ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - התנא רבי יונתן בן עוזיאל - כ"ו סיון
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
התנא רבי יונתן בן עוזיאל - כ"ו סיון

חיבר את תרגום יונתן - תרגום הנביאים לארמית. מקובל כי תפילה על קברו פותחת שערי שמיים למציאת הזיווג

מקום מנוחתו: עמוקה, ישראל


התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל היה גדול תלמידי הלל הזקן. חי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית שני.

יונתן בן עוזיאל קיבל תורה גם מחגי, זכריה ומלאכי, שהיו נביאים, ומראשי אנשי 'כנסת הגדולה'. הוא נקרא בשמו ולא בתואר 'רבי', משום שמעלתו גדולה מתואר רב או רבי, כמו רבו הלל הזקן שנקרא בשמו בלבד.

    
מסוגל למציאת הזיווג. האהל שעל ציון התנא בעמוקה

בתלמוד בבלי כתוב עליו: "שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלושים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, ועשרים בינונים. גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן - רבן יוחנן בן זכאי" (סוכה כ"ח. ובבא בתרא קל"ד.).

כשהיה יונתן בן עוזיאל יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפרח מעליו באותה שעה מיד היה נשרף, וזאת משום שמלאכי השרת היו מתקבצים סביבו לשמוע את לימודו, ולא יכלו העופות לעבור באש המלאכים. יש אומרים שיונתן בן עוזיאל למד תורה בשמחה כה גדולה, ששמחה זו דמתה לשמחה שהיתה במעמד הר סיני שניתנה התורה באש, ומאש זו נשרפו העופות.

חיבר את תרגום יונתן - תרגום הנביאים לארמית, השפה שהיתה שגורה בפי העם בזמנו. בגמרא מסופר: "תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: 'מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם?' עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: 'אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל'. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו: דייך! מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח" (מגילה ג.).

ישועה לרווקים ורווקות

קברו של יונתן בן עוזיאל אשר בעמוקה שליד צפת, הוא אחד המקומות הנפקדים ביותר בשנה. נהוג לעלות לקברו בראשי חודשים, באמצע החודש, ובכ"ו בסיוון שהוא יום פטירתו, ושם לבקש ולהתפלל על כל צורכו של האדם, בייחוד על זיווגים.

מדי שנה פוקדים את הציון אלפי רווקים ורווקות אשר מתקשים למצוא את זיווגם, ומעתירים בתפילה ובקשה לפני בורא עולם, שבזכות התנא הקדוש ישלח להם ישועה וימצאו את בני זוגם!

מוהרא"ש זצוק"ל נשאל דרך מדור 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב' האם אכן יש סגולה כזו להתפלל על ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל למציאת הזיווג, וענה ש"אף שאין על זה מקור מוסמך, עם כל זאת, אם הדבר כל כך מקובל אצל כלל ישראל, אזי מה יש להפסיד וללכת שמה ולהתפלל?".

מאז הסתלקותו של מוהרא"ש והבטחתו המפורשת לפעול ישועה לרווקים ורווקות שיבואו אל קברו ביבנאל, בוחרים רבים לפקוד גם את מקום מנוחתו ביבנאל בדרכם לעמוקה השוכנת לא הרחק משם.

ציון התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל

עוד בנושא זה:

מה' אישה לאיש - זיווגו של
האדם תלוי אך ורק בידו יתברך

הדרכות ישרות
למצוא את הזיווג אמיתי
האם יש מקור למנהג שהולכים לקבר רבי
יונתן בן עוזיאל בעמוקה למצוא שידוך?

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup