"א אריינצוברענגען אין אונז די ריינע און קלארע אמונה אין באשעפער, ווי אויך עצות און התחזקות וויאזוי אדורך צו גיין דעם לעבן בשלום. פרשת צו (שבת הגדול) תשע''ג

לספריה »

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup